Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Miesnie konczyny gornej

rename
annasleszycka's version from 2018-06-09 17:29

Section

Mięśnie obręczy kończyny górnej
Question Answer
Przyczepy m. naramiennegoP1. barkowy koniec obojczyka, P2. wyrostek barkowy łopatki, P3. dolny brzeg grzebienia łopatki; K. guzowatość naramienna na k. ramiennej
Czynność m. naramiennegocz. barkowa odwodzi ramię, cz. obojczykowa przywodzi zgina i obraca do wewnątrz, cz. grzebieniowa prostuje i obraca na zewnątrz
unaczynienie m. naramiennegoT.tylna okalająca ramię i g, naramienna t.piersiowo-barkowej;
unerwienie m. naramiennegon.pachowy C5-6,
przyczepy m.nadgrzebieniowegoP. dół nadgrzebieniowy i powięź nadgrzebieniowa; K. powierzchnia górna guzka większego k. ramiennej
czynność m. nadgrzebieniowegowspólnie z m. naramiennym odwodzi ramię,napina torebkę stawową, obraca ramię na zewnątrz ( cz. tylna) i do wewnątrz ( cz. przednia)
unaczynienie m. nadgrzebieniowegot. nadłopatkowa, t. okalająca łopatkę
unerwienie m. nadgrzebieniowegon. nadłopatkowy C5-6
przyczepy M. podgrzebieniowegoP.dół podgrzebieniowy, na przegrodzie włóknistej oddzielającej go od mm. obłych; K. powierzchnia środkowa guzka większego k. ramiennej
czynność m. podgrzebieniowegoobraca ramię na zewnątrz; cz. górna pomaga w podnoszeniu ramienia, podczas ruchów obrotowych napina torebkę stawową i chroni ją przed wpukleniem się w obręb stawu
unaczynienie m. podgrzebieniowegot. nadłopatkowa, t.okalająca łopatkę
unerwienie m. podgrzebieniowegon. nadłopatkowy C5-6
przyczepy m.obłego mniejszegoP. powierzchnia grzbietowa brzegu bocznego łopatki, sięga do szyjki od powięzi podgrzebieniowej przegrody włóknistej K. powierzchnia dolna guzka większego k. ramiennej i torebka stawowa
czynność m. obłego mniejszegoobraca k. ramienną na zewnątrz i napina torebkę stawową
unaczynienie m. obłego mniejszegot. okalająca łopatkę
unerwienie m . obłego mniejszegon. pachowy C5-6
przyczepy m. obłego większegoP.1 powierzchnia grzbietowa kąta dolnego łopatki, P2. przegroda włóknista, K. grzebień guzka mniejszego k. ramiennej
czynność m. obłego większegoopuszcza podniesione ramię (antagonista m, naramiennego), prostuje i obraca do wewnątrz ( współdziała z m. najszerszym grzbietu)
unaczynienie m. obłego większegot. podłopatkowa
unerwienie m. obłego większegonn. podłopatkowe C5-7 i n. piersiowo-grzbietowy
przyczepy m. podłopatkowegoP. powierzchnia żebrowa łopatki i powięź podłopatkowa, K. guzek mniejszy k. ramiennej
czynność m. podlopatkowegoobraca ramię do wewnątrz ( antagonista m. podgrzebieiowego, m. obłego mniejszego i cz. grzebieniowej m. naramiennego) i napina torebkę stawową, przywodzi ramię
unaczynienie m. podłopatkowegot.podłopatkowa
unerwienie m. podłopatkowegonn. podłopatkowe C5-7
memorize

 

