Create
Learn
Share

Lingua Latina 1.1

rename
maike's version from 2015-08-22 11:04

Section

Question Answer
avegegroet, hallo
populusvolk
clamathij roept, hij schreeuwt
eten, ook
valdezeer
gaudethij verheugt zich, hij is blij
namwant, namelijk
modozojuist, juist
imperatorveldheer, keizer
intrathij komt binnen, hij gaat binnen
memorize