Create
Learn
Share

Mollusca (resten)

rename
hinabi's version from 2018-01-26 16:27

Section 1

Question Answer
Hvad er det latiske navn for klassen af snegle?Gastropoda
Nævn 3 underklasser af Gastropoda:1. Prosobranchia (forgællesnegle), 2. Opistobranchia (Baggællesnegle) 3. Pulmonata (lungesnegle)
Hvor ligger kappehulen hos gastropoda?Fortil og ikke bagtil som hos "Urdyret"
Hvad er der fylogenetisk specielt hos sneglen?Sneglen har foretaget en torsion af indvoldssækken (Vridning). Hele systemet blev vredet mod højre. Den oprindelige venstre gælde og nyre blev stærkt reuceret, derfor er også venstre forekammer reduceret
Hvad er forskellen mellem Prosobranchia og Opistobranchia?Prosobranchia har en gælle, en nyre og et forkammer, hvor gællen sidder FORAN Hjertet. Opistobranchia har en gælle, en nyre og et forkammer, hvor gællen sidder BAGVED hjertet.
Hvad er Operculum?Operculum er et "låg" som sidder på sneglens fod og kan bruges til at lukke skallen helt.
Hvad er karakteristika for Prosobranchia?Gælle foran hjertet, et par tentakler, operculum, særkønede.
Hvad er karakteristisk for Opistobranchia?gælle bag hjertet (delvis eller helt distorsion), to par tektakler, skal reduceret eller mangler, hermafroditter
Hvad er karakteristisk for Pulmonata?Ingen gæller, kappehulen fungerer som lunge (sekundær udviklet lunge), land= to par tentakler, vand= en par tentakler, hermafroditter
Hvor mange arter af snegle findes der ca.?70.000 arter
memorize

Section 2

Question Answer
Hvad er den latinske navn for klassen Muslinger?Bivalvia
Hvad betyder Bivalvia?Dem med to skaller
Hvad er karakteristisk for Bivalvia?Ingen hoved, ingen radula, Altid to skaller, lateralt sammentrykt, filterfeeders, alle akvatiske
Hvad er de forskellige funtioner af muslingers siphon?posteriore kappe trukket ud i et dorsalt (udstrømnings-) og et ventralt (indstrømnings-) rør. Indstømningssiphon kan bruges til at optage ilt og føde. Udstrømningssiphonet kan bruges til få affald og gammeter ud.
Hvordan virker reproduktion for de fleste muslinger?1) Særkønnede; 2) Æg og sæd ud gennem udstrømningssifon; 3) Ydre befrugtning; 4) Trochofor  Veliger  Spat
Hvad adskiller ferskvandsmuslingers reproduktion?De har indre befrugtning. Trochoforlarven bliver til en Glochidielarve, som sætter sig fast på firskegæller, som parasit i ugevis. dette gør de med en Klæbetråd og en skalrandstand.
Nævn Bivalvias to underklasserProtobranchia (få arter) og Metabranchia
Hvad er Metabranchias to overordener?Filibranchia (trådformede gæller, Blåmuslingen) og Lamellibranchia (Lamelformede gæller, sandmusling)
memorize

Recent badges