Create
Learn
Share

Nedre armens muskler

rename
adiop's version from 2017-05-24 16:04

Section

Question Answer
APronator teres
BBrachioradialis
CFlexor retinaculum
DPalmar aponeurosis
EFlexor carpi ulnaris
FPalmaris longus
GFlexor carpi radialis
HCommon flexor tendon
IEpichondylus medialis
memorize

 

Question Answer
Hovedfunksjon APronator teres, Pronasjon av hånden, Svak pronasjon ved albueledd ( N. medianus (C6,C7) )
Hovedfunksjon EFlexor carpi ulnaris, Fleksjon og adduksjon av håndleddet ( N. Ulnaris (C7,C8, T1) )
Hovedfunksjon FPalmaris longus, Strammer palmar aponeurose for palmar grasping + svak fleksjon av albueledd ( N. Medianus (C6,C8) )
Hovedfunksjon GFlexor carpi radialis, radiale håndbøyeren, fleksjon og abduksjon av håndleddet (Radial Deviation) (N. medianus (C6,C7)
memorize

 

Question Answer
Utspring og feste AM. Pronator teres-- Utspring Proc. Coronoideus Ulna +medial epichondylus fester omtrent midt på radius
Utspring og feste GM. Flexor carpi radialis-- Utspring medial epichondylus avgir en flat sene som går gjennom håndsrotkanalen (flexor retinaculum);omgitt av en synovialskjede og fester seg på basis av 2 og 3 metacarpal bein
Utspring og feste FM. Palmaris Longus-- Utspring medial epichondylus , senen går over og stråler ut vifteformet i palmar;aponeurosis som flekterer hånden (for å gripe), (*feste flexor retinaculum)
Utspring og feste EM. Flexor carpi ulnaris-- Utspring medial epichondylus + delvis fra olecranon, senen fester på os pisiforme
M. Flexor digitorum superficialis U og F Utsping Proc. Coronoideus Ulna, medial epichondylus; senen deler seg i fire deler som;går gjennom håndrotskanalen ned i håndflaten og i sene kanaler av fingre 2-5. Inne i senekanalen deler senen seg i to;fliker som danner en seneport der den dype M. digitorum profundus trer gjennom. FESTE: middle phalanx
memorize

Recent badges