Create
Learn
Share

Muscles- appendices, blood supply, nerves and function

rename
annasleszycka's version from 2017-10-21 21:35

Section

przyczepy mięśnia zębatego tylnego górnego :P. wyrostki kolczyste C6, C7,Th1, Th2 ;K. 4 pasma mięśniowe do brzegów górnych zewnętrznych powierzchni żeber 2-5
Question Answer
czynności mięśnia zębatego tylnego górnegodźwigacz żeber ( mięsień wdechowy )
unerwienie m. zębatego tylnego górnegonerwy międzyżebrowe IX-XI
ukrwienie m. zębatego tylnego górnegott. międzyżebrowe I-IV
przyczepy m. zębatego tylnego dolnegoP. blaszka tylna powięzi piersiowo-lędźwiowej na wysokości Th11- L2; K. brzegi dolne 9-12 żebra
unerwienie m. zębatego tylnego dolnegonerwy międzyżebrowe IX-XI
ukrwienie m. zębatego tylnego dolnegott. międzyżebrowe I-IV
czynności m. zębatego tylnego dolnegoopuszcza żebra, kieruje je na bok, kurczy się podczas wydechu
przyczepy mięśnia piersiowego większegoP. cz. obojczykowa-przyśrodkowa połowa obojczyka, P. cz. mostkowo- żebrowa- błona przednia powięzi mostka i chrząstki żeber 2-6, P. cz. brzuszna- m. prosty brzucha; K. ścięgno przyczepione do grzebienia guzka większego kości ramiennej
czynności m. piersiowego większegoprzywodzi i obraca do wewnątrz, przyciąga przyśrodkowo i do przodu, opuszcza podniesione ramię, pociąga łopatkę do przodu; m. pomocniczy podczas wdechu, dżwiga ciało ku górze ( wspinanie na linie)
ukrwienie m. piersiowego większegog. piersiowe t. piersiowo-barkowych, t. piersiowa boczna ( od t. pachowej), g. tt. międzyżebrowych
unerwienie m. piersiowego większegon. piersiowe przednie C5-Th1, nn. piersiowe przyśrodkowy i boczny
trójkąt naramienno- piersiowy ( dół podobojczykowy)szczelina powstała po rozszerzeniu bruzdy naramienno-piersiowej, podstawę szczeliny stanowi obojczyk,
przyczepy m. piersiowego mniejszegoP. wiązki od powięzi zewnętrznej 3-5 żebra, K. silne ścięgno do wyrostka kruczego łopatki
unaczynienie m. piersiowego mniejszego
czynności m. piersiowego mniejszegoobniża, pociąga przyśrodkowo, przesuwa ku przodowi obręcz kończyny górnej, obraca łopatkę i obniża panewkę stawową, unosi górne żebra poszerzając klatkę piersiową, ( może być m. wdechowym)
unerwienie m piersiowego mniejszegon piersiowy przyśrodkowy C8-Th1, n. piersiowy boczny C5-C7
przyczepy m. zębatego przedniegoP. 10 zębów od zewnętrznej powierzchni powięzi od żeber 1-9, K. na brzegu przyśrodkowym łopatki
unerwienie m. zębatego przedniegon. piersiowy długi
unaczynienie m. zębatego przedniegott. piersiowo- grzbietowa ( thoracodorsal) i boczna od t. pachowej
czynności m. zębatego przedniegopociąga staw ramienny do przodu, obraca, obniża i przyciska łopatkę do klatki piersiowej
przyczepy m. podobojczykowegoP. silne ścięgno na powierzchni górnej chrzęści pierwszego żebra ( chrząstkozrost ?) K. powierzchnia dolna obojczyka przy jego końcu okolicy barkowej
unerwienie m. podobojczykowegon. podobojczykowy C5-C6
unaczynienie m. podobojczykowegot. podłopatkowa od t. podobojczykowej
