Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Mózgowie

rename
annasleszycka's version from 2018-06-17 21:32

Section

Question Answer
Pokaż i nazwij gdzie znajduje się korowy ośrodek dla czucia exterceptywnego dla kończyny dolnejpłacik okołośrodkowy
2. Pokaż i nazwij miejsce położenia III neuronu bólu zębajądro brzuszne tylno-przyśrodkowe wzgórza
4. Pokaż i nazwij ograniczenie górne komory IVsplot naczyniówkowy komory IV pomiędzy blaszkami zasłony rdzeniowej dolnej, móżdżek ( pomiędzy języczkiem, a grudką robaka), zasłona rdzeniowa górna ( superior medullary velum)
5. Pokaż i nazwij strukturę z korowym ośrodkiem smakudolna część zakrętu zaśrodkowego lub zakręt hipokampa
6. Pokaż i nazwij bruzdy ograniczające zakręt przedśrodkowybruzda pośrodkowa, bruzda przedśrodkowa
7. Pokaż i nazwij struktury zawierające II neuron drogi słuchowejjądro brzuszne i grzbietowe ślimaka
9. Pokaż i nazwij struktury zawierające II neuron drogi węchowejopuszka węchowa
11. Pokaż i nazwij gdzie jest położony ośrodek do poruszania kończyną dolnąpłacik okołośrodkowy
12. Pokaż część wzrokową podwzgórza i nazwij jej elementy składoweskrzyżowanie wzrokowe, pasma wzrokowe
14. Pokaż i nazwij gdzie jest położony III neuron dla wzrokuciało kolankowate boczne, wzgórek górny blaszki pokrywy, poduszka wzgórza
15. Pokaż i nazwij część mózgowia która zawiera ciało czworobocznetyłomózgowie wtórne
17. Pokaż i nazwij część kory gdzie kończy się droga czucia głębokiego dla głowyzakręt zaśrodkowy i tylna część płacika okołośrodkowego
18. Pokaż i nazwij bruzdę przez którą uwidocznisz wyspębruzda boczna
19. Pokaż i nazwij trzy struktury zaliczane do układu brzeżnegozakręt obręczy,cieśń zakrętu obręczy, zakręt hipokampa, nawleczka szara, zakręt tasiemeczkowaty
20. Pokaż i nazwij struktury w których znajdują się korowe ośrodki słuchuzakręty poprzeczne ( cz. zakrętu skroniowego górnego), tony wysokie -cz. górna i tony niskie-cz.dolna
23. Pokaż torebkę zewnętrzną i nazwij struktury pomiędzy którymi się znajdujepomiędzy przedmurzem, a skorupą jądra soczewkowatego
24. Pokaż sierp mózgu i nazwij strukturę której jest częściąopona twarda
25. Pokaż co stanowi granicę między klinkiem i przedklinkiembruzda ciemieniowo-potyliczna
26. Pokaż i nazwij struktury należące do ciała prążkowanegojądro soczewkowate i jądro ogoniaste
27. Pokaż i nazwij przednią część ciała modzelowategodziób, kolano
28. Pokaż i nazwij gdzie jest I neuron do poruszania głowąw obrębie zakrętu przedśrodkowego, w dolnej połowie
32. Pokaż i nazwij części prążkowiajądro ogoniaste, skorupa
33. Pokaż i nazwij strukturę w której jest II neuron do poruszania językiemj. n. podjęzykowego
34. Pokaż i nazwij strukturę położoną między zakrętem prostym i oczodołowymopuszka węchowa ( olfactory bulb)
35. Pokaż i nazwij części zaliczane do podwzgórzablaszka krańcowa ( lamina terminalis), pole przedwzrokowe, skrzyżowanie i pasma wzrokowe, guz popielaty, przysadka, lejek, ciała suteczkowate
36. Pokaż i nazwij strukturę w której znajduje się korowy ośrodek wzrokupłat potyliczny, część dolna klinka i cz. górna zakrętu potyliczno- skroniowego przyśrodkowego,
37. Pokaż i nazwij gdzie jest położony ośrodek gałkowo-ruchowycz. tylna zakrętu czołowego środkowego
38. Wymień i pokaż części ciała modzelowatego widoczne na przekroju strzałkowymdziób ( rostrum), kolano ( genu), pień ( body), płat (splenium)
39. Pokaż i nazwij część mózgowia zawierającą zakręty krótkie i zakręt długiwyspa/ insula
Pokaż i nazwij bruzdę wokół której znajdują się korowe ośrodki wzrokubruzda ostrogowa/ calcarine sulcus
41. Pokaż i nazwij strukturę leżącą na granicy odnogi i nakrywkiistota czarna
42. Pokaż i nazwij ośrodki podkorowe układu pozapiramidowegociało prążkowane, jądro niskowzgórzowe, istota czarna, jądro czerwienne, jądra oliwki?, jądro tworu siatkowatego?, jądra wzgórza, brzuszne przednie, brzuszne boczne i środkowo-pośrodkowe?
