Create
Learn
Share

Miesnie konczyny dolnej cz1

rename
annasleszycka's version from 2018-06-08 13:25

Section

Grupa przednia mięśni grzbietowych obręczy kończyny dolnej
m. biodrowo-lędźwiowy składa się z m. lędźwiowych większego i mniejszego oraz m. biodrowego

 

Question Answer
przyczepy m. lędźwiowego większegoP1. powierzchnia boczna trzonów Th12-L4, P2. wyrostki żebrowe L1-L4, K. krętarz mniejszy k. udowej
przyczepy m. lędźwiowego mniejszegoP1. trzony Th12-L1, K. powięź biodrowa, łuk biodrowo-łonowy, wyniosłość biodrowo-łonowa
czynność m. lędźwiowego mniejszegonapina powięź biodrową i łuk biodrowo-łonowy , powiększająć rozstęp mięsni, zabezpieczając przed uciskiem n. udowy
przyczepy m. biodrowegoP1. dół biodrowy, od grzebienia biodrowego P2. przednie kolce biodrowe, P3. torebka stawowa, K. krętarz mniejszy
czynność m. biodrowo-lędźwiowegozginacz stawu biodrowego, przywodzi udo i obraca na zewnątrz, dz. jednostronnie zgina kręgosłup w odcinku lędźwiowym do boku ( mięsień szybkobiegaczy <3), w przypadku porażenia, chodzenie jest prawie niemożliwe,
unaczynienie m. biodrowo-lędźwiowegott. lędźwiowe, t. biodrowo-lędźwiowa, t. okalająca biodro głęboka
unerwienie m. biodrowo - lędźwiowegog. splotu lędźwiowego i n. udowy L1-4
memorize

 

Grupa tylna mięśni grzbietowych obręczy kończyny dolnej
Question Answer
przyczepy m. pośladkowego większegoP1. powięź piersiowo- lędźwiowa, P2.powierzchnia pośladkowa talerza k. biodrowej, P3. brzeg boczny k. krzyżowej i guzicznej, P4. więzadło krzyżowo-guzowe, K1. powięź szeroka uda, K2.guzowatość pośladkowa k. udowej
czynność m. pośladkowego większegoutrzymuje pozycję pionową,najsilniejszy prostownik stawu biodrowego, prostownik stawu kolanowego, przesuwa miednicę do przodu, odwodzi i przywodzi w stawie biodrowym, obraca, najsilniejszy obracacz na zewnątrz,
unaczynienie m. pośladkowego większegot. pośladkowa dolna i g. powierzchowna t. pośladkowej górnej, t. przyśrodkowa okalająca udo, t. przeszywająca pierwsza od t. głębokiej uda
unerwienie m. pośladkowego wielkiegon. pośladkowy dolny L5-S2
przyczepy m. naprężacza powięzi szerokiejP. kolec biodrowy przedni górny i powieź pośladkowa; pasmo biodrowo-piszczelowe; K. kłykieć boczny piszczeli
czynność m. naprężacza powięzi szerokiejzgina mocniej zgięty staw kolanowy i ustala wyprostowany, zgina udo w stawie biodrowym, odwodzi udo, obraca do wewnątrz
unaczynienie m. naprężacza powięzi szerokiej i m. pośladkowych średniego i małegot. pośladkowa górna i t. okalająca udo boczna
unerwienie m. naprężacza powięzi szerokiej i m. pośladkowych średniego i małegon.pośladkowy górny ze splotu krzyżowego L4-S1
przyczepy mm. pośladkowych średniego i małegoP1. powierzchnia pośladkowa talerza k. biodrowej, powięź pośladkowa, K. krętarz większy
czynność mm. pośladkowych średniego i małegoczęści przednie unoszą udo, obracają do wewnątrz, cz. tylne opuszczają, obracają na zewnątrz, odwodzą, powodują rozkrok nóg, przechylają miednicę na boki, w przypadku porażenia - chód kaczkowaty, mały jest najsilniejszym obracaczem na zewnątrz, a średni najsilniejszym odwodzicielem
przyczepy m. gruszkowategopowierzchnia miednicza k. krzyżowej w otoczeniu otworów krzyżowych miedniczych II-IV, K. krętarz większy
czynność m. gruszkowategoobraca na zewnątrz, odwodzi, prostuje
unaczynienie m. gruszkowategott. pośladkowe górna i dolna,
unerwienie m. gruszkowategog. splotu krzyżowego L5-S5
memorize

 

grupa mięśni brzusznych obręczy kończyny dolnej

 

