Create
Learn
Share

Lesnická zoologie-test 3.

rename
colek's version from 2017-05-17 10:18

Section

Question Answer
Ve vývoji kokcidie jaterníse střídají pohlavně a nepohlavně vzniklá stádia
Mají parazitičtí prvoci pulzující vakuoly?ANO
Konjugace se vyskytuje unálevníků
Toxoplazma patří do kmenevýtrusovců
Zimnička (Plazmodium) se pohlavně rozmnožujeve slinných žlázách samiček komárů rodu Anofeles
Do kmene kořenonožců (měňavkovců, Rhizopoda) řadímedírkonošce
Gemule jsouzárodky hub vzniklé nepohlavně vnitřním pučením
Žahavcijsou živočichové paprsčitě souměrní; mají žahavé buňky v ektodermu; mají trávicí dutinu s jedním otvorem
Nezmaři se rozmnožujípohlavně i nepohlavně
Stavba těla žahavců odpovídá vývojovému stupnigastruly
K živočichům se dvěma zárodečnými listy (Diblastica) patříhouby; žahavci
Korálnatci jsoumořští živočichové bez stádia medúzy, pouze se stadiem polypa
Vylučovací soustavu ploštěnců tvoříprotonefridie s plaménkovými buňkami
Mezihostitelem motolice jaterní jebahnatka malá
Krevničky, způsobující onemocnění zvané bilharzióza, patří mezimotolice
Dospělá tasemnice parazitující ve střevěnemá vyvinutou trávicí trubici
Vířníci (Rotatoria) jsounejmenší mnohobuněční s orgánovými soustavami; součástí zooplanktonu převážně sladkých vod; organismy upadající do anabiózy a rozmnožující se partenogeneticky
Radulaje chitinózní páska s jemnými zoubky u všech měkkýšů kromě mlžů; se nachází na začátku trávicí trubice plžů
Larvy škrkavky dětské vylíhlé z vajíčekpronikají stěnou střeva do krve, jater, plic a po vykašlání a opětovném polknutí dospívají v tenkém střevě
Opasek (clitellum) žížalyslouží k vylučování slizovitých látek a připoutání dvou jedinců při kopulaci; slouží k přenosu spermií a jeho výměšky vytvářejí kokon kolem nakladených vajíček
Tělo kroužkovců je rozdělenéna stejnocenné články (homogenní segmentace); tak, že vnějšímu členění těla zpravidla odpovídá i vnitřní členění
Cévní soustava kroužkovců jeuzavřená, hřbetní céva je spojená kruhovými spojkami s břišní cévou
Nervová soustava kroužkovců ježebříčkovitá
Žížala obecná je proterandrický hermafrodit. Spermie i vajíčka si však vyměňuje s jiným jedincemANO
Chobotnatka rybíje pijavice cizopasící na žábrách a kůži ryb
Coelom (pravá dutina tělní) se nevyskytuje uploštěnců; hlístů
Plicnatí plži dýchajíplicním vakem, což je prokrvená stěna plášťové dutiny
Cévní soustava hlemýždě zahradního jeotevřená, skládá se z vakovitého srdce a cév; ze kterých se krev rozlévá do tělních dutin
Do třídy plžů nepatříperlorodka říční; slávka jedlá
Do třídy mlžů řadímeústřici jedlou; velevruba malířského; kyjovku šupinatou; zévu obrouvskou
Je integrovaná mozková zauzlina (mozek) hlavonožců a jejich komorové oči, podobné očím obratlovců, jedním z důkazů, že hlavonožci jsou základem vývojové větve obratlovcůNE
Vysoký stupeň centralizace nervové soustavy hlavonožců a jejich dokonalé komorové oči vedou k závěru, žepředstavují jeden z vrcholů vývoje bezobratlých s nečlánkovaným měkkým tělem bez vývojového pokračování
Členovci majínestejnoměrně článkované tělo; vedle složených očí i jednoduché oči; článkované končetiny
Trochoforaje larva mořských mnohoštětinatců; je plovoucí larva mnohoštětinatců se dvěma věnci vířivých brv; dokončuje vývoj v dospělce narůstáním tělních článků v zadní části těla
Drápkovci a želvušky jsousamostatnými kmeny živočichů
Vyhynulí trilobiti připomínají svým vzhledemostrorepy, zejména jejich larvální stádia
Zástupci třídy pavoukovců mají6 párů končetin – 1 pár klepítek (chelicery), 1 pár makadel (pedipalpy) a 4 páry kráčivých noh
Mohutná klepeta štírů se nacházejí namakadlech (pedipalpách)
Jedové žlázy pavouků vyúsťujína klepítkách (chelicery)
Larvy roztočů mají3 páry noh
Do řádu roztočů nepatřínohatky; solifugy
Oplozená zimní vajíčka perlooček chráněná obaly (tzv. efipia) přispívají k šíření perlooček na velké vzdálenosti.ANO
Vývoj raka říčního jepřímý
Dva zástupce desetinohých rakovců humra a langustu lze rozeznat podledélky tykadel, která jsou u langusty delší než tělo, u humra kratší než tělo; mohutných klepet humrů, které u langust nejsou přítomna
