Create
Learn
Share

Lose yourself

rename
jevijako's version from 2018-04-29 19:04

Section

Question Answer
palm [pɑːm]1.пальма 2.долоня
sweaty [ˈswetɪ]спітнілий, пітний
knee [niː]коліно
weak [wiːk]слабкий
arm [ɑːm] n1.рука 2.arms зброя
arm [ɑːm] v1.озброїти (кого чим) 2.of with sth озброїтися (чим)
heavy [ˈhevɪ]1.важкий 2.сильний
vomit [ˈvɒmɪt] vблювати, виблювати, виригати, знудити
vomit [ˈvɒmɪt] nблювота
surface [ˈsɜːfɪs] nповерхня
surface [ˈsɜːfɪs] vвипливти (на поверхню)
write down [raɪt daʊn]записати
come out [kʌm aʊt]виявитися , стати відомим
choke [tʃəʊk] задушити
choking [tʃəʊkɪŋ]задушливий
joke [dʒəʊk] nадекдот, жарт
joke [dʒəʊk] vжартувати
snap [snæp] v1.лопнути, лопати 2.тріснути 3.защипнути
snap [snæp] n1.фотографія, моментальний знімок 2.хруст
rabbit [ˈræbɪt]кролик
rope [rəʊp]канат
dope [dəʊp] nнаркотик
dope [dəʊp] vдати наркотики, приймати допінг
be broke [biː brəʊk]бути розореним
stagnant [ˈstægnənt]застійний
capture [ˈkæptʃə] n1.захопити 2.схопити 3.ухопити
capture [ˈkæptʃə] vполювання
pass [pɑːs] v1.проїхати повз, пройти 2.скласти 3.передат, подати 4.передати 5.пройти 6.пройти, минути 7.перейти 8 вещти 9 перегнати, випередити, обігнати
pass [pɑːs] n1.пас, передача 2.пропуск 3.перевал
blow1* [bləʊ] v1.дути 2.трубити, дати свисток 3.подути
blow1* [bləʊ] nподув
blow2* [bləʊ] nудар
memorize