Create
Learn
Share

Lunge medisin

rename
aramfare's version from 2016-12-03 20:19

Section

Question Answer
Thorax fysiske undersøkelserInspeksjon (funnel chest/pectus excavatum, Flail chest, Barrel chest, Kyfoskoliose). Perkutering. Auskultasjon. Tactus fremitus
Perkuttering thoraxPerkusjon gjøres i fra side til side for sammenligning. Tympanisk (ptx). Hyperresonance (ptx, emfysem). Resonase (normal). Dump (lobar pneumoni). Helt flat (pleural effusjon)
Auskultasjon fram vs bakFram, side til side for sammenligning, begynn over clavikula, og hør i MCL linja + anterior axillar linja. Bakre, samme og sammenlign, nede hør på diafragma grensa.
Auskultasjon lunge lyderKrepitasjoner (pneumoni, edema). Pipelyder/Wheeze. Rhonki. Forlenget expirium. Pleural friksjon rub
Wheeze vs RhonkiBegge kan være for astma og høres over bronkiene, wheeze er high pitched, mens Rhonki er law pitched
ObstruktivitetForlenget expirium + pipelyder --> wheeze/rhonki. Tenk på KOLS, Astma, Bronkiektasier. CF
Pleuraeffusjon vs PTXVanligvis ingen lyder her, men av og til pleura friksjon lyd.
Konsolidering/atelektaseVæskesamling i lungene eller kollaps (ødem, pneumoni, hemorrage) --> derfor krepitasjoner inspiratoriske
memorize

 

Question Answer
Lungesykdom kriterierObstruktiv (KOLS + ASTMA + CF + Bronkiektasier). Restriktiv (Interstitiell/fibrose - Kyfoskoliose - ALS - Obesitas) - Lunge vaskular sykdom (Pulmonal hypertensjon. Kronisk LE).
LungevolumerTV. IRV (max in). ERV (max ut). RV (det som blir igjen). IC (TV + IRV). FRC (ERV+RV). VC (IRV+TV+ERV). TLC (IRV + TV + ERV + RV)
FEV1 vs FVCForced Ex. V. in 1s ..... Forced Vital Capasity (helt inn, så fort ut du kan, alt samme) --> Det er på en måte alle volumer som VC, men her er det tvunget inn max og ut max.
FEV1/FVC ratioHvor mye av VC som går ut i løpet av 1. sekund. Bør være rundt 80%
Spirometri curveNederst er inspirasjon. Øverst er expirasjon. Linja mellom 0-4 representerer FVC, hvis 0-6 da TLC. Topp av ex. er PEF. Obstruktiv sklir i ex. Restriktiv kruve forsjkøvet lateralt eller krympet. Rund betyr airway tumor.
Tolke spirometri obstruktivFEV1/FVC < 70% pga obstruksjon er flow nedsatt i hastiget --> FVC --> (hvis lav så obstruktiv) ( hvis normal så obs. eller mixed)
Tolke spirometri restriktivFEV1/FVC > 70% pga pga hinder for max ins, men ex ok --> FVC (hvis lav da restriksjon) (hvis normal/høy da normal)
Obstruktiv vs Restriktiv vs MixedObstruktiv (FEV1/FVC <70% + lav eller normal FVC). Restriktiv (FEV1/FVC > 70% + lav FVC). Mixed (FEV1/FVC < 70% + lav TLC).
KOLS graderFEV1 ---> Gr.I >= 80%. Gr.II 50-80%. Gr.III 30-50%. Gr.IV <30%......Mild, Moderat, Alvorlig, Veldig alvorlig.
memorize

 

