Create
Learn
Share

Meme1

rename
syokbe2's version from 2017-12-31 20:14

Section

Question Answer
montogomery beziareola çevresinde süt salan bez
konjential meme hastalıklarıpolitelia,polimasti, amasti, simmasti, atelia, inverte meme başı
jinekomastiakkizdir, yenidoğan adölosan ve yaşlılarda fizyolojiktir. erkek meme ca ilk bulgusu olabilir tru cut yapılmalıdır
spence kuyruğuaksillaya uzanan meme dokusu
meme sınırları2. kosta, 6.kosta, sternum laterali, orta aksiller çizgi
cooper lig.memnin yüzeyel ve derin fasyalarını barğlayan lig. tümör invaze eder ise retraksyion görülür
meme arterleriinternal/superior/lateral torasik arterler, a.pectoralis, 3/4/5 interkostal arterler
level I nodlarpectoralis minörün lat. kenarının lateralindekiler
level II nodlarpectoralis minörün lat ile med kenarı arasındakiler
level III nodlarpectoralis minörün med. kenarının medialindekiler
meme FM'de şüphe uyandıran bulgularsert düzensiz yüzeyli fikse ve ağrısız kitle, pektoal fasya ile meme derisine fikse kitle, çökme, retraksiyon
axillar piramit arka duvarım.subskapularis, m. teres majör, skapula
axillar piramit ön duvarm.pektoralis majör ve minör, m.subklavisu
axillar piramit medial duvar2. ve 6. kostalar arası, serratus anterior
axillar piramit lateral duvar humerusun bicipital oluğu
axillar piramit tabanaxillar fasya
mamografi ne zaman yapılır40 yaş üstü 2 senede bir, 50 yaş üstü her sene
en fazla nod içeren lenf grubu3. grup (santral) toplam nod (12.1)
en fazla nod içeren 2. lenf grubu5. grup (vena axillaris) toplam nod (10.7)
en az nod içeren lenf grubu4. grup (interpektoral) diğer adı rotter nodları toplam nod (1.4)
memedeki toplam lenf nodu43.8 (axillar 35.3+ internal torasik 8.5)
şüpheli mamografi bulgularıV-Y şeklinde kümeleşme eğiliminde mikrokalsifikasyon (>5 cm2), yıldızvari uzantılı kitle
fibrokistik değişiklik nedir30-50 yaş arasında sık görülen hormonel uyarıya verilen abartılı fizyolojik yanıt
FKD tiplerikist, sklerozan adenozis, radial skar, intraduktal papillom, epitelyal hiperplazi
FKD nedenlerihormonel dengesizlik, karşılanmamış östrojen, prostoglandin-FSH-prolaktin artışı, anormal yağ asit profili
FKD kliniğisiklik mastalji, hassasiyet, akıntı
kist neden oluşurefferen duktuslar tıkanır ve terminal duktal lobüler ünitede sıvı birikir
meme kistlerinin tipleribasit, mikrokist, komplike, kompleks
malign olma olasılığı yüksek olan kistkompleks
FKD yönetimikitle var ise ve 35 yaş üstü ise mamogram yap, kitle yok ise 1-2 ay sonra tekrar izle
basit kist özellikleriiyi sınırlı oval ve 0.5 mm'den ince septası olan kist. beingndir.
komplike kist ayırıcı tanısıabse, hematom, yağ nekrozu, galaktosel
basit kist yönetimisemptomatik ise sıvıyı aspire et kanlı ise histoloji yap değil ise 3 ay sonra takip et, asemptomatik ise 6 ayda bir takip et
komplike kist yönetimisemptomatik ise eksizyon değil ise takip
kompleks kist yönetimiİİAB yap
küçük ve çok sayıda aspire edemediğin kist var tedavi nedirantiinflamatuar, antiödem ve antidepresan
kist görüntülemede en iyi yöntem USG
sklerozan adenozis nedirfibröz ve glandüler dokunun arttığı lobüler lezyondur mamografide möikrokalsifikasyon görünümü verir. eşlik eden kanser riski 2 kat artmıştır
sklerozan adenozis tedavisieksizyon
radial skar nedirfibroelastik merkez etrafında ışınsal duktus ve lobüller, 1 cm'den büyük ise kompleks sklerozan lezyon denir
radial skar tedavisieksizyon