Grupa przednia mięśni ramienia
Question Answer
przyczepy m. kruczo-ramiennegoP. wyrostek kruczy łopatki, ( zrośnięty z głową krótkąm. dwugłowego i złączony ze ścięgnem m. piersiowego mniejszego), K. powierzchnia przednia przyśrodkowej części k. ramiennej w połowie jej długości
czynność m. kruczo-ramiennegopodnosi i przywodzi ramię, obraca do wewnątrz lub na zewnątrz sprowadzając do położenia wyjściowego
unaczynienie m. kruczo-ramiennegott.okalające ramię przednia i tylna
unerwienie m. kruczo-ramiennegog. pęczka bocznego splotu ramiennego, n. mięśniowo-skórny C5-7
przyczepy m. dwugłowego ramieniaP1.głowa długa-guzek nadpanewkowy łopatki i obrąbek stawowy, P2. głowa krótka- wyrostek kruczy łopatki; K. guzowatość k.promieniowej
czynność m. dwugłowego ramieniapodnosi ramię do przodu ( wspólnie z m. kruczo-ramiennym, naramiennym i nadgrzebieniowym), głowa długa odwodzi ramię i obraca do wewnątrz, przedramię odwrotnie, głowa krótka przywodzi ramię ( z m. kruczo-ramiennym), w stawie łokciowym jest zginaczem, odwraca przedramię i rękę
unaczynienie m. dwugłowego ramieniag. t. pachowej i t.ramiennej
unerwienie m. dwugłowego ramienian. mięśniowo-skórny C5-7,
przyczepy m. ramiennegoP1. przegrody międzymięśniowe boczna i przyśrodkowa P.2 powierzchnia przednia dolnej części połowy k.ramiennej, K.guzowatość k. łokciowej
czynność m.ramiennegozginacz przedramienia, napina torebkę stawu łokciowego
unaczynienie m. ramiennegott.poboczne łokciowe, górna i dolna, g. mięśniowe t. ramiennej, t. wsteczna promieniowa
unerwienie m. ramiennegon. mięśniowo-skórny C5-7, n.promieniowy
memorize

 

Grupa tylna mięśni ramienia
Question Answer
przyczepy m. trójgłowego ramieniaP1. głowa długa- guzek podpanewkowy łopatki, P2. głowa boczna-powierzchnia tylna k.ramiennej powyżej bruzdy n.promieniowego i na przegrodzie międzymięśniowej bocznej, P3. głowa przyśrodkowa- powierzchnia tylna k. ramiennej od bruzdy n. promieniowego, K.powierzchnia tylna wyrostka łokciowego k. łokciowej
czynność m. trójgłowego ramienia(głowa długa-prostownik i przywodziciel ramienia) prostowanie w stawie łokciowym, napina torebkę stawu łokciowego
unaczynienie m. trójgłowego ramieniat. okalająca ramię tylna, t. głęboka ramienia, tt. poboczne łokciowe
unerwienie m. trójgłowego ramienian.promieniowy C5-8
przyczepy m. łokciowegoP1. nadkłykieć boczny , K. górny odcinek tylnej powierzchni trzonu k. łokciowej
czynność m. łokciowegowraz z m. trójgłowym prostuje staw łokciowy, zwiera k. promieniową z k. łokciową, napina torebkę stawu
unaczynienie m. łokciowegot. międzykostna wsteczna, g.t. międzykostnej tylnej
unerwienie m łokciowego n.promieniowy C7-8
memorize

 