Question Answer
DLCO definisjon og mekanismeDiffusion Capasity og CO. Betyr at man inhalerer 0,3% CO + luft og helium for å se hvor mye CO kan gå over til blodet gjennom alveolo-kapillær membran
Hvorfor CO i DCLOFordi CO er lite av i lungene og blodet. Fordi det har bra diffusjonskapasitet. Fordi det har god affinitet til hemoglobin
Lav CO diffusjon, DLCO (4)Redusert ventilasjon areale (emfysem). Fortykket alveolo-kapillær membran (interstitial lunge sykdom). Pulmonal hypertensjon. Anemi.
Høy CO diffusjon, DLCO (4)Pulmonal blødning, Polycytemi, LV Hjertesvikt --> mye Hb tilgjengelig. ----------- Astma i noen tilfeller + Trening og liggende posisjon
DLCO og obstruktivitetRedusert areale (emfysem) fører til lav DLCO. ------ Normal DLCO og samtidig obstruktiv spirometry kan bety "kronisk bronkitt".
DLCO og restriktivtetRestriktiv spirometry + lav DLCO kan bety "interstitiell lunge sykdom" ----------- Restriktiv spirometry + normal DLCO kan bety extra-pulmonic tilstander som ALS, Kyfoskoliose, Obesitas, Diafragma paralyse.
DLCO/VA verdierBør være > 80%. Hvis < 40% så er det alvorlig redusert gas diffusjon
memorize

 

Question Answer
Astma symptomerTachypne, Taledyspne, Hvile dyspne, Tachycardi, Forlenget expirium + Pipelyder. Cyanose + bruk av exesorisk muskler
Astma supp. undersøkelserMål PEF (>70%). Bl.gass. Rg.thorax. EKG. Bl.prøver
Behandling astma (A(3)StHM(2)A--)Antikolinergika+ B-r agonister. Aminophyllin. Antileukotriene (Montelukast/Zafirlukast). Steroider. Histamin r blokkere. Mask + O2 (tilstreb for SpO2 90-95 --> 5-10l/min). MgSO2. Antibiotika + (NIV/Respirator/Ketalar)
B2 agonister + AntikolinergikaVentolin 2,5-5 mg hver 15. min (maks 10-20/time).......Atrovent 0,25-0,5 mg inntil 8 doser/døgn
B2 agonist hvis forstøver utilgjengeligTerbutalin sc 0,01 mg/kg..........Terbutalin iv 0,01 mg/kg i 10 mL saltvann over 5 min........Begge tilfeller max 0,5 mg.
Antiinflamatorisk astmaPrednisolon po eller SoluMedrol 40-80 mg. Gradvis nedtrapping.
Aminophyllin (ikke i SVK)Hvis fortsatt alvorlige symptomer --> Støtdose 6mg/kg i 20 min.......Deretter 0,6mg/kg/time........Kontroll serum teofyllin
Magnesium sulfat10 mmol bolus første 5 minutter, deretter 20 mmol over 4 timer (125ml/t)....20 mmol er blandet med 480 mL 5% glukose.
memorize

 

Question Answer
Akutt resp.svikt typerType I --> hypoksisk når pO2 < 8 + normal pH og pCO2 --> CPAP.....Type II --> hyperkapnisk når pCO2 > 6 og pH < 7,35 --> NIV/BiPAP
Type I respsvikt årsaker KALIKOLS forverring. Astma, Atelektase, Aspirasjon. LE + Ødem. Infeksjon + interstielle lungesykdommer.......Disse kan retinere CO2 også.
Type II respsvikt årsakerUnderventilering (skoliose, adipositas, GBS, opiat intox). Forverring av kroniske lungesykdommer
Lungeødem årsakerKardielle (hjerteinfarkt + hjertesvikt + klaffefeil arytmi). Ikke kardielle (Nyresvikt, Nefrose, Hypoproteinemi, overhydrering..etc)
Lungeødem symptomerHvile + Tale dyspne. Semisittende eller sittende posisjon. Cyanose. Surkling.
Lungeødem behandlingOverkropp høyt, bena ned. O2 til SpO2 90%. Nitroglycerin tablett eller spray/drypp. Morfin + Furix. CPAP
Nitroglycerin i lungeødempo 0,5 mg 2 tabletter eller spray x 2 dusjer. Drypp for BT normalisering.
Morfin + furix i lungeødemMorfin 2,5-10 mg iv, kan gjentas hver 15 min. Furix 40 mg, kan gjentas.
memorize

 

