Create
Learn
Share

Lesnická zoologie-test 2.

rename
colek's version from 2017-05-18 08:35

Section

Question Answer
Hlísti jsou organismypseudocoelní
Ploštěnky kladou vajíčkana kameny ve vodě
Tasemnice dlouhočlennáse již téměř nevyskytuje
Pevnost a současně pružnost těl škrkavek je způsobenanapětím tekutin v pseudocoelní tělní dutině
Příznaky oxyuriázy jsoupodráždění a svědění
Vlasovec mízní je přenášenbodavým hmyzem
Spikuly hlístic sloužík aktivnímu rozevření pohlavního otvoru samičky samečkem
Okružák ploský jeplicnatý vodní plž
Hemolymfa je důkazem, že měkkýši mají cévní soustavuotevřenou
Bahnatka malá je mezihostitelem vývojových stádií motolice
Vnitřní orgány plžů jsou umístěnyv útrobním vaku
Řitní otvor hlemýždě zahradního vyúsťujena pravém okraji plášťové dutiny za hlavou
Hlavonožci se mohou pohybovatchapadly a reaktivně
Mláďata hlavonožců žijípelagicky
Společným znakem všech měkkýšů jecoelom
Plzácinemají hřbetní kýl, dýchací otvor je vpředu
Metanefridie měkkýšů ústí dodutiny osrdečníku
Téměř v každém článku kroužkovce se opakujímetanefridie a nervové uzliny
Srážení krve nasávané pijavicemi zabraňujehirudin
Pijavice se mohou pohybovatpíďalkovitě a plaváním
K ekologickému zpracování komun… odpadů se používážížala hnojní
Pijavice jsouhermafroditi s vývojem přímým
Drápkovci připomínají členovcechitinovým povrchem těla a vzdušnicemi
Pijavice mají ve srovnání s žížalouzmnoženou povrchovou segmentaci
U hmyzu si kráčivou funkci zachovalykončetiny na hlavohrudi
Trilobiti žili zejménav prvohorách
Největší dosud známí členovci jsoukyjonožci
Klepítka pavoukovců slouží zejménak produkci jedu
Roztoč varroaparazituje na vývojových stádiích včely medonosné
Partenogenze jerozmnožování bez účasti samečků
Stonožka mána každém tělním článku 1 pár vzdušnic
K primárně bezkřídlému hmyzu patřírybenka domácí
Mezi společenský hmyz (společenstva vyššího řádu) řadímevčely, mravence, termity
U kudlanek se vyskytujemanželský kanibalismus
Krovky jsouprvní pár křídel brouků
Hálky jsounovotvary rostlinných pletiv způsobené žlabatkami
Pohlavnost včelích dělnic je potlačenaferomonem matky
Larvy chrostíků se vyvíjejíve vodě
Přírodní hedvábí produkujíhousenky bource morušového
Ambulakrální soustava ostnokožců plní funkcidýchací, cévní a vylučovací
Centrum cévní soustavy strunatců je uloženoventrálně a krev přivádí k hlavě
Venózním srdcem vodních obratlovců proudí krevpouze odkysličená
Obsah močoviny v krvi žraloka převyšuje hodnoty obvyklé v krvi mořských rybstokrát
Kapr má šupinykostěné cykloidní
Postranní čára ryb má zejména funkciorientační
U ryb dochází k oplozenívnějšímu
Úhoří se vytírajív Sargasovém moři
Plazi mají šupiny původuektodermálního
Jacobsonův ústroj plazů sloužík chemické analýze nejbližšího okolí
Amnion plazůnahrazuje embryu vodní prostředí
Ovoviviparní plazijsou rozšířeni i v chladnějších oblastech
Krokodýli majípřední pětiprsté, zadní čtyřprsté s plovací blánou jen mezi prsty
Želvy vhánějí vzduch do svých plicpohyby hlavy a končetin
Krokodýli majítělo zploštělé shora a ocas ze stran
Druhotné kostěné patro umožňujekrokodýlům dýchání při otevřené tlamě ve vodě
Gekoni majírohovité lamely a přísavky umožňující pohyb po svislých stěnách
Hadi majízredukovánu levou plíci
Zmije přezimují v děrách pod zemív chomáčích o více jedincích
Chřestýši patří mezijedovaté hady s termoreceptorem
Ptáci mají srdcearteriovenózní s pravostranným aortálním obloukem
Sokolovití dravci majíokrouhlé nozdry a ostrý zejk
Sovy jsoumimořádně užitečné hubením hlodavců
Do řádu pěvců nepatřírorýsi
K zrnojedům mezi pěvci patřípěnkavy
Zpěv ptačího samečkavaruje ostatní samce vlastního druhu
Pěvci mají mláďatanidikolní
Brániceodděluje u savců dutinu hrudní od břišní
Ve 20. Století introdukovaný druh savce se mimořádně rozšířil téměř po celé Evropěondatra pižmová
Jezevec je šelmalasicovitá
Naší největší kočkovitou šelmou jerys ostrovid
Před 40 lety k nám byla zavlečena zhoubná nemoc králíkůmyxomatóza
Rh- faktor, uplatňovaný v imunitním krevním systému člověk, vznikl v laboratorním výzkumu s krvíafrického makaka
Placentální savci se rozmnožujídokonale vyvinutými mláďaty
K potravně úzce specializovaným savcům patřímravenečník a koala
Jesenická populace kamzíka horského jeintrodukována z Alp
Mezoderm v prvoústech necoelomových druhů vznikádělením primordiálních buněk
Výchozím typem vývojových linií savců bylistarobylí hmyzožravci
První ptáci jsou doloženi zjury
Hlavním zdrojem pohybu vodních obratlovců jesvalstvo ocasu
Nehty, drápy a kopyta vznikají z pokožky
Žebříčkovitá nervová soustava bezobratlých procházíbřišní stranou těla
Barevné vidění kostnatých ryb a ptáků je umožněnočípky v sítnici oka
Oko obratlovců je orgán původusmíšeného ekto a mezo dermálního
Eustachova trubicepropojuje střední ucho s hltanem
Plicní vaky ptáků mají funkcinadlehčovací, chladící a intenzifikační
Tělní krevní oběh ptáků je vedenz levé komory do těla a zpět do pravé předsíně
Katalepsie je běžnáu mláďat čápa
Rivalské chování má význam prorovnoměrné rozšíření druhu v ekosystému
memorize

