Create
Learn
Share

Lesnicka mechanizace 2.1 - 2.2

rename
jirina's version from 2017-01-04 05:06

Section

Question Answer
Mechanizace zpracování těžebního odpadu umožňuje:Nahrazení spalování klestu na pasekách, čímž se omezuje riziko vzniku požárů, zvyšuje se hygiena a bezpečnost práce.
Co umožňují mechanizované technologie pro likvidaci těžebního odpadu?Kompletní zpracování klestu od jeho shrnutí přes drcení, štěpkování nebo balíkování až po dopravu k dalšímu průmyslovému zpracování, případně ponechání na ploše k obohacení humusové vrstvy.
Zůstávající dřevní odpad je i překážkou pro:Další nasazení lesnické mechanizace při obnově lesa, tzn. při přípravě půdy před zalesňováním nebo vlastním zalesňováním rýhovacím zalasňovacím strojem.
Co je úkolem každého vlastníka lesa?Volba vhodné, především ekonomicky výhodné technologie pro likvidaci těžebního odpadu. V LH ČR můžeme odhadnout výši těžebního odpadu a tím možné biomasy pro další průmyslové nebo energetické využití na 2.5 mil. m3 ročně.
Využitím technologických postupů pro likvidaci biomasy v původním stavu zabráníme těmto rizikům:Šíření houbové infekce a ohrožování zůstávajících stromů, šíření škůdců, nejčastěji lýkožrouta lesklého, který napadá oslabené stromy v okolních porostech.
Co je podmínkou pro pálení klestí v lesích?Nahlášení spalování klestu hasičům a respektování vyjádření odpovědného zástupce.
Spaluje se klest v horkých letních měsících?Ne, riziko vzniku požáru je příliš vysoké.
Jaká je další nevýhoda likvidace klestu spalováním?Nulové využití biomasy. Půda nezíská potřebné živiny, protože v popelovině zůstávají pouze minerální látky.
Získáváte dotace na likvidaci klestu spalováním?Ne. Dotace jsou poskytovány pouze na mechanizovanou likvidaci klestu.
Příprava ploch pro umělou obnovu zahrnuje několik technologií:1/ Shrnování do hromad, valů a zpracování průmyslově nebo palivové 2/ Shrnování do hromad, valů a ponechání rozkladu 3/ Shrnování a spalování 4/ Srhnování, vyvážení a štěpkování. 5/ Ponechání na ploše - drcení nebo frézování.
Čím je ovlivněná výkonnost shrnovače?1/ výkonem motoru 2/ konstrukcí 3/ jízdními vlastnostmi traktoru 4/ dřevinou 5/ terénem 6/ pařezy 7/ velikostí plochy 8/ záběrem stroje 9/ rychlostí pohybu
Shrnovač SHK - 12Je adaptér nesený místo čelního rampovače na přední straně UKT s přední hranou nápravou.
Jak je ovládán rám shrnovače SHK - 12hydraulickými válci.
Jaká je šíře shrnovače SHK - 12?2000 mm.
Jaká je šíře pěti odpružených spodních prutů u shrnovače SHK - 12?440 mm
Jaká je šíře dvou přítlačných prstů shrnovače SHK - 121440 mm
Jaký je zdvih shrnovače SHK - 12?2050 mm
Čím a do jakého výkyvu jsou odpruženy prsty shrnovače SHK - 12?Ocelovými pružinami, do výkyvu 500 mm
Jak jsou ovládány svrchní prsty shrnovače SHK - 12?hydraulickými válci a umožňují transport klestu na krátké vzdálenosti.
Jaká je hmotnost shrnovače SHK - 12?600 kg
Co je doporučováno pro nosiče shrnovačů SHK - 12?Rozšířený rozchod zadních kol.
Kdy je možný pouze pohyb stroje proti svahu?Při sklonu svahu nad 10%
Může být shrnovač SHK - 12 nasazen do terénu s pařezy nižšími než 25 cm?Ano.
Jaká je směnová výkonnost shrnovače SHK - 12?0,50ha za směnu.
Jakou má nosič (traktor) shrnovače SHK - 12 maximální sklonitost?25%
Jakou má nosič (traktor) shrnovače SHK - 12 maximální únosnost?200 - 250 Kpa
Co se považuje na neúnosný povrch?50Kpa
Co se považuje za podmíněně únosný povrch?50 - 250Kpa
Co se považuje za únosný povrch?nad 250Kpa
Jaká je maximální překážkovost terénu?do 30 cm.
Jaký maximální sklon má speciální traktor (nosič) shrnovače?do 40%
Jakou má únosnost speciální traktor (nosič) shrnovače?nad 200Kpa
Jakou překážkovost dokáže zvládat speciální traktor?nad 50 cm
Kde a na čem je nesen adaptér shrnovače H - 10?Na čelní straně LKT 75 nebo LKT 80.
Jaká je šířka shrnovače H - 10?2940 mm
Jakou mají rozteč spodní shrnovací pruty shrnovače H - 10?410 mm
Jakou mají rozteč aktivní přítlačné pruty shrnovače H - 10?1300 mm
Čím jsou odpruženy pruty shrnovače H - 10?gumovým lanem o průměru 18 mm a délce navinutí 4400 mm.
Jaká je váha shrnovače H - 10?735 kg
Jaké je závžři na zadním štítu nosiče (traktoru) shrnovače H - 10?1500 kg.
Čím jsou naplněny zadní kola nosiče (traktoru) shrnovače H - 10?kapalinou
Jaká je možná výška zdvihu shrnovače H - 10?1940 mm
Směnová výkonnost shrnovače H - 10 je:od 1,0 do 1,5ha za směnu.
Kde je nesen adaptér shrnovače Kozák?Vzadu na speciálním LKT
Z čeho se skládá shrnovač Kozák?Z ocelových skříňových profilů, pásové a profilové ocele
Čím jsou zakončeny prsty shrnovače KozákSkluznicí
Jak se shrňovač Kozák zvedá a spouští?Navijákem.
Co je proti prstům shrnovače Kozák?Hydraulicky ovládané rameno.
Jaká je stavba shrnovače SV - 6087?rám, shrnovací prst, hydraulický okruh, elektroinstalace a protizávaží.
Co je pracovním nástrojem shrnovače SV 6-0895 pasivních prstů s roztečí 450 – 500 mm.
Jakou mají šířku záběru pracovní prsty shrnovače SV 6-087?2010 mm
Jaká je celková šířka shrnovače SV 6-087?2200 mm
Do jaké výše je možný zdvih shrnovače SV 6-087?560 mm
Jakou váhu má adaptér shrnovače SV 6-087?790 kg
Jaká je váha protizávaží u shrnovače SV 6-087?645 kg
memorize