Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Mozgowie 2

rename
annasleszycka's version from 2018-06-02 12:05

Section

Question Answer
przodomózgowieprosencephalon, forebrain
tyłomózgowierhombencephalon, hind brain
tyłomózgowie wtórnemetencephalon
więzadła ząbkowatedenticulate ligaments
guz popielatytuber cinereum
substancja galaretowatagelatinous substance
wstęga bocznalateral lemniscus
jakie są drogi pozapiramidoweczworaczo-, czerwienno-, przedsionkowo-, siatkowo-, oliwkowo- rdzeniowa
jakie drogi skrzyżowane przechodza w sznurze przednimrdzeniowo- wzgórzowa przednia i przedsionkowo-rdzeniowa przednia
jakie drogi skrzyżowane przechodzą w sznurze bocznymrdzeniowo-wzgórzowa boczna, korowo-rdzeniowa boczna, rdzeniowo-móżdżkowa przednia, czerwienno-rdzeniowa
jakie pęczki przebiegają w sznurze tylnymsmukły i klinowaty / gracile and cuneate fasciculus
paraliż wiotkiflaccid paralysis ( niższy neuron ruchowy)
niedowład połowicznyhemiparesis ( wyższy neuron ruchowy)
porażenie czterokończynowequadriplegia
droga uzdeczkowo-międzykonarowa, pęczęk tyłozgiętyhabenulo-interpedunclar tract, fasciculus retroflexus
dno której komory stanowi podwzgórzekomory trzeciej
przysadkapituitary gland
co produkują jądra nadwzrokowe i przykomorowe podwzgórzawazopresynę, oksytocynę i ADH
co powoduje uszkodzenie jąder tylnych podwzgórzahipotermię, poikilotermię ( zmiennocieplność) i zespół Korsakowa ( konfabulacje)
skąd dokąd przebiegają drogi w pęczku podłużnym grzbietowymz podwzgórza do jąder przywspółczulnych nerwów czaszkowych i tworu siatkowatego
twór siatkowatyreticular formation
prążki rdzennemedullary stria
blaszka pokrywy, blaszka czworaczatectal plate, quadrigeminal plate
skąd dokąd biegną włókna w pęczku podłużnym przyśrodkowymz jąder ciała czworobocznego do jąder początkowych nerwów III, IV, VI ( odruch słuchowo-orientacyjny), ale także włókna z jąder przedsionka, prążkowia i gałki bladej, zespalające jądra n. trójdzielnego z jądrami innych n. czaszkowych, różne odruchy, np. kichanie, gałkowo-sercowy
jakie jądro jest miejscem synapsy dla przywspółczulnego odruchu źrenicy na światłojądro główne przedpokrywowe
zepół Weberauszkodzenie odnogi mózgu
zespół Parinauduszkodzenie wzgórków dolnych pokrywy
zespół Benedictauszkodzenia nakrywki konaru
jakie jądra znajdują się w mościejj. n. trójdzielnego ( śródmózgowiowe, mostowe, rdzeniowe), j.n odwodzącego, j.n. twarzowego, j. ślinowe górne, j. samotne, jj. przedsionkowe ( przyśrodkowe, boczne, górne i dolne), j. ślimakowe ( brzuszne i grzbietowe)
jakie jądra znajdują się w rdzeniu przedłużonymj. ślinowe dolne, j.dwuznaczne/ ambiguous nuclei, j. n. podjęzykowego, j. grzbietowe (przywspółczulne) n.X, j. samotne ( j. czuciowe dla nn.VII, IX, X.)
pień mózgubrainstem
miejsce sinawelocus ceruleus
co zawiera ciało czworobocznekrzyżujące się włókna z j. ślimakowego brzusznego
strop komory czwartejdwie zasłony rdzeniowe dolne a pomiędzy nimi splot naczyniówkowy komory czwartej, języczek i grudka robaka, zasłona rdzeniowa górna ( superior medullary velum)
co łączy droga środkowa nakrywkij. czerwienne z jj. dolnymi oliwki
objawy dysfunkcji móżdżkuhypotonia, dysmetria, dysataxia, drżenie zamiarowe ( intention tremor), oczopląs ( nystagmus)
zespół przedniej części robakabrak koordynacji chodu oraz ruchów tułowia oraz kończyn ( podobnie zespół półkul móżdżku)
zespół tylnej części robakazaburzenia koordynacji ruchów tułowia
jakie tętnice są nazywane tt.krwotoków mózgowych Charcotagałęzie cz. klinowej t. środkowej mózgu czyli tt. środkowe przednio-boczne lub tt. wzgórzowo-prążkowiowe przednio-boczne
skutki uszkodzenia t. przedniej mózguniedowład połowiczy i dysfunkcja pęcherza moczowego
skutki uszkodzenia t. środkowej mózguniedowład połowiczy, afazja
skutki uszkodzenia t. tylnej mózgubrak czucia w połowie ciała, niedowidzenie połowicze
t. Adamkiewiczat. rdzeniowa segmentowa przednia wielka
zespół przyśrodkowy opuszki ( Jacksona)- zamknięcie światła t.rdzeniowej przedniejpo str uszk.-porażenie mm. języka, po str przeciwl- niedowład połowiczy, zaburzenia czucia głębokiego, wibracji i różnicowania bodźców dotykowych
co może powodować krwiak podtwardówkowyuszkodzenie żż. mostowych- żył powierzchownych górnych uchodzących do zatoki strzałkowej górnej
jakie żyły uchodzą do ż. wewnętrznej mózguż. przegrody przeźroczystej, ż.wzgórzowo-prążkowiowa, ż. naczyniówkowa górna
co uchodzi do ż. wielkiej mózguż. podstawna i ż. wewnętrzna mózgu
ż. zespalającaanastomotic vein
skorupaputamen
usunięcie płatów skroniowych ( zespół Kulver-Bucy)zaburzenia seksualne
objaw Romberganiestabilność przy zamkniętych oczach
zespół Wallenberga- zwężenie t. kregowejutrata czucia bólu i temperatury na twarzy po stronie uszkodzenia i na ciele po stronie przeciwległej, nudności, objaw Hornera, zawroty głowy, ataksja
mowa skandowanadysartria
objaw Keringaniemożność wyprostowania nogi poz gięciu jej do kąta prostego
tętniakiberry aneurysm
zespół Brown-Sequardaipsiolateral-zniesienie czucia głębokiego i ruchów, contr-zniesienie czucia bólu i temperatury
epsitaxiskrwawienie z nosa
memorize