Odpovídej ano/ne

Question Answer
Mají sladkovodní druhy ploštěnek přímý vývoj?ano
Parazitují larvy motolic v bezobratlých?ano
Dýchají endoparazitické motolice celým povrchem těla?ne
Je mezihostitelem motolice jaterní buchanka?ne
Přidržuje samička krevničky samečka v břišní rýze?Ne
Je roup dětský gonochorický druh?Ano
Může každá buňka kruhoústých v nejranější fázi vývoje dát základ celému organismu?ano
Byli v kambriu bezobratlí již evolučně stabilizováni?ano
Vymřeli krytolebci v triasu?ano
Vznikli vačnatci a placentálové vznikli vzájemně nezávisle v křídě?ano
Jsou ptáci příbuzní s ptakoještěry?ne
Vznikl první létavý hmyz v devonu?ano
Dochází v souvislosti s pokročilejším fylogenetickým vývojem k funkčnímu zdokonalování orgánů?ano
Jsou rohy původu pokožkového, parohy kostěného?ano
Vznikla obličejová část lebky přeměnou prvních párů žaberních oblouků?ano
Je letové svalstvo ptáků umístěno v křídlech?ne
Vnímají pohárkovité oči kroužkovců i směr dopadajícího světla?ne
Je sluchová funkce ucha proti vnímání polohy a pohybu původnější?ne
Mají obojživelníci a plazi vyvinuto pouze střední ucho s jedinou sluchovou kůstkou?ano
Umožňuje jacobsonův orgán želvám vnímat chemické podmínky okolního prostředí?ne
Vysávají pavouci natrávený tekutý obsah své kořisti?ano
Je trávicí soustava obratlovců z větší části původu ektodermálního?ne
Mají ptáci vole a dva žaludky?ano
Jsou plicní vaky pavouků původu entodermálního?ne
Jsou zvuky vydávány hlasivkami, které rozechvívá vzduch vyražený z plic?ano
Vylučují kroužkovci tekuté zplodiny látkové výměny metanefridiemi?ano
Mají ptáci vaječníky párové?ne
Je základní funkční součástí ledvin obratlovců nefron?Ano
Vyvíjí se zárodek placentálních savců v těle matky, v děloze?ano
Mají plazi kožní žlázy?ne
Jsou plazi homoiotermní?ne
Má kostra plazích končetin obdobnou stavbu jako kostra končetin obojživelníků?ano
Zahřívají plazi svá vejce?ne
Jsou aligátoři a varani primární konzumenti?ne
Je hlasotvorné ústrojí plazů entodermálního původu?ne
Mají plazi vytvořen vrátnicový krevní oběh?Ano
Jsou všechny druhy našich plazů mimořádně užitečné a zasluhují ochranuano
Má haterie mimořádně intenzivní metabolismus?ne
Mají suchozemské želvy mimořádně vyklenutý krunýř?ano
Prošli krokodýli patrně bipedním stádiem vývoje?Ano
Mají chameleoni uchopovací ocas?ano
Umožňují sliny většiny hadů uštknutí?ne
Mají ptáci vyvinutu pouze jednu kožní žlázu?ano
Jsou holubi ve velkochovech odchováváni v líhních?ne
Hnízdí albatros nejčastěji na ostrovech v jižním Atlantiku?ne
Mají mláďata čápů bílých černý zobák?Ano
Poznáš poštolku v přírodě podle spirálně stoupavého letu?ne
Jsou početní stavy našich koroptví na vzestupu?ne
Mají kolibříci schopnost vířivého letu na místě?ano
Přilétá k nám ledňáček v období tání ledu?ne
Živí se datel černý dřevokazným hmyzem v dubových a bukových lesích?ne
Je sojka v lese známa svým varovným hlasem?ano
Dlabou si sýkorky pro hnízdění dutiny ve starých stromech?ne
Obsahují sliny přežvýkavců ptyalin?ne
Mají kytovci nejdokonalejší sluchové ústrojí?ano
Jsou parohy jelenů rohovitého původu?ne
Jsou ploutvonožci podřádem šelem?ano
