Create
Learn
Share

Mollusca - Bløddyr

rename
andreas1996's version from 2018-01-21 20:37

Section

Question Answer
Har alle mollusca et "åbent" blodkredsløb?Nej. Cephalopoda har et lukket kredsløb
Hvad kaldes bløddyrenes unike raspetunge?Radula
Hvad skaber bevægelse i bløddyrsgællerne, får at få en strøm af vand?Cilie
Hvad består bløddyrenes skal af?Periostracum, Prismatisk lag og Nacre (perlemorslag)
Er Cephalopoda hermafroditiske?Nej, de er særkønnede
Nævn klasser (pensum) under bløddyrPolyplacophora, Monoplacophora, Gastropoda, Cephalopoda, Bivalvia og Scaphopoda
Nævn de 3 underklasser for gastropodaProsobranchia, Opisthobranchia og Pulmonata
Nævn de 3 underklasser for CephalopodaAmmonoidea, Nautiloidea og Coleoidea
Hvilke 2 ordner kan Cephalopoda inddeles i?Decapoda og Octapoda
Nævn de 2 underklasser for BivalviaProtobranchia og Metabranchia
Har fosterstadiet til en skallus (chiton) noget veligerlarve?Nej
Indtil hvornår troede man at monoplachophora var ud?Galathea-ekspeditionen 1950-1952
Hvad kaldes de 3 ganglier i Scaphopoda (‘stødtandsmuslinger’)?Indvoldsganglie, hjerneganglie og pedal- eller fodganglie
Hvad kaldes de cilieklædte klæbetråd på stødtandsmuslinger?Captacula
Hvilken form har Nautil's skal?Perfekt logaritmisk spiral
Hvad bruges de Gas- eller væskefyldte kamre i Nautil til?Regulering af svømmedybden
Hvor mange hjerner har Coleoidea principielt?3
Hvad kendetegner Coleoidea nerver?Deres Kæmpeaxoner
Hvad menes der med en fræk arm, når man snakker om blæksprutter?Overførelse af en spermatofor fra en han til hunnens kappehule
Hvad er forskellen mellem vridning og spiralisering, hvis man ser sneglens embryonaludvikling?Vridning (torsion) er af de indre organer, hvorimod spiralisering er af skallen og de indre organer
Hvad kendetegners baggællesneglen skal?Den har lavet en delvis tilbagedrejning fra forgællekonfigurationen
Hvad er foremålet ved en vandstrøm fra venstre mod højre i gællerne hos snegle?For at undgå at svine gællen til. Da rectum også er placeret i kappehulen
Hvad kaldes toppunktet for et sneglehus?Apex
Hvad kaldes skallåget på snegle, som gør at sneglen kan lukke sig helt inde i skallen? Operculum
Hvor ligger den hermafroditisk kønskirtel hos en lungesnegl?ovotestis, ligger i toppen af skallen, lige som ved blæksprutten
Hvad menes der når man siger at Bivalvia er filterfeeders?lever af partikler fra vandet
Hvad kaldes det på Bivalvia hvor skallen starter?Umbo
Når lukkemuskelen i muslingeskaller er åben, er den?Afslappet
Hvad kaldes det rør i muslingeskaller hvor affald og gameter "skydes" udUdstrømningssiphon
Store partikler fra muslingemaven bliver?Ført til tarmen og ud af Udstrømningssiphon
Hvilke muslinger sætter sig fast til fisk med deres klæbetrådStørstedelen af ferskvandsmuslinger
memorize

Recent badges