43. Pokaż i nazwij miejsce położenia ośrodka czuciowego mowytylna cz. zakrętu skroniowego górnego ( ośrodek Wernickiego), zakręt nadbrzeżny
44. Pokaż i nazwij uwypuklone części na powierzchni brzusznej rdzenia przedłużonegopiramidy
45. Pokaż i nazwij gdzie jest położony II neuron dla mięśni żwaczyj. ruchowe n. trójdzielnego, w moście
46. Pokaż i nazwij bruzdę wytwarzającą w rogu tylnym komory bocznej ostrogę ptasiąbruzda ostrogowa
Pokaż i nazwij strukturę, w której znajduje się jądro początkowe nerwu IIINakrywka śródmózgowia, wzgórek górny
gdzie znajduje się korowy ośrodek równowagizakręt skroniowy górny
co tworzy dno komory IV ( dół równoległoboczny)powierzchnie górne mostu, cz. dolne konarów mózgu, pow. górna rdzenia przedłużonego
co wpukla się wgłąb jądra soczewkowatego tworząc kanał Gratioletaspoidło przednie
gdzie zanajdują się ciała komórek trzeciego neuronu drogi węchowejw polu podspoidłowym, istocie dziurkowanej przedniej ( prążek węchowy przyśrodkowy) i ciele migdałowatym ( prążek węchowy boczny)
co zaliczamy do nadwzgórzacz. środkowa-spoidło uzdeczek, szyszynka, cz. boczna ( parzysta)-trójkąt uzdeczki, uzdeczka
co unerwia oponę twardą nadnamiotową i podnamiotowąn. trójdzielny, n. błędny i gg. splotu szyjnego
co unaczyniają tt. tylne mózgurdzeń przedłużony, most, móżdżek?, śródmózgowie, cz. tylną wzgórza, płat potyliczny, pow. dolną bieguna skroniowego i czołowego
co unaczynia przednią część torebki wewnętrznejt. Heubnera ( od t. przedniej mózgu)
w co przechodzi zatoka strzałkowa dolnaw zatokę prostą
jaka zatoka zespala zatokę esowatą ze spływem zatokpoprzeczna
co uchodzi do zatoki jamistejż. oczna górna i dolna, zatoka klinowo-ciemieniowa, zatoka skalista górna i dolna,
jakie są żż. wypustoweciemieniowa, sutkowa, kłykciowa i potyliczna
jaka żyła przebiega w bruździe bocznejż. środkowa powierzchowna mózgu
do jakiej zatoki uchodzi ż. wielka mózgudo zatoki prostej
na jakie trzy części dzieli się twór siatkowaty i co zawierającz. pośrodkowa- jądra szwu, cz. przyśrodkowa- jądro olbrzymiokomórkowe, cz. boczna- jądra drobnokomórkowe i cholinergiczne i noradrenergiczne
na jakie części dzielimy t. środkową mózguklinową, wyspową i końcową
gdzie znajdują się ciała komórek I neuronu drogi wzrokowejkom. dwubiegunowe siatkówki
gdzie znajdują się ciała komórek II neuronu drogi wzrokowejkom. wzrokowo-zwojowe siatkówki
gdzie znajdują się ciała komórek II neuronu zmysłu równowagiw jądrach przedsionkowych-przyśrodkowym, bocznym, górnym i dolnym
gdzie znajdują się ciała komórek III neuronu zmysłu równowagiw korze móżdżku i jądrze wierzchu
ośrodek korowy węchuzakręt hipokampa
gdzie znajdują się ciała 3 neuronów drogi smakowejw jądrze brzusznym tylno-przyśrodkowym wzgórza
jakie są zachyłki komory trzeciejwzrokowy, nadszyszynkowy, szyszynkowy, trójkątny, lejka
jakie sa narządy okołokomoroweparaszyszynka, narząd naczyniowy blaszki krańcowej, narząd podsklepieniowy i podspoidłowy
jakie jądro w rogu przednim rdzenia kręgowego zaopatruje k. górną, a jakie dolnąj. brzuszno-boczne, j. grzbietowo-boczne
w jakiej części torebki wewnętrznej przebiegają drogi słuchowa i wzrokowapodsoczewkowej
na co dzielimy międzymózgowiewzgórzomózgowie, podwzgórze, niskowzgórze ( subthalamus), komorę trzecią
kresomózgowie parzyste dzielimy napłaszcz, jądra podstawne, istotę białą półkul, komory boczne
kresomózgowie nieparzyste składa się zciało modzelowate, przegroda przezroczysta, sklepienie, spoidło przednie
śródmózgowie dzieli się nakonary mózgu,pokrywę ( tectum) i wodociąg mózgu
tyłomózgowie wtórne dzielimy namost i móżdżek
jądro wierzchufastigal nucleus
jądro wtrącone tylne, jądro kulkowate; czopowateposterior interpositus nucleus, globose nucleus; emboliform
