Create
Learn
Share

Lesnicka mechanizece 2.3 - 2.5.1

rename
jirina's version from 2017-01-04 08:32

Section

Question Answer
Technologie kombinované mechanizace pro shrnování a vývoz těžebního odpadu je spojená:S mechanickým kumulováním klestu do malých hromad, naložení na vyvážecí soupravu nebo vyvážecí traktor a jeho svezení na OM k drtiči, štěpkovači.
Na čem je nesen adaptér shrnovače klestu?Na hydraulicky ovládaných ramenech.
Jak a čím má shrnovač klestu odpružené prsty?Pístnicemi pod tlakem 25 atmosfér dusíku.
Kolik prstů má shrnovač klestu?Pět.
Jakou má shrnovač klestu pracovní šířku?2200 mm
Jakou má shrnovač klestu váhu?900 kg
Kde je shrnovač klestu nesen?Na přední straně traktoru (nosiče)
Co představuje svazování (balíkování) klestu?Jednu z možností odvozu těžebního odpadu z pasek k dalšímu zpracování. Balíky klestu jsou sváženy ke spalování a výrobě energie v teplárnách nebo elektrárnách.
K čemu slouží nástavba svazkovače klestu Johm Deer a kde je nesena?Slouží ke svazkování a je nesena na podvozku vyvážecího traktoru.
Kde je umístěn adaptér svazkovače John Deer?Na otočném prstenci, který umožňuje nasměrování podávací plošiny k místu s uloženým klestem nebo nasměrování svázaného balíku k místu složení.
Čím je adaptér svazkovače klestu John Deer nakláněn?Hydraulickými válci.
Čím je sbírán klest u svazkovače John Deer?hydraulickým jeřábem s drapákem a je vkládán na podávací plošinu.
Jak je těžební odpad podáván k lisu u svazkovače Johm Deer?Dvěma svislými a dvěma horizontálními podávacími válci.
Svislé podávací válce svazkovače John Deer jsou:Kuželovitého tvaru, o výšce 60 cm.
Horizontální podávací válce svazkovače John Deer jsou:Dlouhé cca 1 m.
Je svrchní válec svazkovače John Deer pohyblivý a co řídí?Ano, je pohyblivý a řídí množství dodávaného těžebního odpadu do svazku.
Jak jsou válce u svazkovače John Deer poháněny?Hydraulicky.
Čím je vybaven svrchní válec svazkovače John Deer?Bezdotykovým spínačem, kterým je nastaveno minimální vrstva materiálu na vkládací plošině.
Je poloha spodního válce shrnovače John Deer nastavitelná?Ne, je neměnná.
Z čeho se skládá svazkovač klestu John Deer?Otočného prstenece, hydromotoru, bloku s podávacími válci, dvou lisů, svazovacího prstenece, řezného ústrojí.
Mulčovací fréza složí k:Likvidaci buřeně nebo těžebního odpadu na půdním povrchu. Buřeň nebo rozdrcený těžební odpad zůstává ležet na ploše.
Kde je nejčastěji nesen adaptér mulčovací frézy?Na tříbodovém závěsu traktoru (nosiče). Může být nesen i čelně nebo na hydraulickém jeřábu.
K čemu slouží půdní fréza?Ke zpracování těžebního odpadu, rozčlenění porostu nebo klikvidaci nekvalitního mladého porostu.
Jaký je pracovní nástroj půdní frézy?Kladiva nesená na rotátoru, která rozdrcenou biomasu zapracují do půdy.
K čemu slouží víceúčelové půdní frézy?K povrchová úoravě cest, přípravě záhonů ve školkách, vytváření protipožárních pásů
Kde je nejčastěji nesen adaptér půdní frézy?Na zadním závěsu traktoru. Může být nesen i na předním závěsu.
K čemu slouží drtič?K drcení těžebního odpadu.
Jaký je pracovní nástroj drtiče?Kladiva nesená na rotátorech. Zpracovaný materiál je drcen.
Lze normovat velikost vyráběného materiálu drtiči?Ne
K čemu slouží štěpkovač?Je to stroj pro beztřískové dělení dřeva.
Jaký je pracovní nástroj štěpkovače?Nože nejčastěji nesené na disku nebo bubnu.
Lze normovat velikost vyráběného materiálu štěpkovačem?Ne
Jaká mechanizace je nejrozšířenější pro zpracování biomasy na plošePoužití půdních nebo mulčovacích fréz.
Na jaké skupiny můžeme rozdělit štěpkovače nebo drtiče klestu?Na nesené drtiče a štěpkovače, tažené drtiče a štěpkovače, samochodné drtiče a stacionární drtiče a štěpkovače.
Jak jsou neseny nesené drtiče a štěpkovače?Na tříbodovém závěsu traktoru (nosiče) nebo na podvozcích nákladních automobilů.