Grupa przednia mięśni przedramienia
Question Answer
przyczepy m. nawrotnego obłegoP1. głowa ramienna - przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa i nadkłykieć przyśrodkowy k. ramiennej, głowa łokciowa - wyrostek dziobasty k. łokciowej, K. powierzchnia boczna k. promieniowej
czynność m. nawrotnego obłegonawraca przedramię w obu stawach, zgina w stawie łokciowym
unaczynienie m. nawrotnego obłegog.tt. ramiennej, promieniowej i łokciowej
unerwienie m. nawrotnego obłegon. pośrodkowy C6-7
przyczepy m. zginacza promieniowego nadgarstkaP. nadkłykieć przyśrodkowy, K. podstawa II (lub III) kości śródręcza
czynność m. zginacza promieniowego nadgarstkazginanie ręki, odwodzenie w stronę promieniową
unaczynienie m. zginacza promieniowego nadgarstkag. t. promieniowej
unerwienie m.zginacza promieniowego nadgarstkag. n. pośrodkowego C6-8
przyczepy m. dłoniowego długiegoP. nadkłykieć przyśrodkowy, K. troczek zginaczy,
czynność m. dłoniowego długiegosłaby zginacz przedramienia i w stawie łokciowym i słaby nawracacz, napina rozcięgno dłoniowe, pośredniczy w zginaniu stawów ręki i śródręczno-paliczkowych
unaczynienie m. dłoniowego długiegog.t. łokciowej
unerwienie m. dłoniowego długiegon. pośrodkowy C7-8
przyczepy m. zginacza łokciowego nadgarstkaP1. głowa ramienna- nadkłykieć przyśrodkowy i powięź przedramienia, P2. głowa łokciowa-powierzchnia tylna wyrostka łokciowego i brzeg tylny k. łokciowej, K. k. grochowata
czynność m. zginacza łokciowego nadgarstkazgina i przywodzi rękę
unaczynienie m. zginacza łokciowego nadgarstkatt. poboczne od t. ramiennej i g.t.łokciowej
unerwienie m. zginacza łokciowego nadgarstkan. łokciowy C8-Th1
przyczepy m. zginacza powierzchniowego palcówP1. głowa ramienno-łokciowa - nadkłykieć przyśrodkowy i wyrostek dziobasty k. łokciowej, P2.głowa promieniowa- powierzchnia przednia bliższego końca k. łokciowej K. każda z 8 odnóg ( nie ma ich na kciuku) ścięgna kończy się na brzegach środkowego paliczka
czynność m. zginacza powierzchniowego palcówzgina rękę i palce ( bez kciuka)
unaczynienie m. zginacza powierzchniowego palcówg. t. promieniowej i łokciowej
unerwienie m. zginacza powierzchniowego palcówn. pośrodkowy C5-Th1
przyczepy m. zginacza głębokiego palcówpowierzchnia przyśrodkowa trzonu k. łokciowej i błona międzykostna przedramienia, K. podstawy paliczków dalszych palców II-V
czynność m. zginacza głębokiego palcówzgina, przywodzi rękę, zginacz wszystkich stawów palców II-V, zbliża do siebie rozstawione palce
unaczynienie m. zginacza głębokiego palcówg. mięśniowe t. łokciowej i t. międzykostna przednia
unerwienie m. zginacza głębokiego palcówn. łokciowy i n. pośrodkowy
przyczepy m. zginacza długiego kciukaP.powierzchnia przednia k. promieniowej, głowa promieniowa- błona międzykostna, (głowa ramienna - nadkłykieć przyśrodkowy) K. podstawa dalszego paliczka kciuka
czynność m. zginacza długiego kciukazgina rękę i kciuka, odwodzi rękę
unaczynienie m. zginacza długiego kciukag. t. promieniowej i t. międzykostnej przedniej
unerwienie m. zginacza długiego kciukan. międzykostny przedni C6-Th1
przyczepy m. nawrotnego czworobocznegoP. powierzchnia przednia i tylna k. łokciowej, K. powierchnia przednia i boczna k. promieniowej
czynność m. nawrotnego czworobocznegonawraca przedramię, łączy k. promieniową z łokciową ( jak m. nawrotny obły)
unaczynienie m. nawrotnego czworobocznegot.międzykostna przednia
unerwienie m. nawrotnego czworobocznegon. międzykostny przedni C6-Th1
memorize

 

