Create
Learn
Share

MEV Teorie rozvojové

rename
tatsana's version from 2016-11-10 12:57

Section 1

Question Answer
etapů5
Evolucionismusdo poloviny 20. století
Modernizační strategie50.-70.léta
Etické koncepty70.léta
Neoliberalismus80. léta
Comprehensive Development Framework, Human Choice (strategie souhrného rozvojevého rámce)po 1995
memorize

Section 2

Question Answer
I. Evolucionismus Rostow a Hobson
HobsonImperialism (1902)
Imperialismkritika britského kolonialismu
ImperialismEvropa - představa materiální, technické, kulturní i intelektuální nadřazenosti
Imperialismméně vyspělí se musí přizpůsobit (Amerika musí být vděčna Britanii)
Rostow 1961, model rozvoje jako základ evolucionismu
(Rostow) vývoj v 5 etapách
I. tradiční společnost= zemědělská společnost, hierarchizovaná
II. prerozvojové stadiumrozvoj manufakturního kapitalismu
III. rozběhindustrializace vč. institucionálního rámce
IV. zralost (dosahování zralosti)společnost ve zvyšující se životní úrovni, pokud úspor menší než 20%, je stimul k rozvoje)
V. stadium vysoké masové spotřebyfinální, nejdelší období
(Rostow) RE musí projít stejnou cestou jako země Západuaby dosáhly srovnatelné úrovně
memorize

Section 3

Question Answer
II. Modernizace= ekonomický růst společnosti ze vnitř, vlastními zdrojemi
modernizační teorie = pro-růstové (růst GDP je základním nástrojem)
memorize