memorize
Přiřazení
Question Answer
stonožkyna každém článku 1 pár noh; masožravci; zemnivka žlutavá
mnohonožkybýložravci; svinule lesní; články trupu srostlé po dvou; nohy trupu vytvářejí dvojice párů
perloočkyvýskyt efipíí; dvouvětévná tykadla 2.páru (antény) mnohem mohutnější než tykadla 1. páru (antenuly); tělo ze stran zploštělé; hrudní nožky s žaberními přívěšky
buchankytykadla 1.páru delší než tykadla 2. páru; na každé straně zadečku samiček váček s vajíčky; dýchání celým povrchem těla
Malphigické trubice jsouvylučovacím orgánem u štírů, pavouků, roztočů a vzdušnicovců
Klíště obecné může přenášetviry vyvolávající zánět mozkových blan; bakterie (spirochety) rodu Borelia způsobující metabolické onemocnění, tzv. boreliózu
Rak říční má5 párů kráčivých noh, z nichž první pár nese klepeta; celkem 19 párů končetin, z toho 5 párů kráčivých noh
K primárně bezkřídlému hmyzu patřírybenky
Křídla hmyzu se svým původem liší od křídel ptáků.ANO
memorize
Přiřazení
Question Answer
hemimetabola (proměna nedokonalá)nymfa; vajíčko; výskyt u vývojově původnějších skupin; vývin asi u 20% všech druhů
holometabola (proměna dokonalá)kukla; larva; vajíčko; výskyt u vývojově progresivnějších skupin; vývin asi u 80% všech druhů
Z níže uvedených skupin je regenerační schopnost nejvíce vyvinuta uostnokožců
Odhadněte procento bezobratlých z existujících živočišných druhů!90-95%
Strunatcimají za řitním otvorem tzv. pravý ocas, kterým již neprochází trávicí trubice; mají v průběhu zárodečného vývoje párové žaberní štěrbiny, které vznikají proděravěním hltanu; tyto štěrbiny vyšších obratlovců mizí ještě v průběhu zárodečného vývoje; jsou odvozováni od vymřelých živočichů příbuzných polostrunatcům, i když jednoznačné doklady potvrzující tento názor zatím chybějí; se vyvinuli v moři, neboť zkameněliny nejstarších strunatců nacházíme v mořských usazeninách
Do kmene strunatců patříobratlovci; bezlebeční (kopinatci); pláštěnci
Pláštěncijsou jedinými strunatci s otevřenou cévní soustavou; zahrnují sumky a salpy; se rozmnožují pohlavně i nepohlavně
Kopinatec plžovitýžije v mořích s písčitým dnem; je evolučně velmi významným živočichem, neboť má řadu znaků společných jak s nižšími strunatci, tak i obratlovci; má všechny základní znaky strunatců; má nervovou trubici probíhající po celé délce těla nad chordou a v přední části těla i primitivní mozkový oddíl
Nervová soustava kopinatce jetrubicovitá
Obratlovcimají vyvinutou vnitřní kostru, jejímž základem je páteř, složená z chrupavčitých nebo kostěných obratlů; se dělí na bezčelistnatce a čelistnatce; nadtřídy čelistnatců mají čelisti, jejichž základem se stal první žaberní oblouk
Žraloci mají dokonale vyvinutý plynový měchýř, proto se mohou v pelagické (volné) vodě velmi dobře vznášet.NE
Heterocerknní ocasní ploutev majížraloci; jeseteři
Žraloci mají šupinyplakoidní s dentinem
Dva největší druhy žraloků žralok veliký a žralok obrovský dovedou snadno převrhnout rybářský člun a napadnout i člověka.NE
Třída paryb (Chondrichthyes) zahrnuježraloky, rejnoky a chiméry; druhy s chrupavčitou kostrou; druhy s heterocerkní ocasní ploutví
Třída ryb (Pisces)je druhově nejpočetnější třídou obratlovců; se začala vyvíjet v několika liniích již od devonu; se začala vyvíjet ve sladkých vodách; zahrnuje příslušníky s kostěnými šupinami kožního (dermálního) původu
Kůže ryb, např.kapra, je na povrchu pokryta slizem, uvolňovaným z buněk vícevrstevné pokožky.ANO
Homocerkní ploutev kapra je symetrická vně i vnitřně.NE
memorize

 

Question Answer
párové ploutveprsní, břišní
nepárové ploutveřitní, ocasní, hřbetní
Nápadně vysokou hřbetní ploutev má z uvedených druhůlipan podhorní
Ryby nemají vyvinuta játra, proto je žluč produkována slinivkou břišní.NE
Plynový měchýř rybvznikl vychlípením hřbetní strany části trávicí trubice; má funkci hydrostatickou; může přenášet vibrace přes systém Weberových kůstek
Do nadřádu chrupavčitých ryb (Chondrostei) patříjeseter, vyza
Jeseteřimají chrupavčitou vnitřní kostru; mají nesouměrnou ocasní ploutev
memorize

Recent badges