Create
Learn
Share

Media mania

rename
ficeziri's version from 2016-12-12 12:48

Section 1

Question Answer
usekäyttää
at worktyössä
a sports eventurheilutapahtuma
evenjopa
on public transportjulkisissa liikennevälineissä
experiencekokea
endlessloputon
a streamvirta
informationtieto, informaatio
entertainmentviihde
memorize

Section 2

Question Answer
deal withkäsitellä
a waytapa
watchkatsella
on my computertietokoneeltani
in front ofedessä
a telly, a boxtelkkari
certaintietty
hooked onkoukussa
spend, spent, spentviettää, kuluttaa
at leastainakin
be onolla menossa
an advertmainos
memorize

Section 3

Question Answer
listen tokuunnella
on the radioradiosta
used tooli tapana
a programmeohjelma
bothervaivautua
choose, chose, chosenvalita
instead ofsen sijaan, että
on the wholekaiken kaikkiaan
apart frompaitsi, lukuun ottamatta
memorize