Create
Learn
Share

Lingua Latina, lectio secunda

rename
carol5477's version from 2015-09-15 13:20

Section 1

Question Answer
Žinotiscio, scire
duotido, dare
trintitero, ere
būti sveikamsalveo, ėre
atskiestidiluo, ere
maišytimisceo, ėre
diagnozuotidignosco, ere
paimtirecipio, ere
mairintinutrio, ire
filtruotifiltro, are
gydyticuro, are
ligonisaegrotus, i m
memorize

Section 2

Question Answer
mąstau, vadinasi esuCogito, ergo sum
buk sveikassalve
bukite sveikisalvete
lik sveikasvale
likite sveikiValete
Pirmiausia- nepakenktiPrimum non nocere
Kas iesko, randaQui quaerit, reperit
skubek lėtaiFestina lente
Skaldyk ir valdykDivide et impera
draudžiuveto
memorize

Section 3

Question Answer
tikiucredo
kol kvėpuoju turiu viltiesDum spiro, spero
ne mokyklai, o gyvenimui mokomėsNon scholae, sed vitae discimus
Kur eini? Eik su manimiQuo vadis? Vade mecum
erelis negaudo musiųAquila non captat muscas
gerai isidemekNota bene
žinau, kad nieko nežinauScio, nihil scio
reiškiu padėkąGratias ago
dėkojameGratias agimus
DėkokiteGratias agite
DėkojateGratias agitis
DėkokGratias agi.
memorize

Recent badges