Grupa boczna mięśni przedramienia
Question Answer
przyczepy m. ramienno-promieniowegoP. brzeg boczny k. ramiennej i przegroda międzymięśniowa boczna ramienia K. powyżej wyrostka rylcowatego k. promieniowej
czynność m. ramienno-promieniowegozginacz stawu łokciowego
unaczynienie m. ramienno-promieniowegot.poboczna promieniowa i t. wsteczna promieniowa
unerwienie m. ramienno-promieniowegog. pnia n. promieniowego C5-6
przyczepy m. prostownika promieniowego długiego nadgarstkaprzegroda międzymieśniowa boczna ramienia, brzeg boczny i nadkłykieć boczny, K. powierzchnia grzbietowa podstawy kości II śródręcza
czynność m. prostownika promieniowego długiego nadgarstkazgina i nawraca przedramię w stawie łokciowym, zgina rękę w kierunku grzbietowym i odwodzi ją, antagonista długich zginaczy palców,
unaczynienie m. prostownika promieniowego długiego nadgarstkat. poboczna promieniowa i t. wsteczna promieniowa
unerwienie m. prostownika promieniowego długiego nadgarstkan. promieniowy C5-7
przyczepy m. prostownika promieniowego krótkiego nadgarstkaP. nadkłykieć boczny i powięź przedramienia K. powierzchnia grzbietowa podstawy III k. śródręcza
czynność m. prostownika promieniowego krótkiego nadgarstkaprostowanie ręki w stawach
unaczynienie m. prostownika promieniowego krótkiego nadgarstkat. poboczna promieniowa i t. wsteczna promieniowa
unerwienie m. prostownika promieniowego krótkiego nadgarstkan. promieniowy C5-7
przyczepy m. odwracaczaP1. grzebień m. odwracacza na k. łokciowej, P2.więzadło pierścieniowate stawu promieniowo-łokciowego bliższego, P3. więzadło poboczne promieniowe, P4. nadkłykieć boczny k. ramiennej K. powierzchnia tylna, boczna i przednia powyżej i poniżej guzowatości k. promieniowej
czynność m. odwracaczaodwraca przedramię i rękę
unaczynienie m. odwracaczat. wsteczna międzykostna t. wsteczna promieniowa
unerwienie m. odwracaczan. promieniowy C5-8
memorize

 

Grupa tylna mięśni przedramienia
Question Answer
przyczepy m. prostownika palcówP1. nadkłykieć boczny, P2. więzadło poboczne promieniowe P3. więzadło pierścieniowate, P4.powięź przedramienia, K.podstawy dalszych paliczków II-V palca
czynność m. prostownika palcówodwodzi palce, prostuje w stawach śródręczno-paliczkowych, prostuje rękę
unaczynienie m. prostownika palcówt. międzykostna tylna
unerwienie m. prostownika palcówg. głęboka n. promieniowego C6-8
przyczepy m. prostownika palca małegoP. nadkłykieć boczny, K. podstawa paliczka dalszego palca V
czynność m. prostownika palca małegoprostuje i przywodzi palec V
unaczynienie m. prostownika palca małegot. międzykostna tylna
unerwienie m. prostownika palca małegog. głęboka n. promieniowego C6-8
przyczepy m. prostownika łokciowego nadgarstkaP1. nadkłykieć boczny, P2. więzadło poboczne promieniowe stawu łokciowego, P3. Powięź przedramienia, P4. powierzchnia tylna kości łokciowej, K. podstawa V k. śródręcza
czynność m. prostownika łokciowego nadgarstkaprostuje rękę, odwodzi w stronę łokciową, przy ustalonym kciuku, odwodzi od niego rękę
unaczynienie m. prostownika łokciowego nadgarstkat. międzykostna tylna
unerwienie m. prostownika łokciowego nadgarstkag. głęboka n. promieniowego C6-8
przyczepy m. odwodziciela długiego kciukapowierzchnia tylna k. łokciowej na błonie międzykostnej i powierzchnia tylna k. promieniowej, K1. podstawa I k. śródręcza lub K2. k. czworoboczna większa,lub K3.ścięgno prostownika długiego kciuka, K4. brzusiec odwodziciela długiego kciuka
unaczynienie m. odwodziciela długiego kciukat. międzykostna tylna
unerwienie m. odwodziciela długiego kciukag. głęboka n. promieniowego C6-8
przyczepy m. prostownika długiego kciukaP. powierzchnia tylna k. łokciowej i błona międzykostna, K. podstawa dalszego paliczka kciuka
czynność m. prostownika długiego kciukaprostuje kciuka we wszystkich stawach
przyczepy m. prostownika wskazicielaP. powierzchnia tylna k. łokciowej i błona międzykostna, K. tworzy rozcięgno grzbietowe wskaziciela
czynność m. prostownika wskazicielaprostuje palec IV, prostuje i odwodzi rękę w stronę promieniową
unaczynienie m.prostownika wskazicielat.międzykostna tylna
unerwienie m. prostownika wskazicielag. głęboka n. promieniowego C6-8
memorize