Create
Learn
Share

Minerály- seznam ke zkousce FLD

rename
colek's version from 2017-01-06 11:31

Section

Question Answer
Grafitnekov- C
Síranekov- S
Pyritsulfid- FeS2
Markazitsulfid- FeS2
Sfaleritsulfid- ZnS
Chalkopyritsulfid- CuFeS2
Galenitsulfid- PbS
Fluoritfluorid- CaF2
Kryolitfluorid- Na3 Al F6
Halitchlorid- NaCl
Sylvínchlorid- KCl
Carnallitchlorid- KMgCl3 . 6 H2O
Magnetitoxid- Fe3O4
Chromitoxid- Fe Cr2 O4, železo v ox. stavu 2+
Korundoxid- Al2 O3
Hematitoxid- Fe2 O3
Ilmenitoxid- FeTi03
Křemenoxid- SiO2
Chalcedonoxid- SiO2
Opáloxid- SiO2 . n H2O
Rutiloxid- TiO2
Kasiteritoxid- SnO2
Pyroluzitoxid- MnO2
Gibbsit (Hydrargillit) hydroxid- γ - Al(OH)3
Diasporhydroxid- α - AlO(OH)
Böhmithydroxid- AlO(OH)
Lepidokrokithydrát- Fe2 O3 . H2O
Goethithydroxid- α-FeO(OH), železo v ox. formě 2+
Manganithydroxid- MnO(OH)
Wadpráškovitá forma Mn-oxidů, resp. jejich směsí
Psilomelan masivní, přesně neurčený tvrdý oxid manganu
Nitratin ( ledek chilský)nitrát- NaNo3
Nitrit ( ledek obecný)nitrát- KNO3
Kalcitkarbonát- CaCO3
Dolomitkarbonát- CaMg(CO3)2
Magnezitkarbonát- MgCO3
Sideritkarbonát- FeCO3
Aragonitkarbonát- CaCO3
Soda ( natrit)karbonát- Na2CO3 . 10 H2O
Rodochrozitkarbonát- MnCO3
Malachitkarbonát- Cu2(CO3)4(OH)2
Azuritkarbonát- Cu3(CO3)(OH)2
Anhydritsulfát- bezvodý- CaSO4
Barytsulfát- bezvodý- BaSo4
Sádrovecsulfát- s krystalovou vodou- CaSO4. 2H20
Kieseritsulfát- s krystalovou vodou- MgSO4. H2O
Epsomit (hořká sůl)sulfát- skalice- MgSO4. 7 H2O
Mirabilitsulfát- skalice- Na2SO4. 10 H20
Melanterit ( zelená skalice)sulfát- skalice- FeSO4. 7 H2O
Chalkantit ( modrá skalice) sulfát- skalice- CuSO4. 5 H2O
Polyhalitsulfát- kamenec- K2 Ca2 Mg (SO4)4 . 2 H2O
Kainitsulfát- kamenec- K Mg Cl SO4 . 3H2O
Minerály řady apatitufosfát- bezvodý- Ca5 (PO4 ) 3(OH,F,Cl)
Trifylínfosfát- bezvodý- LiFe(PO4)
Xenotimfosfát- bezvodý- YPO4
Kolofanitfosfát- bezvodý
Vivianitfosfát- s krystalovou vodou- Fe3(PO4)2 . 8 H2O
Olivínsilikát- nesosilikát- skupina olivínová- (Mg, Fe)2 SiO4
Granátysilikát- nesosilikát- skupina granátů- R3 R2 (SiO4)3
Zirkonsilikát- nesosilikát- skupina granátů- ZrSiO4
Andaluzitsilikát- nesosilikát- skupina Al2(SiO4)O - Al2(SiO4)O
Sillimanitsilikát- nesosilikát- skupina Al2(SiO4)O - Al2(SiO4)O
Disteinsilikát- nesosilikát- skupina Al2(SiO4)O - Al2(SiO4)O
Staurolitsilikát- nesosilikát- skupina Al2(SiO4)O
Tiranitsilikát- nesosilikát- skupina Al2(SiO4)O - CaTi(SiO4)O
Epidotsilikát- sorosilikát
Turmalínsilikát- cyklosilikát
Diopsidsilikát- inosilikát- pyroxen- jednoklonný pyroxen- CaMg(Si2 O6 )
Augitsilikát- inosilikát- pyroxen- jednoklonný pyroxen- CaMg(Si2 O6 ) + MgAl(AlSiO6 )
Enstatitsilikát- inosilikát- pyroxen- kosočtverečný pyroxen- Mg2(Si2O6)
Bronzitsilikát- inosilikát- pyroxen- kosočtverečný pyroxen- (Mg,Fe)2 (Si2O6)
Hyperstensilikát- inosilikát- pyroxen- kosočtverečný pyroxen- (Fe,Mg)2(Si2O6)
Tremolitsilikát- inosilikát- pyroxen- amfibol- jednoklonný- Ca2(Mg,Fe)5(OH)2(Si4O11)2
Aktinolitsilikát- inosilikát- pyroxen- amfibol- jednoklonný-
Obecný amfibolsilikát- inosilikát- pyroxen- amfibol- jednoklonný-
Čedičový amfibolsilikát- inosilikát- pyroxen- amfibol- jednoklonný-
Antofylitsilikát- inosilikát- pyroxen- amfibol- kosočtverečný- (Mg,Fe)7 (OH) 2(Si4 O11) 2
Wollastonitsilikát- inosilikát- pyroxen- pyroxenoid- CaSiO3
Kaolinitsilikát- fylosilikát- dvojvrstevný jíl. min.
Montmorillonitsilikát- fylosilikát- trojvrstevný jíl. min.
Illitsilikát- fylosilikát- trojvrstevný jíl. min.
Glaukonitsilikát- fylosilikát- trojvrstevný jíl. min.
Biotitsilikát- fylosilikát- skupina slíd- hořečnato-železnaté (tmavé)- K(Mg,Fe,Mn)3 [(OH,F)2 AlSi3 O10]
Flogopitsilikát- fylosilikát- skupina slíd- hořečnato-železnaté (tmavé)
Muskovitsilikát- fylosilikát- skupina slíd- hlinitá (světlá)- KAl2 [(OH,F) 2AlSi3 O10]
Sericitsilikát- fylosilikát- skupina slíd- hlinitá (světlá)
Lepidolitsilikát- fylosilikát- skupina slíd- lithná
Klinochlorsilikát- fylosilikát- skupina chloritů- ortochlorit
Chamositsilikát- fylosilikát- skupina chloritů- leptochlorit
Chryzolitsilikát- fylosilikát- skupina serpentinu
Masteksilikát- fylosilikát- ostatní fylosilikáty
Sanidinsilikát- živec- draselný- KAlSi3O8
Ortoklassilikát- živec- draselný- KAlSi3O8
Mikroklinsilikát- živec- draselný- KAlSi3O8
Albitsilikát- živec- plagioklas- NaAlSi3O8
Oligoklassilikát- živec- plagioklas
Andezínsilikát- živec- plagioklas
Labradoritsilikát- živec- plagioklas
Bytownitsilikát- živec- plagioklas
Anortitsilikát- živec- plagioklas- CaAl2Si2O8
Nefelínsilikát- živec- foid- (NaK)AlSiO4
Analcimsilikát- foid- Na(AlSi2O6) . H2O
Leucitsilikát- foid- KAlSi2O6
Sodalitsilikát- foid
Heulanditsilikát- zeolit
Natrolitsilikát- zeolit- trololololol
memorize