Create
Learn
Share

Medische terminologie 1 vlakken en plaatsaanduidingen

rename
gebe6600's version from 2016-10-19 06:21

Section 1

Question Answer
Frontale vlak Vlak dat je krijgt bij vooraanzicht of achteraanzicht
Sagittale vlak Vlak dat je krijgt bij zijaanzicht.
Transversale vlakVlak dat je krijgt bij boven- of onderaanzicht
Flexie / extensieBuigen / strekken
Anteflexie / retroflexie Voorover buigen / achterover buigen
Plantair flexie / dorsaal flexie Voet naar beneden / voet omhoog in de enkel
Palmair flexie / dorsaal flexieHand naar beneden / hand omhoog in de pols
Exorotatie / endorotatieNaar buiten draaien, naar binnen draaien
Supinatie / pronatieRadius en ulna paralel / radius en ulna gekruist
Abductie / adductieVan het lichaam af / naar het lichaam toe
memorize

Section 2

Question Answer
CraniaalIn de richting van de schedel (naar boven)
CaudaalIn de richting van de stuit (naar onder)
SuperiorBoven
Inferior Onder
ProximaalIn een ledemaat, meer naar de romp toe
Distaalin een ledemaat, meer van de romp af
MediaalMeer naar het midden
LateraalMeer naar opzij
VentraalMeer naar de buikzijde (naar voor)
DorsaalMeer naar de rugzijde (naar achter)
AnteriorVoor
PosteriorAchter
InternBinnen
ExternBuiten
SuperficiaalOppervlakkig
ProfundaDiep
CentraalIn het middelpunt
PerifeerAan de buitenzijde
SinistraLinks
DextraRechts
IpsilateraalAan dezelfde zijde gelegen
ContalateraalAan de tegenovergestelde zijde gelegen
memorize