Create
Learn
Share

Lesson 43

rename
sowuvaju's version from 2018-05-23 05:14

Section 1

Question Answer
Fuemasu (Yushutsu ga~)tăng, tăng lên (xuất khẩu tăng)
Furimasu (Yushutsu ga~)giảm, giảm xuống (xuất khẩu giảm)
Agarimasu (nedan ga~)Tăng, tăng lên (vật giá tăng)
Sagarimasu (nadan ga~)Giảm xuống (vật giá giảm)
memorize

Section 2

Question Answer
Kiremasu (himo ga~)đứt (sợi dây bị đứt)
Toremasu (botan ga~)tuột (cái cúc bị tuột)
Ochimasu (nimotsu ga~)rơi (hành lí bị rơi)
Nakunarimasu (Gasoriso ga~)mất, hết (xăng bị hết)
memorize

Section 3

Question Answer
Joubu (na)chắc, bền
Hen (na)lạ, kỳ quặc
Shiawase (na)hạnh phúc
UmaiNgon
Mazuidở
Tsumaranaibuồn tẻ, không hấp dẫn
memorize

Recent badges