płaszcz dzielimy nakorę mózgu, wyspę, hipokamp, węchomózgowie,
kora dawnapaleocortex
kora staraarchicortex
co należy do uk. brzeżnegowęchomózgowie, wyspa, ciało migdałowate, przegroda przezroczysta, sklepienie
jakie są korowe ośrodki uk. pozapiramidowego i za co odpowiadającz. tylna zakrętu czołowego górnego - złożone ruchy tułowia, cz. tylna zakrętu czołowego środkowego- koordynacja ruchów głowy i gałek ocznych, cz. tylna zakrętu czołowego dolnego- ośrodek mowy Brocka ( generowanie mowy)
gdzie znajduje się ośrodek wzrokowy mowy/ pamięci znaków pisarskich ( czytania i pisania)w zakręcie kątowym
gdzie znajduje się ośrodek pamięci pisania znakow pisarskichw środkowej i tylnej części zakrętu czołowego górnego
węchomózgowierhinencephalon
kresomózgowietelencephalon
włókna jakiej drogi zawiera kolano torebki wewnętrznejkorowo-jądrowej
do jakiego zbiornika uchodzi płyn mózgowo-komorowy przez otwory boczne komory czwartejmóźdżkowo-rdzeniowego
co zaopatrują włókna z j. ślinowego dolnegośliniankę przuszną
co naleźy do zawzgórzaciała kolankowate boczne i przyśrodkowe
co należy do niskowzgórzajadro niskowzgórzowe, warstwa niepewna, pole przedczerwienne
do jakiego jądra dochodzi pęczek tyłozgiętydo j. międzykonarowego
jakie czucie nazywamy wzgórzowym i jakie bodżce odbieraprotopatyczne, czucie bólu, dużych róźnic temperatury,
jakie są podkorowe ośrodki układu pozapiramidowegociało prązkowane, jądro niskowzgórzowe, istota czarna, jądro czerwienne
koryto hipokampaalveus of hippocampus
afazja ruchowa może być spowodowanauszkodzeniem tylnej części zakrętu czołowego dolnego
pomiędzy czym jest rozpięta zasłona rdzeniowa górnapomiędzy konarami górnymi móżdżku
dla których nn. czaszkowych jądrem początkowym jest j. dwuznaczneIX, X, XI
zakręty móżdżkufolia of cerebellum
co należy do móżdżku dawnego, starego a co do nowego1.płat grudkowo-kłaczkowy, jądra wierzchu, 2.płaty przedni i tylny , jądra wtrącone, 3.płat środkowy, jądro zębate
co należy do kręgu Papezasklepienie, pęczek suteczkowo-wzgórzowy, zakręt obręczy, hipokampy
gdzie znajduje się ośrodek ruchowy mowy ( Brocka)w tylnej części zakrętu czołowego dolnego
ostroga ptasiacalcarine spur
spływ zatokconfluence of sinuses
gdzie znajduje się ośrodek rzęskowo-rdzeniowy Budge'aw słupie pośrednio bocznym na wys C8-Th2
gdzie się rozpoczyna i gdzie kończy wstęga bocznaw nakrywce mostu, w zawzgórzu
gałąź łącząca biała jest utworzona przez włóknaautonomiczne przedzwojowe rozpoczynające się w rogach bocznych rdzenia kręgowego
zawzgórzemetathalamus
na jakiej wysokości rozciąga się jądro piersiowe i jaką drogę tworzą jego włóknaC7-L3, droga rdzeniowo-móżdżkowa tylna
agnozjaproblem z rozpoznawaniem
rdzeniomózgowiemyelencephalon
opona miękko-pajęczaleptomeninx
czego wytworem jest więzadło ząbkowane i jaką funkcję pełniopony miękkiej, przymocowuje oponę twardą do rdzenia kręgowego
kiedy powstaje wodogłowie wewnętrzne, a kiedy zewnętrzneprzy utrudnieniu odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego 1. z komory czwartej, 2. na poziomie ziarnistości pajęczynówki
ograniczenia komory trzeciejod przodu-blaszka krańcowa, spoidło przednie, słupy sklepienia, od tyłu- spoidło uzdeczek i spoidło tylne, od góry-splot naczyniówkowy, sklepienie, ciało modzelowate, od dołu-podzwgórze, od boku-wzgórza
uszkodzenie jakiego neuronu powoduje niedowład spastycznyośrodkowego
jakie drogi przebiegają w odnodze przedniej torebki wewnętrznejczołowo-mostowa/ frontopontine, promienistość przednia wzgórza/ anterior thalamic radiation
włókna jakiego nerwu przebiegają przez jądro czerwiennen. okoruchowego
jądro jakiego nerwu otaczają włókna n.. twarzowego przed opuszczeniem mostuj.n. odwodzącego
memorize

Recent badges