czynności m. podobojczykowegopociąga obojczyk w dół i do przodu, hamuje ruchy w stawi mostkowo-obojczykowym, powiększa światło ż. podobojczykowej przy podnoszeniu ramienia ( żyła się łączy z jego powięzią)
przyczepy m. dźwigacza łopatkiP. 4 wiązki od guzków tylnych wyrostków poprzecznych C1-C4. K. kąt górny łopatki do trójkąta grzebienia łopatki
unerwienie m. dźwigacza łopatkin. grzbietowy łopatki C4-C5, gałązki splotu szyjnego C2-C3 ( leży na nim n. dodatkowy)
unaczynienie m. dźwigacza łopatkit. szyjna wstępująca, t. kręgowa, t.poprzeczna szyi ( wszystkie od t. podobojczykowej)
czynności m. dźwigacza łopatki pociąga ku górze i przyśrodkowo, obraca przyśrodkowo i bocznie łopatkę, przy ustalonej obręczy k.g zgina kręgosłup w odc. szyjnym w bok i ku dołowi
przyczepy m. czworobocznegoP1. przyśrodkowa część kresy karkowej górnej i guzowatości potylicznej zewnętrznej, P2. więzadło karkowe, Ś. wyrostek kolczysty C7 i wszystkich kręgów piersiowych ( więzadło nadkolocowe), K. koniec barkowy obojczyka, wyrostek barkowy i grzebień łopatki
czynności m. czworobocznegoruchy łopatki ( poza odwodzeniem), "wzruszanie ramionami", zaginanie głowy ku tyłowi, opuszcza staw ramienny
unerwienie m. czworobocznegon. dodatkowy XI, g. splotu szyjnego C2-C4
unaczynienie m. czworobocznegot.poprzeczna szyi i t. nadłopatkowa ( od t. podobojczykowej), t.potyliczna ( g. t. szyjnej zew.), tt. międzyżebrowe tylne
przyczepy m. najszerszego grzbietuwyrostki kolczyste Th7-L5 i na grzebieniu krzyżowym pośrodkowym, na tyle grzebienia biodrowego, na dolnym kącie łopatki, skąd w postaci ścięgnistej do grzebienia guzka mniejszego kości ramiennej
czynności m. najszerszego grzbietum. kaszlu, pomocniczy wdechowy, obraca do wewnątrz, przywodzi i opuszcza podniesione ramię
unerwienie m. najszerszego grzbietun. piersiowo- grzbietowy C6-C8
unaczynienie m. najszerszego grzbietut. piersiowo- grzbietowa ( od t. podłopatkowej i t.pachowej), tt. miedzyżebrowych i okalających ramię ( od t. pachowej)
przyczepy m. równoległobocznego mniejszegoP. C6-C7, dolny odcinek więzadła karkowego ( nuchal ligament), K. brzeg przyśrodkowy łopatki
przyczepy m. równoległobocznego większegoP. więzadła nadkolcowe i wyrostki kolczyste Th1-Th4, K. brzeg przyśrodkowy łopatki
czynności m. równoległobocznegoprzywodzi, unosi ku górze, przyciska do k.p. łopatkę, dolny kąt podnosi przyśrodkowo i ku górze
przyczepy m. płatowego głowyP. wyrostki kolczyste i więzadła nadkolcowe Th1-Th3, ścięgno od w. karkowego na wys. C4-C7, K. na kresie karkowej górnej kości potylicznej
czynności m. płatowego głowyobustronnie: zgina głowę ku tyłowi, jednostronnie- obraca twarz do tyłu i w górę
unerwienie m. płatowego głowyg. tylne nn. szyjnych ( 1-5)
unaczynienie m.płatowego głowyg. t. potylicznej ( od t. szyjnej zew) t.poprzeczna szyi, t. głęboka szyi, t. kręgowa ( od t. podobojczykowej)
przyczepy m. płatowego szyiP. wyrostki kolczyste i w. nadkolcowe Th3-Th5, K. 2-3 wiązki na guzkach tylnych wrostków poprzecznych C1, C2, (C3)
czynności m. płatowego szyiobraca i zagina szyję do tyłu
memorize