Question Answer
KOLS forverring årsakerInfeksjon. Hjertesvikt. PTX. Atelektase. Lunge emboli. Elektrolytt forstyrrelser
AtelektaseLungevevet er kollapset sammen, grunnet fibrose, kompresjon fra pleural kavitet, obstruksjon i luftveiene.
KOLS forverring symptomerØkt hoste + Dyspne + Ekspektorat
KOLS forverring tegnTachypne > 25. Tachycardi > 120. Cyanose. Bruk av eksessorisk muskler. Nedsatt bevissthet. Feber. Blodgass måling.
KOLS behandlingO2 + Korreksjon av resp.acidose. Bronkodilatasjon + cortikosteroid som ved astma. Antibiotika. Theofyllin. .......Mukolytika (Bronkyl/mukomyst). Sekret moblisering (lungefysio). Hydrering.
O2 + resp.acidose KOLSO2 gis inntil SpO2 90 eller pO2 > 8, forsiktig med 0,5-1 for å ikke retinere CO2.. Hvis resp.acidose med hyperkapni --> NIV.
Theofyllin KOLS (To h)IV støt 200-400 mg i 20 minutter deretter 500 mg i 500 ml der 35ml/time pågår.
CO2 retensjon mekanismeKOLS/andre respII sykdommer har hyperkapni over lengre tid --> nedsatt resptor sensitivitet --> respirasjon stimuleres kun av hypoksemi, hvis du gir mye O2 nedsetter du O2 sensitivitet også --> mindre selvpusting og enda høyere CO2 --> narkose
memorize

 

Question Answer
Pneumoni behandling (samfunnervervet)Penicillin 1,2 g x 4 + Gentamysin x 1 eller Cefotaxim 1-2 g x 3
Pneumoni behandling (nosokomial)Penicillin + Gentamysin eller Cefotaxim
KOLS exacerbasjonPenicillin 1,2 g x 4 Eller Ampicillin 2g x 3 grunnet fare for H. influenzae infeksjon
Pneumoni mikro-organismer 85%Strep. pneumonia (50%), H.Influenzae. Moraxella Catarralis.
Nosokomial pneumoni 4-5 første døgn (bakterier)Strept. pneumoniae, H. Influenzae.
Nosokomial pneumoni etter 4-5 døgn (bakterier)Gram negative enterobakterier, Pseudomonas, Actinobacter spp.
Empirisk beh. nosokomial pneumoni 4 første døgnPenicillin + Gentamysin. Tazocin ved nyresvikt.
Empirisk beh. nosokomial pneumoni etter 4 døgnModerat (Cefuroxim 1,5 g x 3). Alvorlig (Tazocin). Staph.aureus/Pseudomonas. (Cloxacillin i 14 - 21d)
AspirasjonspneumoniPenicillin + metro/klindamysin + Gentamysin
Atypisk pneumoni (Mycobacteria p.+ Chlamydia p.) behandlingErythromysin 500 -1000 mg x 4 i 2 - 3 uker. Eller Doxycyclin 200 mg 1.dag, 100 mg i 2 uker
Legionella atypisk pneumoni behandlingLevoflokcasin iv 750 x 1. Eller Ciproflokcasin iv 400 - 600 mg x 2, Overgang til po ved bedring.
Atypisk pneumoni/Q feber (Coxiella brunetti) symptomerAkutt (isolert feber + atypisk pneumoni + granulomatous hepatitt). Kronisk (endokarditt og andre vaskulare infeksjoner)
Atypisk pneumoni/Q feber (Coxiella brunetti) behandlingAkutt (Doxycycline 100 mg x 2) i 2 uker. Kronisk (Doxycyclin 100 mg x 2 + Hydroklorokin 600 mg x 1) i 18 måneder
Atypisk pneumoni/Psittakose (Chlamydia psittaci) behandlingTetracyclin 500 mg x 4. Eller Doxycyclin 100 mg x 2.
CURB 65Confusjon. Urea > 7. Resp.frekvens > 30. BT systolisk < 90, diastolisk < 60. Alder > 65.
memorize

 