Question Answer
przyczepy m. zasłaniacza wewnętrznegoP. otwór zasłonowy, błona zasłonowa, K. dół krętarzowy
czynność m. zasłaniacza wewnętrznegoobraca udo na zewnątrz, słaby przywodziciel i prostownik uda
unaczynienie m. zasłaniacza wewnętrznegott. pośladkowa dolna, zasłonowa i sromowa wewnętrzna
unerwienie m. zasłaniacza wewnętrznegosplot krzyżowy L4-S2
przyczepy m. bliźniaczego górnegoP. kolec kulszowy, K. ścięgno zasłaniacza wewętrznego, dół krętarzowy
przyczepy m. bliźniaczego dolnegoP. brzeg górny guza kulszowego, K. ścięgno zasłaniacza wewnętrznego, dół krętarzowy
czynność mm. bliźniaczychwzmagają działanie m. zasłaniacza wewnętrznego
unaczynienie mm. bliźniaczychtt. pośladkowa dolna, zasłonowa i sromowa wewnętrzna
unerwienie mm. bliźniaczychsplot krzyżowy L4-S2
przyczepy m. czworobocznego udaP. brzeg boczny guza kulszowego, K. grzebień międzykrętarzowy
czynność m. czworobocznego udaobraca na zewnątrz udo, przywodzi i prostuje
unaczynienie m. czworobocznego udat. pośladkowa dolna, T. okalająca udo przyśrodkowa
unerwienie m. czworobocznego uda gałązka przednia splotu krzyżowego L4-S2
przyczepy m. zasłaniacza zewnetrznegoP. brzeg otworu dolny otworu zasłonowego, błona zasłonowa, K. dół krętarzowy
czynność m. zasłaniacza zewnętrznegoobraca na zewnątrz udo, przywodzi i prostuje, podtrzymuje głowę k. udowej w pionie przy wysuwaniu się jej z panewki
unaczynienie m. zasłaniacza zewnętrznegot. zasłonowa, t. okalająca udo przyśrodkowa
unerwienie m. zasłaniacza zewnętrznegog. tylna n. zasłonowego
memorize

 

Grupa przednia mięśni uda ( m. czworogłowy uda składa się z m. prostego uda i mm. obszernych bocznego, przyśrodkowego i pośredniego)

 

Question Answer
przyczepy m. krawieckiegoP. kolec biodrowy przedni górny, K. guzowatość piszczeli, powieź goleni ( wytwarza gęsią stopę wraz z m. smukłym i m. półścięgnistym)
czynność m. krawieckiegozginacz stawu biodrowego i kolanowego, odwodzi udo i obraca na zewnątrz, obraca goleń do wewnątrz
unaczynienie m. krawieckiegog. mięśniowe od t. udowej i jej gałęzi( t.okalającej udo bocznej, T. zstępującej kolana)
unerwienie m. krawieckiegon. udowy L2-3
przyczepy p. m. prostego udaP1. kolec biodrowy przedni dolny, P2. górny brzeg panewki
przyczepy p. m. obszernego bocznegoP1. powierzchnia boczna krętarza większego, P2. kresa międzykrętarzowa, P3. warga boczna kresy chropowatej, P4. przegroda międzymięśniowa boczna uda
przyczepy p. m. obszernego przyśrodkowegoP. warga przyśrodkowa kresy chropowatej,
przyczepy p. m. obszernego pośredniegoP. powierzchnia przednia i boczna trzonu k. udowej od kresy międzykrętarzowej
przyczep k. m. czworogłowego uda, czyli ścięgno końcoweK. górny i boczny brzeg rzepki, (więzadło rzepki konczy się na guzowatosci piszczeli), wytwarza troczki rzepki
czynność m. prostego uda ( czyli też czworogłowego)zgina w stawie biodrowym, m. prosty uda jest najsilniejszym zginaczem stawu biodrowego, prostuje w stawie kolanowym, podnosi udo podczas chodzenia,
czynność m. czworogłowego udajedyny prostownik stawu kolanowego, rozluźniony w pozycji stojącej
unaczynienie m. czworogłowegot. boczna okalająca udo
unerwienie m. czworogłowegon. udowy L2-4
przyczepy m. stawowego kolanaP.powierzchnia przednia dolnej części trzonu k. udowej, K. wypuklenie torebki stawu kolanowego
czynność m. stawowego kolananapina torebkę stawu kolanowego
memorize

 

Grupa przyśrodkowych mięśni uda

 

