Create
Learn
Share

Miesnie konczyny dolnej cz.2

rename
annasleszycka's version from 2017-11-15 22:10

Section

Grupa przednia mięśni goleni

 

Question Answer
przyczepy m. piszczelowego przedniegoP1. kłykieć boczny i górne dwie trzecie części powierzchni bocznej k. piszczelowej,błona międzykostna, powięź goleni, K. powierzchnia podeszwowa k. klinowatej przyśrodkowej i podstawy I k. śródstopia
czynność m. piszczelowego przedniego, m. prostownika długiego palców i m. strzałkowego trzeciegozgięcie grzbietowe stopy
unaczynienie m. piszczelowego przedniegot. piszczelowa przednia, t. wsteczna piszczelowa przednia
unerwienie m. piszczelowego przedniegon. strzałkowy głęboki L4-S1
przyczepy m. prostownika długiego palcówP1. kłykieć boczny k. piszczelowej, P2. głowa i brzeg przedni strzałki, przegroda międzymięśniowa goleni, K. cztery ścięgna dla czterech ostatnich palców
przyczepy m. strzałkowego trzeciegoP. powierzchnia boczna k. piszczelowej K. powierchnia grzbietowa podstawy V lub IV k. śródstopia
unaczynienie m. prostownika długiego palców i m. strzałkowego trzeciegot. piszczelowa przednia
unerwienie m. prostownika długiego paców i m. strzałkowego trzeciegog. n. strzałkowego głębokiego
przyczepy m. prostownika długiego paluchaP1. środkowa część powierzchni przyśrodkowej strzałki, błona międzykostna, K. powierzchnia grzbietowa podstawy dalszego paliczka palucha
czynność. m. prostownika paluchaprostownik palucha, zgina grzbietowo stopę, może słabo nawracać lub odwracać stopę
unaczynienie m. prostownika długiego paluchat. piszczelowa przednia
unerwienie m. prostownika długiego paluchan. strzałkowy głęboki L4-S1
memorize

 

grupa boczna mięśni goleni

 

Question Answer
przyczepy m. strzałkowego długiegoP1. kłykieć boczny, torebka stawu piszczelowo -strzałkowego, głowa strzałki, P2. powierzchnia boczna strzałki, przegroda międzymięśniowa, powięź goleni, K. k. klinowa przyśrodkowa i guzowatość I k. śródstopia
czynność m. strzałkowego długiegonawraca stopę, unosi brzeg boczny, opuszcza brzeg przyśrodkowy, zgina w kierunku podeszwowym, wspinanie na palcach,
unaczynienie mm. strzałkowych długiego i krótkiegot. strzałkowa, t. piszczelowa przednia
unerwienie mm. strzałkowych długiego i krótkiegon. strzałkowy powierzchowny L4-S1
przyczepy m. strzałkowego krótkiegoP. środkowa trzecia część powierzchni bocznej strzałki, przegrody międzymięśniowe przednia i tylna, K. guzowatość kości V śródstopia
czynność m. strzałkowego krótkiegozgina stopę w kierunku podeszwowym, nawraca ją i odwodzi
memorize

 

grupa tylna mięśni goleni

 

Question Answer
przyczepy m. brzuchatego łydkiP. powierzchnia podkolanowa k. udowej, torebka stawowa, głowa boczna - powyżej kłykcia bocznego, głowa przyśrodkowa - powyżej kłykcia przyśrodkowego, K. ścięgno piętowe, guz piętowy
czynność m. brzuchatego łydki i m. płaszczkowategozginają stopę w kierunku podeszwowym, w razie porażenia, chodzenie jest utrudnione, odwracają i przywodzą stopę, m. brzuchaty łydki zgina kolano i przy zgietym obraca goleń, m. płaszczkowaty przeciwdziała pochylanie goleni do przodu
unaczynienie m. brzuchatego łydkitt. łydkowe, g. t. podkolanowej
unerwienie m. brzuchatego łydkig. n. piszczelowego L4-S2
przyczepy m. płaszczkowategoP1. powierzchnia tylna głowy strzałki, górna czwarta część powierzchni tylnej k. strzałkowej, łuk ścięgnisty, kresa m. płaszczkowatego k. piszczelowej, powierzchnia tylna k. piszczelowej, K. ścięgno piętowe
unaczynienie m. płaszczkowategot. piszczelowa tylna i t. strzałkowa
unerwienie m. płaszczkowategog. n. piszczelowego L4-S2
przyczepy m. podeszwowegoP. powierzchnia podkolanowa k. udowej powyżej kłykcia bocznego i torebka stawowa, K. ścięgno piętowe lub guz piętowy
czynność m. podeszwowegowspółdziała z m. trójgłowym, napina torebkę stawu kolanowego
unaczynienie m. podeszwowegog. t. podkolanowej
unerwienie m. podeszwowegon. piszczelowy L4-S1
przyczepy m. podkolanowegoP. bruzda podkolanowa, nadkłykieć boczny k. udowej K. powierzchnia tylna k. piszczelowej powyżej kresy m. płaszczkowatego
czynność m. podkolanowegoodblokowuje staw kolanowy, zgina goleń i przy zgiętym kolanie obraca ją do wewnątrz, napina torebkę stawowa
unaczynienie m. podkolanowegobezpośrednie g. od t. podkolanowej
unerwienie m. podkolanowegon. piszczelowy L4-S1
przyczepy m. zginacza długiego palcówP.tylna powierzchnia k. piszczelowej poniżej kresy m. płaszczkowatego, blaszka głęboka powięzi goleni, łuk ścięgnisty, K.paliczki dalsze palców II-V
czynność m. zginacza długiego palców na nodze odciążonej powoduje zgięcie podeszwowe stopy, odwracanie, przywodzenie, na nodze postawnej wzmacnia sklepienie stopy, zbliża pięte do goleni
unaczynienie m. zginacza palcówt. piszczelowa tylna
unerwienie m. zginacza palcówn. piszczelowy L5-S2
przyczepy m. piszczelowego tylnegoP. błona międzykostna, k. piszczelowa i strzałkowa, blaszka głęboka powięzi goleni, K. guzowatość k. łódkowatej i k. klinowata przyśrodkowa
czynność m. piszczelowego tylnegoodwraca stopę i przywodzi, zgina podeszwę, usztywnia poprzeczne sklepienie stopy
unaczynienie m. piszczelowego tylnegot. piszczelowa tylna i t. strzałkowa
unerwienie m. piszczelowego tylnegon. piszczelowy L5-S2
przyczepy m. zginacza długiego paluchaP. powierzchnia tylna strzałki, przegroda międzymięśniowa tylna goleni K. podstawa dalszego paliczka palucha
czynność m. zginacza długiego paluchazgina podeszwowo stopę, odwraca i przwodzi, wzmacnia sklepienie stop, zgina nie tylko paluch, ale równiez pozostałe palce
unaczynienie m. zginacza długiego paluchat. strzałkowa
unerwienie m. zginacza długiego paluchan. piszczelowy L5-S2
memorize