Nesené drtiče a štěpkovače jsou umístěny:Na odvozních místech (OM) ke kterým je žežební odpad svážen. Materiál je po jeho zpracování ihned nakládán do přistavených kontejnerů nebo na nákladní automobily.
Kde ještě mohou být nesené drtiče a štěpkovače umístěny?Na přístupných místech těžební plochy, kde je odpad centralizován.
Jak jsou neseny tažené drtiče a štěpkovače?Na vlastním jedno nebo dvounápravovém podvozku.
Kde jsou umístěny tažené drtiče a štěpkovače?Na odvozních místech (OM) nebo u hromad s pasečným odpadem na ploše.
Jak jsou drtiče a štěpkovače poháněnyBuď mají vlastní pohonou jednotku nebo jsou nosičem pomocí hřídele uváděny do chodu.
Jak fungují samochodné drtiče?Klest je sbírán hydraulickou rukou, vkládán do drtiče a průběžně zpracováván.
Umožňují samochodné drtiče průjezd po pasece?Ano, v pásech 20 metrů.
Jak zpracovávají samochodné drtiče odpad?Rozdrcený odpad může být vypouštěn na půdní povrch, rozmetán odstředivými talíři nebo foukán do kontejneru pro další odvoz.
Jsou samochodné drtiče trvalou nástavbou nosiče (traktoru)?Ano
Kde jsou umístěny stacinární drtiče nebo štěpkovače?Na místech kam je těžební odpad trvale svážen (tepláry, elektrárny) nebo v provozech kde je dřevěný odpad vedlejším produktem výroby (manipulační sklady, pilařské závody).
Jaké provozní drtiče jsou nejběžnějšími?Nesené mulčovací nebo půdní frézy s aktivním pohonem pracovního ústrojí (rotátoru).
Jakým způsobem jsou nejčastěji neseny adaptéry nesených mulčovacích a půdních fréz?Na tříbodovém závěsu traktoru (nosiče) vzadu nebo vpředu.
Jakým dalším způsobem mohou být instalovány adaptéry u nesených mulčovacích a půdních fréz?Na hydromanipulátor.
Jaký průměr mají rotátory u běžně používaných půdních nebo mulčovacích fréz?od 40 do 60 cm.
Jak jsou složeny rotátory u mulčovacích nebo půdních fréz?Jsou jednokuse nebo složené z dílčích částí.
Jaké části mají mulčovací nebo půdní frézy?rotátor s kladivy, utužovací válec, výkyvný rám, vodící kola, hydromotory na ovládání rámu a válce.
Co je pracovním nástrojem mulčovacích a půdních fréz?výměnná kladiva (pevná instalovaná na rotátorech nebo výkyvná)
V případě nenávratného poškození určitého podílu pracovních nástrojů (kladiv) u rotátoru nesných mulčovacích a půdních fréz s navařenými kladivami:musí být rotátor vyměněm jako celek.
Na čem je u nesných mulčovacích a půdních fréz závislý počet pracovních nástrojů (kladiv)Na pracovním záběru stroje a rozložení na rotátoru. U vyráběných typů se pohybuje počet kladiv od 20 do 50 ks.
Z jakého materiálu jsou vyráběny pracovní nástroje u nesených mulčovacích a půdních fréz?Z tvrdokovu, ale ve většině případů se na kladivech objevuje jen návar z trvdokovu.
Jaká je maximální životnost kladiva (pracovního nástroje)?až 600 hodin.
Jak je poháněno ústrojí rotátoru nesených mulčovacích a půdních fréz?Od vývodového hřídele přes kloubový teleskopický hřídel je poháněno mechanicky.
Jak je u nesených půdních a mulčovacích fréz převáděn výkon?Od vývodového hřídele je výkon přenášen na jeden nebo dva hnací hřídele přes ozubený kuželový převod a klínové řemenové popřípadě řetězové převody.
Co zajišťuje u nesených mulčovacích a půdních fréz přenášení krotícího momentu dostatečným třením?Víceřemenové převody.
Klínové řemeny u nesených mulčovacích a půdních fréz slouží:i jako pojistka. Při zablokování rotátoru v terénu dochází k prokluzu řemenů.
Jak se jmenuje častý pohon u nesených mulčovacích a půdních frézhydrostatický pohon (pohon rotátoru pomocí hydromotoru)
Nesené mulčovací a půdní frézy, podle typu stoje je klest:mulčován a ponechán na půdním povrchu, nebo zapracován až do hloubky 5 – 25 cm.
Kde mají ještě nesené mulčovací a půdní frézy využití?Stroje je možné používat i k zarovnání miroreliéfu, obnově a údržbě cest, zakládání protipožárních pásů nebo při přípravě záhonů v lesních školkách.
memorize