Create
Learn
Share

Medieval History Part 2(a) Mughal Saltanat (1526-1707)

rename
ashish18590's version from 2018-02-02 03:23

Summary

Please answer these questions by clicking on the question marks:

Section 1

Question Answer
Babar 1st Fight1526 -- Panipat ka pehla yudh -- Babar aur Ibrahim Lodhi
Babar 2nd Fight1527 -- Khanva Ka yudh -- Babar aur Rana Sanga
Babar 3rd Fight1528 -- Chanderii ka yudh -- Babar aur Medni Rai
Babar 4th Fight1529 -- Ghagra ka yudh -- Babar aur Afgan
Babar's Death1530 -- Aagra
Babar UpadhiGaji ki upadhi Khanva K yudh k baad
memorize

Section 2

Question Answer Column 3
Humayu's Death1156 --> Sher Mandal Pustakalya se Girke?
Panipat 2nd Fight1556 --> Akbar ne Sikandar Suri ke senapati Hemu ko hraya?
Akbar Sasan KaalHindi Sahitye ka swran kkaal?
Abkar dharamDin E Elahi --> 1582?
Akbar k kitne ratan9?
Akbar ka Salahkarbirbal or Mahesh Das?
TansenAbkar's musician --> Mukbara in Gwalior --> Miya ka malhar, miya ki todi, kantha bahran, Vani Vilas?
Buland DarwajaBy Akbar after Gujrat vijay?
memorize

Section 3

Question Answer Column 3
European Tourist during Saleem Jahangir timeWillian Howkins (Angrej), Sir Tomas Raw, William Finch ?
Saleem Jahangir's wife nameMerunisa--or--Nuurjahan ?
Chitar Karita ka Golden PeriosSaleem Jahangir ' s time?
Saleem Jahangir k Chitarkar ka NaamAbul Hasan?
Shajahan Other NameKhurram?
Architect of Mayur SihanshanBadal Kah?
Architect of Taj MahalAhmed Lahori?
Who stole Mayur SihanshanNadir Shar from Faras?
Last person who sat on Mayur SihanshanMehmud Shah Rangila?
Sahajahan wife NameMumtaj --or--Arjumand Bano?
memorize

Section 4

Question Answer Column 3
Dharmat Ka YudhAurjanjeb aur Darashikha (Sahajahan ki santaan)?
Mugal Vans me Sabse Jyada Tax Kisne LiyaAuranjeb?
Auranjeb ki dusre do naamAalam gir --and-- Zinda Peer?
Auranjeb k guru ka naamMuhmad Hakim?
memorize