Create
Learn
Share

Lesson 11A-C

rename
crodent's version from 2016-11-19 07:02

Section 1

Question Answer
Bigookii
smallchiisai
brightakarui
darkkurai
newatarashii
oldfurui
hot (climate)atsui
cold (climate)samui
warmatatakai
cool (climate)suzushii
easyyasashii
memorize

 

  = Section
Question Answer
difficultmuzukashii
hot (water, etc.)atsui
cold (water, etc.)tsumetai
expensivetakai
cheapyasui
tastyoishii
not tasymazui
longnagai
shortmijikai
talltakai
lowhikui
memorize

Section 2

Question Answer
famousyumei
beautifulkirei
lively (place)nigiyaka
quietshizuka
handsomehansamu
kindshinsetsu
have nothing to dohima
convenientbenri
active, lively (human)genki
memorize

Section 3

Question Answer
alreadymou
seaumi
springharu
summernatsu
autumnaki
winterfuyu
memorize