Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Mammalia - Pattedyr

rename
andreas1996's version from 2018-06-22 17:30

Section

Question Answer
Nævn 8 avancerede kendetegn for pattedyrHår, Dievorter, Placenta (undtagen hos kloakdyr), Firekamret hjerte, Endoterme, Nyrer med Henles slynger, Tre mellemøreknogler, Stor hjerne, Sved- og duftkirtler, Specialiserede tænder
Nævn fem pattedyrordnerRovdyr, Elefanter, Flagermus, Kaniner, hvaler og søkøer
Hvornår opstod mennesket (slægten Homo), og hvilken art er vore nærmeste nulevende slægtning?ca. 2 millioner år siden. Den nærmeste slægtning er enten chimpansen eller bonoboen
Specielle muskler kan rejse hårene op, med hvilket formål?Får at isolere sig. Vi finder dette fænomen hos mennesker i form af gåsehud
Hvad er forskellen på Horn og gevirer hos pattedyr?Horn tabes ikke og er et lag keratin udenpå ben. Gevirer tabes hvert år efter parringssæsonen
Hvad karakterisere pattedyrs hjerte?Det firekamret hjerte giver komplet adskillelse mellem iltet og uiltet blod.
Beskriv funktionen af Henles slyngeDe henleske slynger i nyren kan opkoncentrere urinen ved modstrømningsprincipet, gennem aktiv transport af salt, som sikrer passiv transport af vand ud fra urinen
Beskriv reproduktion hos pattedyrIntern befrugtning, Hanner har penis evt. med penisknogle og hunner har vagina
Hvilke 3 former for reproduktion ser man hos pattedyr og hvilke slags dyr? Æglæggende (kloakdyr), choriovitellin placenta altså uden blodtilførsel (De fleste pungdyr) og chorioallantoic placenta (Eutherians eller placentale pattedyr), får sin næring via en moderkage (placenta)
Hvad skiller pattedyrgrupper fra hinanden, i fht. kranie og tænder?Specialisering af kraniet og tænder er forskelligt alt efter hvilke dyr man kigger på. Tænder og kranie siger meget om dyret er Plante- eller kødæder
Hvad ser man ved specialiseringer af fordøjelsessystemer hos pattedyr?Rovdyr har en kort tarm og Planteædere har en lang tarm. Drøvtyggerne har et system med ekstra maver (op til 4), for at kunne nedbryde svært nedbrydeligt cellulose
Hvilke andre specielle tilpasninger ser man hos pattedyr ud over kranie, tænder og fordøjelsessystemer?Flyvning og ekkolod (f.eks. ved flagermus). Ekkolod ses også ved tandhvalerne
Hvilke sanser ser man hos pattedyr?Syn (Kameraøje), Lugtesans er meget veludviklet og følesans
Hvad kaldes det når der er udtalt forskel på han- og hunkøn hos dyr?Kønsdimorfi
Hvilke 3 hovedgrupper af pattedyr skal vi kunne?Monotremata (kloakdyr: næbdyr og myrepindsvin), Marsupialia (pungdyr) og Eutheria (placentale pattedyr)
Hvad karakterisere kænguruer i fht. deres unger?Kan have op til tre unger på en gang (den tredje bliver holdt tilbage i livmoderen via. diapause)
Hvad menes der med ordene konvergent evolution?Samme nicher hos 2 dyr som er opstået uafhængigt af hinanden ved begge dyr
Hvilke 7 danske ordner af pattedyr finder vi i Danmark?Insektædere, Flagermus, Rovdyr, Klovdyr, Gnavere, Lagomorpher og hvaler
Det berømte skelet ’Lucy’ af primaten Australopithecus afarensis, er et kendt forsil fordi?Er det første klare eksempel på tobenet gang. Levede for ca. 4 mio. år siden
memorize

Recent badges