Question Answer
Pneumothorax subtyperPrimær/spnotan. Sekundær. Traumatisk. Iatrogen. Trykkpneumothorax.
Primær vs sekundær PTXPrimær, ingen utløsende årsak, Marfan syndrome. Sekundær er grunnet KOLS og Cystisk fibrose.
Traumatisk vs iatrogen PTXTraumatisk grunnet skade. Iatrogen i forbindelse med CVK, Overtrykk-ventilering, Biopsitaking.
TrykkpneumothoraxHøy trykk --> mediastinal shift --> sirkulatorisk kollaps.
Primær ptx behandlingKappe (rom mellom lunge og thorax) < 2cm trenger observasjon. > 2 cm trenger thorax dren
Sekundær + Traumatisk/Iatrogen PTX behandlingTrenger thorax dren uansett.
Trykk- PTX behandlingUmiddelbar dekompresjon med kanyle i 2. ICR (InterCostalRom). Deretter thoraxdren
ThoraxdrenInnlegges i anterior aksillærlinja 5. ICR, føres inn apikalt. Luftlekasje observeres ved ekspirasjon og hoste, hvis ingen > 24 timer stenges drenet i 4 timer og rg.thorax tas, dersom negativ funn --> fjernes det.
Operativ PTX behandlingPleurodesis + Bullektomy. Luftlekasje > 5d. 2. Gangs PTX. Bilateral primær PTX. Første gangs PTX hos dykkere/piloter.
memorize

 

Question Answer
Kronisk lungesviktVedvarende hypoxemi med eller uten hyperkapni. Grunnet KOLS, Skoliose/Kyfose, adipositas. CV sykdommer som pulmonal hypertensjon eller kronisk TE
LTOTStår for LangTids O2 Terapy. Gis hvis PaO2 < 7,3 i stabil fase eller PaO2 < 8 med pulmonal hypertensjon eller polycytemi vera.
Uinfeksiøse interstitielle lungesykdommerSarkoidose. COP --> Cryptogen Organisert Pneumoni. ARDS. Vaskulitt. Hypersensitivitetspneumoni..... Mål RF, ANA, ANCA, S-ACE.
Empyem generellBakteriell infeksjon med affisert pleuravæske, cancer relatert ofte. Agens er strept.SA, H. influenza. Tas prøve og send til cytologi, biokjemisk analyse og dyrkning
Pleuravæske effusjon typerHemothorax. Chylothorax. Transudat (protein < 30 g/l). Exudat (protein > 30/l). Empyem
Empyem biokjemipH < 7,2. Glukose <25% av blod g. eller < 2,5. LDH > 600. Protein > 30.
Lunge kreft nSCLC 80 %Acc (kvinner og ikke-røykere, perfer lesjon). Scc/ (røykere, centralt). Adenosquamous cc. Large cell lung cc. Carcinoid cc (neuroendocrin). Forskjellig histologi.
Lunge kreft SCLC 20 %Hos røykere, gror fort og metastaserer tidlig. Småe celler.
Bronkoskopi antikoagulasjonASA bør ikke seponeres. Plavix seponeres 7 dager før. INR < 1,8 og Heparin gis ikke kvelden før.
memorize

 

