Create
Learn
Share

Natteravne 2

rename
elenamocanu's version from 2016-02-29 18:55

Section 1

Question Answer
primæremain
at udviseto show
omsorgcare
ansvarlighedresponsible
rollemodellerole model
at skabeto create
tryghedsafety
myndighederauthorities
fødselshjælpercoach
at gennemføreto accomplish
vandringertours
blandet, blandedemixed
at bærecarry, wear
synligvisible
delspartly
fordomsfriunprejudiced
at forebygge, forebyggendeto prevent, preventive
at påtage sigto undertake
såledestherefore
beføjelserauthorities
memorize

Section 2

Question Answer
gennemslagskraftimpact
at optrædeto perform
at fremstå som rollemodelleto appear as role model
uansetirrespective of
hærværkvandalism
voldviolence
udtalelserstatement
landsdækkendenationwide
at ydeto provide
at fremmeto promote
henblikview
stiftetfounded
etableretestablished
færdesmove
uafhængigindependent
idetbecause
gennemthrough
omsorgsfuldcaring
tilstedeværelsepresence
indgribenintervention
at tilhøreto belong to
til rådighed forat the disposal of
midlerresources
memorize