Create
Learn
Share

Nederlands 1

rename
fazivofo's version from 2016-10-29 19:30

Section 1

Question Answer
etnischraciaal
eerwraakmoord die gepleegd wordt vanwege het geschonden fatsoen van de familie
reservesbedenkingen
origineachtergrond
ongegrondzonder grond
onoverbrugbareonoverkomelijk
allengslangzamerhand
autochtoneniet-allochtone
interetnischtussen verschillende bevolkingsgroepen
compassiemedegevoel
welwillendervriendelijker
idealiterin het meest gunstige geval
superieurveel beter
conceptbegrip
verscheidenheidvariatie
tornen aanproberen te veranderen
onderklassegroep burgers die het in de samenleving niet redt
integratiehet samengaan
opponententegenstanders
uitwassenongewenste, vaak extreme ontwikkelingen
segratiesituatie waarbij verschillende groeperingen in een samenleving sterk gescheiden leven
getto'sstedelijke wijken waar een etnische groep geisoleerd woont
verloochenenontkennen dat iets bestaat of dat je iemand kent
memorize

Section 2