Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Lesson 45

rename
caolamphong's version from 2018-06-04 03:50

Section 1

Question Answer
Ayamarixin lỗi, tạ lỗi
Aimasu (jikoni~)gặp (tai nạn)
ShinjimasuTin tưởng
YouishimasuChuẩn bị
Umaku ikimasutôt, thuận lợi
memorize

Section 2

Question Answer
Hoshoushogiấy bảo hành
RyoushuushoHoá đơn
Okurimonoquà tặng
MachigaidenwaĐiện thoại nhầm
memorize

Section 3

Question Answer
Kakarinhân viên, người phụ trách.
ChuushiDừng, đình chỉ
Nayamilo nghĩ, trăn trở
memorize