Create
Learn
Share

Miesnie reki

rename
annasleszycka's version from 2017-11-06 22:38

Section

Mięśnie kłębu kciuka

 

Question Answer
przyczepy m. odwodziciela krótkiego kciukaP. troczek zginaczy, guzek k. łódeczkowatej, k. czworoboczna większa, K. podstawa bliższego paliczka kciuka
czynności m. odwodziciela krótkiego kciukaodwodzi kciuk, zgina staw śródręczno-paliczkowy i prostuje staw międzypaliczkowy
unaczynienie m. odwodziciela krótkiego kciukag. dłoniowa powierzchowna t. promieniowej
unerwienie m. odwodziciela krótkiego kciukan. pośrodkowy C6-8
przyczepy m. zginacza krótkiego kciukaP1. głowa powierzchowna- troczek zginaczy, P2. głowa głęboka-bruzda nadgarstka, K. podstawa bliższego paliczka kciuka
czynność m. zginacza krótkiego kciukaodwodzi, przywodzi i przeciwstawiaw stawie nadgrastkowo-śródręcznym, zgina w stawie śródręczno paliczkowym
unaczynienie m. zginacza krótkiego kciukag. dłoniowa powierzchowna t. promieniowej
unerwienie m. zginacza krótkiego kciukagłowa powierzchowna-n. pośrodkowy C6-8, głowa głęboka- n. łokciowy C6-8
przyczepy m. przeciwstawiacza kciukaP. troczek zginaczy, guzek k. czworobocznej większej, K. brzeg promieniowy I k. śródręcza
czynność m. przeciwstawiacza kciukaprzeciwstawia kciuk pozostałym palcom i przywodzi go
unaczynienie m. przeciwstawiacza kciukag. dłoniowa powierzchowna t. promieniowej, t. dłoniowa I k. śródręcza
unerwienie m. przeciwstawiacza kciukan. pośrodkowy C6-8
przyczepy m. przywodziciela kciukaP1. głowa skośna- bruzda nadgarstka na k. główkowatej i więzadło promieniste nadgarstka, P2. głowa poprzeczna-brzeg dłoniowy III k. śródręcza, K. trzeszczka łokciowa i podstawa bliższego paliczka kciuka
czynność m. przywodziciela kciukaprzywodzi kciuk w stawie nadgarstkowo-śródręcznym do II palca i przeciwstawia go pozostałym
unaczynienie m. przywodziciela kciukałuk dłoniowy głęboki tętnic ręki
unerwienie m. przywodziciela kciukagałąź głęboka n. łokciowego C3-Th1, gałąź n. pośrodkowego C6-7
memorize

 

Mięśnie kłębu palca małego
Question Answer
przyczepy m. dłoniowego krótkiegoP. brzeg łokciowy rozcięgna dłoniowego i troczek zginaczy, K. skóra, brzeg łokciowy ręki
czynność m. dłoniowego krótkiegoprzy silnym skurczu może wywoływać zmarszczki na brzegu łokciowym dłoni
unaczynienie m. dłoniowego krótkiegot. łokciowa
unerwienie m. dłoniowego krótkiegog. powierzchowna n. łokciowego C7-Th1
przyczepy m. odwodziciela palca małegoP1. k. grochowata, więzadło grochowato-haczykowe
czynność m. odwodziciela palca małegoodwodzi palec V w stawie śródręczno-paliczkowym; przy wyprostowanym palcu, zgina w tym stawie i prosuje w obu stawach międzypaliczkowych
unaczynienie m. odwodziciela palca małegot. łokciowa
unerwienie m. odwodziciela palca małegog. powierzchowna n. łokciowego C7-Th1
przyczepy m. zginacza krótkiego palca małegoP1. troczek zginaczy i i haczyk k. haczykowatej, K.powierzchnia dłoniowa podstawy bliższego paliczka palca małego
czynność m. zginacza krótkiego palca małegozgina palec V w stawie śródręczno-paliczkowym
unaczynienie m. zginacza krótkiego palca małegot. łokciowa
unerwienie m. zginacza krótkiego palca małegog.powierzchowna n. łokciowego C7-Th1
przyczepy m. przeciwstawiacza palca małegoP. haczyk k. haczykowatej i troczek zginaczy, K. brzeg łokciowy V k. śródręcza
czynność m. przeciwstawiacza palca małegonieznacznie wyprowadza kość V sródręcza z płaszczyzny pozostałych, u np. skrzypków jego czynność się wzmaga
unaczynienie m. przeciwstawiacza palca małegot. łokciowa
unerwienie m. przeciwstawiacza palca małegog. powierzchowna n. łokciowego C7-Th1
memorize

 

Mięśnie środkowe dłoni
Question Answer
przyczepy mm. glistowatych
czynność mm. glistowatychzaginają palce II-V w stawach śródręczno-paliczkowych i prostują w obu stawach międzypaliczkowych tak jak mm. międzykostne
unaczynienie mm. glistowatychłuk dłoniowy powierzchowny
unerwienie mm. glistowatychmm. glistowate I i II przez n. pośrodkowy, III i IV przez g. głęboką n. łokciowego C8-Th1
przyczepy mm. międzykostnychdłoniowe: I na powierzchni łokciowej II palca, II i III na powierzchniach promieniowych IV i V palca, grzbietowe
czynność m. międzykostnychodwodziciele w stawach śródręczno-paliczkowych,...
unaczynienie m. międzykostnychłuk dłoniowy głęboki
unerwienie m. międzykostnychg. głęboka n. łokciowego C7-Th1
memorize