Je vlk vymírajicím druhem, zasluhujícím ochranu?ano
Vyrábějí se ze zaječí a králičí srsti klobouky?ano
Vznikly dva druhy ježka u nás oddělením populací v době ledové?ano
Loví kočkovité šelmy ( s výjimkou geparda) svou kořist skokem ze zálohy?ano
Rodí samice kytovců svá mláďata ocasem napřed?ano
Dosahuje svou složitostí mozek delfína ,mozku lidoopa?ano
Živí se velryby lovem mořským hlavonožců?ne
Živí se sovy mršinami drobných hlodavců?ne
Hnízdí vrány šedé na Moravě a havrani po celém území ČRano
Polyká kapr vodu?ne
Vyrůstají kostěné šupiny ryb ze škáry?ano
Je kaviár z upravených jiker lososů?ne
Naznačuje tělesná stavba lalokoploutvých ryb možný fylogenetický vztah k suchozemským obratlovcům?ano
Je paví očko-gupka-živorodý druh?Ano
Roste ryba jen do své pohlavní dospělosti?ne
Jsou obojživelníci bioindikátory kvality životního prostředí?ano
Mají žáby vyvinutou schopnost regenerace?ne
Jsou červoři v tropech přizpůsobeni životu pod zemí?Ano
Kladou žáby vajíčka v rosolovitých obalech?ano
Žijí čolci pouze v mírném pásmu severní a jižní polokoule?ne
Mají žáby hrudní koš, v němž jsou uloženy plíce a srdce?ne
Mohou se druhy „zelených“ skokanů vzájemně křížit?ano
Je jedno z největších nalezišť trilobitů v Evropě jižně od Prahy (Barrandien)ano
Je kutikula krunýře členovců nepropustná pro vzduch?Ano
Měly dvouvětvené končetiny trilobitů funkci pohybovou a dýchací?ano
Je larva ostrorepa podobná trilobitu?ano
Má pavouk složené oči?ne
Je cevní soustava pavoukovců uzavřená?Ne
Má ixodin klíšťat protisrážlivou fuknci?ano
Mají larvy roztočů 3 páry končetin?ano
Mají raci vývoj přímý?Ano
Nazývají se zimní larvy perlooček efipia?ano
Jsou raci hermafroditi?ne
Jsou kapřivci ektoparazity ryb?ano
Nazývá se vývojové stádium hmyzu instar?Ano
Jsou termiti fotofobní?ano
Mají samečkové hmyzu menší tykadla než samičky téhož druhu?ne
Zimují čmeláci prostřednictvím mladé matky oplozené v minulém roce?ano
Mají denní motýli mohutně vyvinuté hrudní svalstvo?ne
Mají členovci vývojový vztah k mnohoštětinatcům?Ano
Způsobují samečkové ováda hovězího sáním krve bolestivé otoky?ne
Jsou nejpůvodnějšími vzdušnicovci mnohonožky?ne
Je pokožka mnohoštětinatců vícevrstevná?ne
Má trochofora na obvodu dva věnce brv?ano
Žije nereidka pravá přisedle?ne
Vytvářejí opaskovci parapodia?ne
Postupuje nervová soustava žížaly hřbetní částí jejího těla?ne
Nazývají se světločivné buňky žížal, rozlišující jen světlo a tmu, faosomy?ano
Žijí ve střevě pijavic mikroorganismy, konzervující nasátou krev?Ano
Znehybňují drápkovci svou kořist lepivým sekretem?ano
Dochází, v důsledku parazitického života, k degeneraci smyslových ústrojů?ano
Je ulita plžů nepárová a asymetrická?ano
Je ulita hlemýždě zahradního levotočivá?ne
Je užší část těla škeble rybničné její záď?ano
Je osrdečník plžů zbytek vývojem potlačené druhotné tělní dutiny?ano
Je kyslík u měkkýšů přenášen plazmou?ano
Umožňují slinné žlázy mlžů trávení planktonu?ne
Dělíme hlavonožce podle počtu chapadel na desetiramenné a osmiramenné?Ano
Jsou samečkové hlavonožců větší než samičky?ne
Má srdce loděnky hlubinné jednu komoru a čtyři předsíně?ano
memorize