Create
Learn
Share

Linking words

rename
bartieboy's version from 2016-02-19 10:57

Section 1

Question Answer
także also
takżetoo
ponadtomoreover
ponadtofurthermore
co więcej moreover
zarównoas well as
orazas well as
jak równieżas well as
memorize

Section 2

Question Answer
ponieważbecause
ponieważfor
ponieważ as
więc so
zatemthus
więc thus
dlategotherefore
co za tym idzieconsequently
stądhence
odtądhence
memorize

Section 3

Question Answer
podobniesimilarly
podobnielikewise
tak jak z as with
równieequally
memorize

Section 4

Question Answer
jednakżehowever
jakkolwiekhowever
alebut
chociażalthough
mimo, żemuch as
mimo, żeyet
jednaknevertheless
pomimo tegodespite this
mimo wszystkononetheless
chyba, żeunless
opróczexcept
pozaapart from
dopókias long as
memorize

Section 5

Question Answer
podczas gdywhereas
zamiastinstead of
w przeciwnym razieotherwise
inaczejotherwise
w przeciwieństwie dounlike
z drugiej stronyon the other hand
odwrotnieconversely
memorize