Question Answer
DVT risikofaktorer TOPICoGTraume. Overvekt + Operasjon. Pregnancy. Inaktivitet + Inflammasjon. Contracepsjon, Cancer. Genetisk
Genetisk DVT faktorer (ALASCA)Antitrombin III mangel. Leiden mutasjon. Aktivert protein C. S+C protein mangel. Antiphospholipid syndrom
Well score for DVT (PAPA SHØV)Paralyse (1). Aktiv ca (1). Pitting ødem (1). Alternativ dg (-2). ---------- Sengeleie > 3 dager eller kirurgi < 4uker (1). Hevelse legg > 3 cm(1). Hevelse hele underex (1). Ømhet oevr venene (1). Venekolateraler
DVT =< 2 (lav)Mål D-dimer, hvis negativ, DVT utelukket....Hvis positiv gjør UL, hvis DVT, antikoaguler, hvis ikke videre diagnostikk.
DVT =>2 (høy)Direkte UL, hvis DVT antikoaguler, hvis ikke, videre diagnostikk.
DVT behandling med Xarelto + kontraindikasjoner15 mg x 2 i 3 uker, deretter 20 mg daglig i 3-6 måneder. Kontraindisert ved GFR < 15, høy blødningsrisiko, gravide, ammede. Gis ikke med NSAID, ASA, platehemmer.
DVT behand. med Klexane og MarevanMarevan (7,5 de 2 første dager) med klexane 1mg/kg x 2 eller 1,5mg/kg x 1 sc i min. 5 dager inntil INR > 2.
Klexane spesielle reglerDose reduksjon ved GFR < 30. Klexane i 6 mnd ved aktiv ca eller kjemoterapi. Monoterapi hos gravide, cancer, cytostatika og kjemoterapi.
Trombolyse indikasjon vs kontraindikasjonIndikasjon ved store DVT i vena ca, aksille..etc. Kontraindikasjon ved fersk blødning eller kirurgi nylig.
Trombolyse behand.Actilyse 20 mg/24 timer eller UFH iv 5000 E bolus deretter kontinuerlig. Mål APPT (40-60s). Deretter igangsett med LMWH + Marevan
Overflatisk tromboflebittKlexane i 45 dager hvis > 5 cm. Send hjem med elastiske strømper og skriftlig informasjon
DVT behandling varighetHvis utløsende årsaker, 3mnd. Hvis spontant, 6 mnd og cancer utredning. Hvis trombofili eller 2. gangs DVT, permanent
LE symptomerDyspne, Tachypneue, Tachycardi, Bryst sm., Hypotensjon og Cyanose.......Deles i sentral og perifer LE.
Reviced Geneva Score KATA HØHUKirurgi eller fx siste 4 uker. Alder > 65. Tidligere DVT/LE. Aktiv cancer. Hemoptyse, Ømhet i legg eller ødem. Hjerte fr. > 90. Unilateral sm.
R.Geneva score = <10 vs > 10D-dimer, negativ, utelukket. Positiv --> CT --> negativ, utelukket.....usikker, scintegrafi.......positiv, behandling.----------------- > 10 --> rett på CT
Risikostratifisering LEHøyrisiko ved sBT < 90 eller fall 40 over 15 min --> Trombolyse. Lavrisiko ved normotensiv --> Klexane/Marevan eller FX hemmer
LE behandlingKlexane/Marevan og FX hemmere samme som DVT. Trombolyse, actilyse 10 mg iv over 1-2 min etterfulgt av 90 mg over 2 timer.
memorize

 

Question Answer
Første linje TB behandlingI Saw a Red Pyre on Ethiobian Starfish. Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamid + Etambutol + Streptomysin
Andre linje TB behandling (ECCMA)Etionamid + Capreomysin + Cycloserin + Moxifloxsacin + Amikasin
TB uten resistensInduksjonsfase (2 mnd) med Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamid + Etambutol. Kontinueringsfase (4 mnd) med Isoniazid + Rifampicin
Unntak fra 6 mnd standard TB behandling1- Dyrkning positive etter 2 mnd behandling. 2- Ved alvorlig TB (kaverne + skjellet affeksjon + miliær TB). Induksjonsfase forlenges med 3 mnd i disse 2 tilfellene, eller med 6 mnd ved cerebral tuberkulom og meningitt.
MDR-TBTB resistent mot Isoniazid og Rifampicin. 4 mnd + 12 mnd
XDR-TB (4)TB resistent mot Isoniazid, Rifampicin, 1 Aminoglykosid og 1 Fluroquinolon.
MDR-TB induksjonsfase4 følsome medikanter (et injenksjons + et kvinolon + Cycloserin + Protionamid). I minimum 4 mnd (8 ved kaverne)
MDR-TB kontinueringsfase3 følsome medikamenter, helst (Moxifloxcacin + Cyclocerin + Protionamid). I minst 12 mnd.
XDR-TB behandling4 aktive medikamenter + Pyrazinamid i induksjonsfasen.
memorize