Create
Learn
Share

Lesson 44

rename
sowuvaju's version from 2018-05-23 06:07

Section 1

Question Answer
NakimasuKhóc
WaraimasuCười
Nuremasu Ướt
SuberimasuTrượt
Okimasu (jiko ga~)xảy ra (tai nạn)
Taineilịch sự, cẩn thận
memorize

Section 2

Question Answer
Komakaichi tiết, tỉ mỉ, nhỏ
Koinồng, đậm
Usuinhạt
Koukikhông khí
Namidanước mắt
RiyuuLí do
OkazuThức ăn
memorize