Create
Learn
Share

LH Blok 1

rename
roxuzohu's version from 2015-11-30 08:08

Section 1

Question Answer
Noodslachting koe: waar schiet je precies?Kruis hoornbasis en het midden van de oogkassen. Net naast het midden van de schedel.
Trapanatie sinus frontalisLijn tussen caudale ooghoeken, net naast het midden van de schedel.
Onthoornen rund. Welke zenuw(en) verdoof je waar?n cornualis, verdoving ventraal van linea temporalis
Onthoornen geit. Welke zenuw(en) verdoof je?n cornualis + n infratrochlearis
Uit welke zenuwen ontspringt de n cornualis?n trigeminus -> n maxillaris -> n zygomaticus -> ramus cornualis
Bloedvoorziening hoorn?a+v cornualis, aftakking van de a+v temporalis superficialis.
Paravertebrale flank anaesthesie, waar?Tussen T13, L1 en L2
Uitschakelen knipperreflex oogleden. Welke zenuw verdoof je, waar?n facialis, vlak voor kaakgewricht met de kruising van de arcus zygomaticus
Innervatie flank rund (dorsaal en ventraal)Dorsaal: T13, L1-L3; Ventraal: plexus brachialis
N facialis splitst in: ramus buccalis dorsalis en ramus buccalis ventralis
Beschrijf oorsprong van de a facialisa carotis, a carotis externa, truncus lingofacialis, a facialis
Koe gaat door de benen na epidurale anaesthesie. Welke zenuwen zijn verdoofd?nn femoralis, obturatorius, ischiadicus
Noem de vier pleurabladenvisceralis, mediastinalis, diafragmaticus, costalis
Welke organen lopen door de viscerale ruimte van de hals?oesophagus, trachea, thymus, thyroïd, truncus vagosympaticus, v jugularis interna, n laryngeus, a carotis
memorize

Section 2

Question Answer
Waar voert u een thoracale paracentesis uit?7e IC bij rechter recessus mediastinalis
Aantal ribben rund13, 4/5e t/m 13e zijn palpabel
Aantal ribben varken16, 1-7 vast aan sternum
Longgrenzen rundm triceps brachii, rugstrekkers, 10e IC, lijn olecranon met 2e lendewervel
U opent het pericard, welke lagen doorden doorsneden?pleura mediastinalis, bindweefsellaag, parietale pericard, pericardholte, viscerale pericard
Een koe met scherp-in: wat wordt er doorboord?netmaag, peritoneum, diafragma, pleura mediastinalis, bindweefsellaag, parietale pericard, pericardholte, viscerale pericard
Waar lopen corpora aliena vast bij het rund?boven de larynx, borstingang, hiatus oesophagus
memorize

Section 3

Question Answer
Welke structuren bij openen buikholte rechtsomentum majus met duodenum pars descendens
Welke structuren bij openen buikholte linksPens, milt, fundus van de lebmaag bedenkt met omentum majus
Naam ligament tussen ileum en caecumlig ileocaecale
Welke structuren raakt de (runder) lever?diafragma, netmaag, boekmaag, atrium ruminis, pancreas, rechter nier
Waar neemt u een leverbiopt?11e IC rechts dorsaal
Projectie lever op de ribwand (rund)6-12e rib
Structuren in de leverhilusvena cava caudalis, a hepatica, poortader, v hepatica, galgang
Waar mondt de ductus choledochus uit?papilla duodeni major in s-vormige bocht van het duodenum pars cranialis
Waar mondt de afvoerbuis van de pancreas uit?papilla duodeni minor
Bloedvoorziening voormagen rund?a coeliaca
Lokatie klierloze deel van de varkensmaag?vanaf cardia tot diverticulum ventriculi in de curvatura minor ligt het klierloze deel v/d maag.
Wat verstaat men onder foramen epiploicumtoegang tot de bursa omentalis. Begrenzing: v cava caudalis, v porta, a hepatica, lever en pancreas.
memorize

Section 4

Question Answer
Ophanging fibroelastische penism ischiocavernosus, m retractor penis, lig suspensorium penis
Welk vat kan beschadigd raken bij een zware partus (rund)?a pudenda interna
Welke lymfeknopen draineren het bekkengebied?lnn iliofemoralis, lnn sacralis, lnn iliaci
U snijdt het scrotum in ter behoeve van een castratie. Welke lagen worden doorsneden?huid, tunica dartos, fascia spermatica externa, m cremaster, fascia spermatica interna, tunica vaginalis parietalis
Accesoire geslachtsklieren stier?bulbus urethralis, ampulla ductus deferens, glandula vescicularis, prostaat
Accesoire geslachtsklieren beer?bulbus urethralis, glandula vescicularis, prostaat
Begrenzing liesring?m obliquus internus, m rectus abdominus, aponeurose m obliquus ex abdominum
Wat passeert er door de liesring in het mannelijke dier?a+v pudenda externa, lymfevaten, n genitofemoralis, ductus deferens, a+v testicularis
Wat passeert er door de liesring in het vrouwelijke dier?a+v pudenda externa, lymfevaten, n genitofemoralis, lig teres
Welke 3 arteriën zorgen voor de bloedtoevoer van het vrouwelijk geslachtsapparaat?a ovarica, a uterina, a vaginalis
Wat zijn de 5 eindvertakkingen van de aorta?2x a iliaca externa, 2x a iliaca interna, 1x a sacralis medialis
Welke venen vormen de melkader bij de eerste lactatie rund?v epigastricus cranialis superficialis + v epigastricus caudalis superficialis
Innervatie uierL1-4: n genitofemoralis voor speenwand (melk schieten), n pudendus
Beschrijf bloedafvoer vanaf het melkklierpakket van een zeugsatelietvenen, v mammaria, v thoracius internus, v cava cranialis, v cava caudalis
Waarom is de vorm van het bekkenkanaal ongunstig bij het rund? (3 dingen)tonvormig, processus oss pubis steken uit naar dorsaal, sprinae ischiadicae steken uit naar naar mediaal
Hoe is de uier aan de buikwand/bekkenwand bevestigd?laminae medialis en laminae lateralis
Welke zenuwen kunnen bij een zware partus beschadigd raken?n obturatorius, n ischiadicus -> dier komt niet meer in de benen
memorize