Create
Learn
Share

Mikrop5

rename
syokbe2's version from 2017-04-21 02:22

Section

Question Answer
deride saptanan primer nedenlers.aureus-p.aureginosa-enterobakterler-b hemoltik strep.-anaeroplar
red kriterlerianaerop ve mikobaker için eküvyonla alınan-formaline konan-travmadan sonra 48 saat içinde alınan-ısırık anında alınan-nekrotik dokudan alınan
ekim yapılan agarlarkanlı-çikolata-emb-macconkey
anaerop için gereken besiyeri k vitamin ve hemin içeren kanlı agar
tanımlama ve duyarlılık testi yapılması için kriterlerdirekt yaymada pnl var-örnek kalitesi iyi(epitel yok)-m.o. yaymada görüldü-normalde steril olan bölgeden alınan örnek
lökosit parçalayan m.o.clostridium perfringes
karışık flora üredi yazmak için kriterlerlökosit yok-epitel çok-3 farklı tür var
direkt etken kabul edilen organizmalarc.perfringes-b hemolitik strep.-candida-s.aureus/agalitica-p.aureginosa-n.gonore-aktinomiçes-grup c/g strep.-tbc-antrax-brucella-pastörella-aeromona-hemofilus-vibrio
kns üremesi ne zaman anlamlıinvaziv örnek-tek m.o. olarak izole-tekrarlayan üreme var-örnek kaliteli
etken kabul edilen G(+) çomaklarlisteria-erysipelothrix-b.cereus-b.antrax-arconabacterium-c.diifteri-c.ulcerans-nocardia-actinomyces
biyopside anlamlı sayı10^5
sürüntü örneğinde anlamlı sayı10^3
bambu kamışı gördün ne varb.antrax bildirimi zorunlu
dermafitoz benzeri lezyon yapan küf mantarlarıscytallidum-dimidiatrum-s.hyalinum
spagetti köfte görünümüm.furfur
tanısı direkt mikroskopiyle konulan tek m.o.m.furfur
direkt mikroskopi mantarlar içinkoh
ezn boyayınca görülüyo ama kültürde üreme yoklepra
ısırıktan sonra örnek alınması için gereken süre12 saat
memorize