Create
Learn
Share

Mat Med 2

rename
chantalinha's version from 2017-10-26 16:09

Section

Question Answer
FU ZIINTERNAL WARMING
GAN JIANGINTERNAL WARMING
ROU GUIINTERNAL WARMING
WU ZHU YUINTERNAL WARMING
XIAO HUI XIANGINTERNAL WARMING
DING XIANGINTERNAL WARMING
GAO LIANG JIANGINTERNAL WARMING
HU JIAOINTERNAL WARMING
HUA JIAOINTERNAL WARMING
CHEN PIQI-REGULATING
QING PIQI-REGULATING
ZHI SHIQI-REGULATING
ZHI KEQI-REGULATING
MU XIANGQI-REGULATING
CHEN XIANGQI-REGULATING
TAN XIANGQI-REGULATING
CHUAN LIAN ZIQI-REGULATING
WU YAOQI-REGULATING
LI ZHI HEQI-REGULATING
XIANG FUQI-REGULATING
FO SHOUQI-REGULATING
HOU POQI-REGULATING
SHI DIQI-REGULATING
XIE BAIQI-REGULATING
DA FU PIQI-REGULATING
SHAN ZHAPROMOTE DIGESTION
JI NEI JINPROMOTE DIGESTION
SHEN QUPROMOTE DIGESTION
MAI YAPROMOTE DIGESTION
GU YAPROMOTE DIGESTION
LAI FU ZIPROMOTE DIGESTION
SHI JUN ZIELIMINATE PARASITE
KU LIAN PIELIMINATE PARASITE
BIN LANGELIMINATE PARASITE
NAN GUA ZIELIMINATE PARASITE
XIAO JISTOP BLEEDING COOLING
DA JISTOP BLEEDING COOLING
DI YUSTOP BLEEDING COOLING
HUAI HUA STOP BLEEDING COOLING
CE BAI YESTOP BLEEDING COOLING
BAI MAO GENSTOP BLEEDING COOLING
SAN QISTOP BLEEDING MOVING
QIAN CAOSTOP BLEEDING MOVING
PU HUANGSTOP BLEEDING MOVING
BAI JISTOP BLEEDING ASTRINGING
XIAN HE CAOSTOP BLEEDING ASTRINGING
ZONG LU PISTOP BLEEDING ASTRINGING
XUE YU TANSTOP BLEEDING ASTRINGING
OU JIESTOP BLEEDING ASTRINGING
AI YESTOP BLEEDING WARMING
memorize

Recent badges