intraduktal papillom nedirbanign papiller tümördür. multiple ise periferaldedir, soliter ise santraldir. kendini akıntı ile göstebilir
intraduktal papillom tedavisicerrahi eksiyon
intraduktal papillomun USG ve MG bulgusudilate duktus içinde solid kitle
atipik duktal/lobüler hiperplazi tedavisigeniş eksizyon
atipik duktal/lobüler hiperplazi meme ca riski5 kat artmıştır ama premalign lezyon değildir.
selim meme tümörlerihamartom, intraduktal papillom, yağ nekrozu, fibroadenom,juvenil fibroadenom, filloides tümör
hamartomun MG görünümü meme içinde meme
hamartom tedavi eksizyon
hamartom özelliklerioval düzgün sınırlı yağ ve fibroglandüler doku içerir
en sık spontan meme başı akıntısı nedeniintraduktal papillom
en sık kanlı meme başı akıntısı nedeniintraduktal papillom
duktografi nedirakıntı olan yerden kontrast madde verilerek görüntüleme
memede yağ nekrozu özelliklerikanser ile çok karışır ama malign değildir, retraksiyon yapabileceği için eksize edilmelidir
fibroadenom özelliklerien sık gözlenen benign meme tümörüdür, genelde 15-30 yaş aralığında çıkar. %20 oranında multipledır. görüntülemesi zordur çünkü genelde gençlerde görülür
fibroadenom yönetimi1 cm altı ise USGda şüpheli bulgu var ise tru-cut, 1-2 cm arası ise tru-cut ve USG, 2cmden büyük ise biyopsi ve eksizyon
fibroadenomu büyüten nedenlerhamilelik, laktasyon, HRT,
fibroadenom küçülten nedenlermenapoz
fibroadenom kliniğimobil ağrısız kitle
fibroadenom USG bulguları genişliği çapından uzun oval ve iyi sınırlı lobüle
fibroadenom MG bulgularımikrokalsifikasyon, çok mikrokalsifikasyon var ise patlamış mısır görünümü
fibroadenom ayırıcı tanısıhamartom, tübüler adenom, laktasyon adenomu, juvenil FA, filooides tm, kolloid ve medüller ca.
kompleks fibroadenom nedirduktal epitelyal hiperplazi, >3 mm kist, epitelyal kalsifikasyon, sklerozan adenozisden bir yada birden fazlasını içeren fibroadenom tibi
fibroadenomda uygulanan testüçlü test (fizik muayene+USG/MG+İİAB/kor bx)
fibroadenomda biyopsi endikasyonları>25 yaş üstü atipilik USG ya da MG sonucu olan hasta ve >1 cm kitle
juvenil fibroadenom nedir10-18 yaşları arası görülen hızlı büyüyen fibroadenom tedavisi eksiyondur
filoides tümörde FM bulguları4-5 cm mobil sert ve ağrısız kitle
filloides tümörde cerrahi sınır1 cm
filloides tümör malignite riski %10
malign filloides tümör tedavisibasit mastektomi (LND gereksiz)
filloides tümör tanısı koyulan yöntemtru-cut
filloides tümör makroskopik görünümükarnıbahar görünümü
filloides tümör mikroskopik görünümü yaprak benzeri, uzayan yarıklar olan görünüm
filloides tümör tedavisibenign ise geniş eksizyon (1 cm sınır) malign ise basit mastektomi
filloides tümör görülen yaşlar 45-50
filloides tümör özellikleriepitelyal ve stromal yapılar vardır stromal yapılar neoplastik değişim gösterir.
filloides tümör nereye metastaz yaparAC,kemik, KC
mondor hastalığımeme yüzyel venlerinde tromboflebitik hastalık
kanser düşündüren mikrokalsifikasyonlarbiçim ve yoğunluğu değişen, büyüklüğü 0.5 mm'den küçük, dallanma gösteren ve lineer kalsifikasyon
atipisiz proliferatif meme lezyonlarısklerozan adenozis, radyal skar, hafif/orta düzey hiperplazi
atipili proliferatif meme lezyonlarıatipik lobüler/duktal hiperplazi
LCIS/DCIS ca riski ne kadar artmıştır10
atipik duktal/lobüler hiperplazide ca riski ne kadar artmıştır5
mastalji tedavisikitle araştırması yapılır ve malignite dışlanır geri kalan durumlarda tedavi verilmez
memorize