Create
Learn
Share

Lesnicka mechanizace 2.5.2 -

rename
jirina's version from 2017-01-04 08:48

Section

Question Answer
Mobilní drtiče a štěpkovače těžebního odpadu jsou:tažené za tažnými vozidly, neseny na tříbodových závěsech traktorů nebo na podvozcích nákladních automobilů, samochodné.
Kde jsou mobilní tažené štěpkovače a drtiče nasazovány?V dočasných manipulačních skladech, odvozním místě a jiných místech kde je centralizován těžební odpad.
Mobilní tažené štěpkovače a drtiče tažené za automobilem mají:svou vlastní hnací jednotku.
Mobilní tažené štěpkovače a drtiče mohou být napojeny i na:hydraulické systémy a rotátory jsou tak poháněny hydrostaticky.
Na čem jsou taženy mobilní tažné drtiče a štěpkovače?Na jedno nebo dvounápravovém podvozku za univerzálním kolovým traktorem UKT.
Jak je těžební odpad vkládán do mobilních tažných štěpkovačů a drtičů?Hydraulickou rukou.
K čemu slouží u mobilního taženého drtiče či štěpkovače dva horizontálně postavené válce?K podávání materiálu k nožovému systému.
Co brání u mobilních tažných drtičů a štěpkovačů nadměrnému zahlcení stroje biomasou?Maximální rozestup válců.
memorize