Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Metody kácení

rename
colek's version from 2018-12-29 09:19

Section

Question Answer
Nakloněný strom ve směru pádu
Nakloněný strom ve směru pádu
Naklonění proti směru pádu
Nakloněný strom
Nakloněný strom-vpravo, vlevo; Ohnutý a zlomený strom-střední zlom v 1/2 výšky kmene
Velmi silný strom; nízký zlom (1,3m); Střední zlom v 1/3 výšky
Velmi silný strom
Strom na svahu nebo na sutích; nízký zlom; střední zlom (1/3); střední zlom (1/2); přelomený strom; Vyhnilý/dutý;
Vysoký zlom (2/3); Souše
Srostlý strom
Srostlý strom
Vývrat- stranově napružený
Vývrat- podepření na 1 místě, ležící na rovině; podepřen na 2 místech
Polovývrat
memorize

 

Parametry směrového zářezu, úroveň hlavního řezu
Question Answer
Nakloněný strom1/5 - 1/3 průměru kmene, 2/3 výšky směrového zářezu
Naklonění ve směru pádu1/3 průměru kmene, 2/3 výšky směrového zářezu
Naklonění proti směru pádunejdříve hlavní řez (2/3 výšky směr.zářezu), po-té směrový zářez
Naklonění vpravo, vlevolich. nedořez, 1/5 - 1/3 průměru kmene, 2/3 výšky směrového zářezu
Velmi silný strombělové řezy, 1/5 - 1/3 průměru kmene, 2/3 výšky směrového zářezu
Vyhnilý, dutý strom hlouběji do středu kmene (vyšší), 3/4 směrového zářezu
Soušehlouběji do středu kmene (vyšší), 3/4 směrového zářezu
Srostlý strom1/5 - 1/3 průměru kmene, 2/3 výšky směrového zářezu
Strom na svahu nebo sutích1/5 - 1/3 průměru kmene, 2/3 výšky směrového zářezu (případně spodní klínový zářez)
Vývrat1. na straně tlaku, 1/5 - 1/3 průměru kmene, 2/3 výšky směrového zářezu
Podepřen na 1 místě, ležící na rovině1. řez 1/4 až 1/3 průměru kmene, 2. z opačné strany, řezy se musí setkat
Podepřen ve 2 bodech 1. řez 1/4 až 1/3 průměru kmene, 2. z opačné strany, řezy se musí setkat
Stranově napruženýodstranění napružení, použití několika vějířových řezů
Nakloněný tzv. polovývrat1. řez 1/4 až 1/3 průměru kmene, 2. zápich (výše než 1. řez), nedořez 1/3 - 1/4 průměru, 4. šikmo shora (úroveň jako1.řez)
Ohnutý a zlomený strom1/5 - 1/3 průměru kmene, 2/3 výšky směrového zářezu
Nízký zlom1. řez je veden ze strany tlaku, druhý ze strany tahu, 1/5 - 1/3 průměru kmene, 2/3 výšky směrového zářezu
Střední zlom v 1/3 výšky kmene1/5 - 1/3 průměru kmene, 2/3 výšky směrového zářezu
Střední zlom v 1/2 výšky kmene1/5 - 1/3 průměru kmene, 2/3 výšky směrového zářezu, lichoběžníkový nedořez
Vysoký zlomhlouběji do středu kmene (vyšší), 3/4 směrového zářezu
Přelomený strom1/3 průměru kmene, 2/3 výšky směrového zářezu
memorize

 

Vzrůstové stupně
Question Answer
1. vzrůstový stupeňtěžba v porostech 1. a 2. bonitního stupně dle LHP
2. vzrůstový stupeňtěžba v porostech 3-6 bonitního stupně dle LHP
3. vzrůstový stupeňtěžba v porostech 7-9 bonitního stupně dle LHP
1. vzrůstový stupeň (bříza, jasan, jeřáb, osika)těžba v porostech 1. bonitního stupně dle LHP
2. vzrůstový stupeň (bříza, jasan, jeřáb, osika)těžba v porostech 2. bonitního stupně dle LHP
3. vzrůstový stupeň (bříza, jasan, jeřáb, osika)těžba v porostech 3. bonitního stupně dle LHP
1. vzrůstový stupeň (olše, douglaska)těžba v porostech 1. bonitního stupně dle LHP
2. vzrůstový stupeň (olše, douglaska)těžba v porostech 2.-4. bonitního stupně dle LHP
3. vzrůstový stupeň (olše, douglaska)těžba v porostech 5. bonitního stupně dle LHP
Do prvního vzrůstového stupně náležejí stromyvelmi dobře vyvinuté a plnodřevné, u kterých střední změna průměru na 1 běžný metr kmene je zpravidla pod 8 mm a průměrná šířka letokruhů bývá větší než 5 mm,
Do třetího vzrůstového stupně náležejí stromyvelmi spádné, neodpovídající svým vývinem věku porostu. Střední změna průměru na 1 běžný metr kmene je zpravidla 15 mm a průměrná šířka letokruhů bývá menší než 1 mm.
Do druhého vzrůstového stupňe náležejí stromykteré nevyhovují podmínkám 1. nebo 3. stupně.
memorize