Create
Learn
Share

Mekaniske ledtyper - Beskrivelse, frihedsgrader, hvor?

rename
karoand's version from 2016-12-18 10:11

Section

Question Answer
Glideled- Flader er næsten plane og bevægelighed ofte begrænset. Ledkapsel stram. - 3 frihedsgrader: to parallelforskydninger + en rotation. - eks: mellem fodrods og håndrodsknoglerne.
Hængselsled- Ledhoved valseformet, ledskålen er tilsvarende fordybet. - 1 frihedsgrad: Flexion/ekstention Bevægelsen foregår som en drejning omkring valsens akse - eks: fingreled, albueled
Drejeled- Enakset led, men aksen hvorom der kan foretages rotationer ligger her i de forbundne knoglers længderetning. - 1. Frihedsgrad. Inad/udadrotation el. Supination/pronation - eks: leddene mellem underarmsknogler el. Mellem ribben el. Mellem hvivler
Saddelled- De to ledflader er saddelformet. Konveks/konkav og modsat krummede. - 2 frihedsgrader: ekstention/flexion og. Abduktion/adduktion. - eks: tommeltottens rodled
Ægled- ledfladerne er elliptiske. Leddet er bevægeligt om ellipsens lægdeakse, så ledhovedet drejer som et æg i et æggebæger. - 2. Frihedsgrader ekstention/flexion og. Abduktion/adduktion. - eks: håndleddet.
Kugleled- sfærisk hovedled med tilsvarende ledskål. Udstrakt bevægellighed omkring drejningspunkt. - 3. frihedsgrader: Ekstention/flexion + inad/udadrotation + abduktion/adduktion - eks: hofteled, skulderled
memorize

Recent badges