Question Answer
przyczepy m. grzebieniowegoP1. guzek łonowy, więzadło łonowe górne, K. kresa grzebieniowa k. udowej
czynność m. grzebieniowegoprzywodzi udo, zgina i obraca na zewnątrz, (zakłada nogę na nogę)
unaczynienie m. grzebieniowegoT. przyśrodkowa okalająca udo, tt. sromowe zewnętrzne, t. zasłonowa
unerwienie m. grzebieniowegog. przednia n. zasłonowego i n. udowy L2-3
przyczepy m. smukłegoP. gałąź dolna k. łonowej, K. poniżej i przyśrodkowo od guzowatości k. piszczelowej
czynność m. smukłegoprzy wyprostowanym kolanie przywodzi udo, prostuje i słabo obraca na zewnątrz; zgina kolano i obraca do wewnątrz
unaczynienie m. smukłegott. sromowe zewnętrzne, t. przyśrodkowa okalająca udo, t. zasłonowa
unerwienie m. smukłegog. przednia n. zasłonowego L2-4
przyczepy m. przywodziciela długiegoP. k. łonowa poniżej guzka łonowego, K. warga przyśrodkowa kresy chropowej (ponizej środka k. udowej)
czynność m. przywodziciela długiegosilnie przywodzi udo, podnosi i obraca na zewnątrz ( zakłada nogę na nogę)
unaczynienie m. przywodziciela długiegot. głęboka uda, tt.sromowe zewnętrzne, t. zasłonowa
unerwienie m. przywodziciela długiegog. przednia n. zasłonowego L2-3
przyczepy m. przywodziciela krótkiegoP. powierzchnia przednia gałezi dolnej k. łonowej K. górna trzecia czesci wargi przyśrodkowej kresy chropowatej
czynność m. przywodziciela krótkiegoprzywodzi, obraca na zewnątrz i zgina udo, (zakłada nogę na nogę)
unaczynienie m. przywodziciela krótkiegot. zasłonowa i tt. przeszywające
unerwienie m. przywodziciela krótkiegog. przednia n. zasłonowego
przyczepy m. przywodziciela wielkiegoP. powierzchnia przednia gałęzi k. łonowej i gałęzi k. kulszowej, strona boczna guza kulszowego, K.1. przywodziciel najmniejszy, K2. warga przyśrodkowa kresy chropowej, K3.guzek przywodziciela
czynność m. przywodziciela wielkiegonajsilniej przywodzi, obraca udo na zewnątrz i do wewnątrz, prostownik stawu biodrowego
unaczynienie m. przywodziciela wielkiegot. zasłonowa, tt. przeszywające
unerwienie m. przywodziciela wielkiegog. tylna n. zasłonowego L3-4, n. piszczelowy
memorize

 

Grupa tylna mięśni uda

 

Question Answer
przyczepy m. półścięgnistegoP. powierzchnia tylna guza kulszowego, K. przyśrodkowo i poniżej guzowatości k. piszczelowej
czynność m. półścięgnistegoprostuje i słabo przywodzi w stawie biodrowym, zgina w stawie kolanowym i obraca do wewnątrz
unaczynienie m. półścięgnistegott. przeszywające
unerwienie m. półścięgnistegon. piszczelowy L4-S2
przyczepy m. półbłoniastegoP. guz kulszowy, K1. kłykieć przyśrodkowy k. piszczelowej, K2.więzadło podkolanowe skośne, K3. powieź golni przykrywająca m.podkolanowy
czynność m. półbłoniastegonajsilniejszy m. grupy tylnej, prostuje i przywodzi w stawie biodrowym, zgina w stawie kolanowym i obraca do wewnątrz goleń
unaczynienie m. półbłoniastegott. przeszywające i g. t. podkolanowej
unerwienie m. półbłoniastegogałąź n. piszczelowego
przyczepy m. dwugłowego udaP1, głowa długa - powierzchnia tylna guza kulszowego, P2. głowa krótka-środkowa trzecia cześć wargi bocznej kresy chropawej, przegroda miedzymięśniowa boczna uda, K. głowa strzałki
czynność m. dwugłowego udaprostuje w stawie biodrowym, przy ustalonym udzie prostuje miednicę, silnie zgina i supinuje w stawie kolanowym
unaczynienie m. dwugłowego udat. okalająca udo przyśrodkowa, tt. przeszywające i g. t. podkolanowej
unerwienie m. dwugłowego udagłowa długa- n. piszczelowy L5-S2, głowa krótka- n. strzałkowy wspólny
memorize