Create
Learn
Share

Lesnicka mechanizace 1.

rename
jirina's version from 2017-01-04 02:52

Section

Question Answer
Mechanizační prostředky pro sběr osiva rozdělujeme podle místa sběru na:sběr ze země, sběr ze stojících stromů, sběr z pokácených stromů
Hlavními předpoklady pro sběr osiva je: dostatek uznaných porostů, včasné ohodnocení úrody, dostatečný počet vyškolených pracovníků, technické vybavení, skladovací prostory
U jakých dřevin se provádí sběr osiva? Nejčastěji u jehličnanů. U listnatých stromů se sběr provádí u habru, lípy, javoru, jílmu atd.
Mezi způsoby sběru osiva za stojících stromů patří:Přímý výstup do koruny stromu, setřásání na plachty, sběr z balónů a helikoptér.
Co jsou to Wolfgangovy stupačky?Používají se pro výstup do koruny stromů. Jsou vyrobeny z pásové ocele široké 25 - 30 mm. Silné jsou 3 mm a jejich délka je 47 - 50 mm. Na boční straně vyveden jeden až dva hroty o délce 4 cm pod úhlem 20 - 30°. Sběrač je jištěn koženým pásem z hověziny o šířce 25 mm a tloušťce 3,5 - 4 mm. Kvůli narušování kůry stromu se nepoužívají.
Jaké další vybavení je potřeba při sběru osiva pomocí Wolfgangových stupaček? Kombinéza, vak na osivo, hák na přitahování větví, ochranná přilba, chrániče rukou a nohou, kukla, ochranné brýle, šněrovací pevná obuv s podešví, poutací pás.
Jaký je rozdíl mezi Wolfgangovými stupačkami s jedním hrotem a dvěma hroty? Dvouhroté stupačky jsou bezpečnější, ale výstup do koruny stromů je energeticky náročnější.
Jaký je rozdíl mezi Wolfagangovými stupačkami a jinými jednohrotými stupačkami (Baselin, Komet)Liší se pouze v drobných úpravách. Například Baselin a Komet mají chrániče lýtek.
Kromě sběru osiva se stupačky používají i: K montáži lesních lanovek či údržbářským pracím ve výškách.
Z čeho se skládají Baumevellovo stupačky? Skládají se ze dvou ocelových pásů, výkyvných stojin a utahovacích svorek.
Jaké jsou jejich východy a nevýhody? Oproti zasekávacím stupačkám nepoškozují kmen stromu. Výstup do koruny stromu trvá déle a nelze překonávat větve.
Jak jsou připevňovány lesní žebříky? Rovnoběžně ke kmenu stromu o který jsou opřeny opěrným rámem se dvěma hroty. Jednotlivé díly jsou ke stromu připevněny poutacím řetězem. Spodní díl je vybaven hroty pro ukotvení v zemině. Mají jednu či dvě nosné trubky. A jsou vyráběny z lehčích materiálů pro snadnější manipulaci. Délka je od 2,5 - 3 m a váží 6 kg.
Co obsahuje trhačská souprava provazového žebříku? Díly provazového žebříku po 10 m, konopné lano o délce 40 m, silonové lano, ocelové kruhy, karabiny, vystřelovací zařízení.
Jak se připevňuje provazový žebřík ke dřevině? Při instalaci žebříku se přes paždí větve vystřelovacím zařízením vystřelí vlákno, na kterém je uvázáno konopné lano. S jeho pomocí se vytáhne žebřík do koruny stromů. Po vytažení je žebřík ke kmenu stromu ukotven lanem. Je-li žebřík delší než 10 m, jsou k sobě jednotlivé díly žebříku upevňovány karabinami.
Co je to výtah a z čeho se skládá? Výtah je soupravou pro výstup do korun stromů. Dnes se nepoužívá. Skládá se z navijáku, který je upevněn v trupkovém rámu a obsahuje bezpečnostní prvky (rohatku, zápatku). Ty brání proti samovolnému pohybu sedačky. Dále obsahuje sedačku, tažné ocelové lano, konopné lano a kladku. Naviják je poháněn motorem o síle 1,5 kW. Sedačka je karabinou upevněna na šestipramenném ocelovém laně, které má tloušťku 5 mm a pevnost 21kW.
Jak vypadá instalace výtahu?Přes vybranou větev je přestřeleno vlákno, k němuž je připevněno konopné lano s kladkou. Ta je pak vytažena do koruny stromů a upevněna konopným lanem ke stromu. Od kladky je taženo ocelové lano k sedačce. Naviják je upevněn na sousedním stromě a dobře ukotven. Před samotným výstupem je pevnost větve ověřena sběračem a jeho pomocníkem.
Kde se používají vysokozdvižné plošiny? V parcích a plantážích, kde nejsou příliš vysoké stromy a spon umožňuje průjezd stroje a manévrovatelnost hydraulického jeřábu, na kterém je plošina nesena.
Jaké mohou být jeřáby? Teleskopické nebo výkyvné, ovládané hydraulickými přímočarými motory.
Jaké jsou nevýhody výtahů?Váží 40 kg a dají se používat pouze do 30 metrových výstupů.
Kde se používá lesnická mechanizace pro setřásání osiva na plachty? V nezapojených porostech, parcích a na plantážích, kde nehrozí k poškození stojících stromů a je zajištěna snadná manipulace s hydraulickým jeřábem.
K čemu se používá setřásač? K setřásání osiva na plachty bez toho, aby musel trhač vystoupat do koruny stromu.
Z čeho se setřásače skládají? Na podvozku speciálního kolového traktoru s minimálním výkonem 33kW je upevněn hydraulický jeřáb zakončený drapákem. Drapák je zevnitř vyložen pryžovou vložkou, která zabraňuje poškození stromu. Výška úchytu závisí na dimenzích stromu.
Používají se na území ČR ke sběru osiva helikoptéry a balóny?Ne. Tento způsob sběru osiva je pro ČR neekonomický.
Pro sběr osiva ze země se používá:Vysavač.
Jak funguje vysavač:Vysavač je tažen traktorem na jednoosé nápravě. V neseném zásobníku (bubnu) vzniká podtlak pracího ventilátoru (cca 3000 ot./min). Buben je poháněný klínovými řemeny od vývodového hřídele traktoru. Podtlakem je nasáváno osivo i s balastem ze země dvěma až čtyrmi nasývacámi hadicemi nesenými na odnímatelním předním víku bubnu. V bubnu vysavače pak dochází k další sepraraci osiva od nečistot. V tělese vysavače rotuje perforovaný buben, na kterém se postupně zvětšují oka od paždí hadic. Nasáté osivo s nečistotami je sraženo gumovou stěnou přímo na okraji rotujícího bubnu. V předních částí propadávají bubnem nečistoty nebo jsou strženy proudem vzduchu přes ventilátor. Větší balast a sivo je posouváno dále v bubnu šnekovou spirálou. Ve střední části propadává osivo se stejně velikým balastem do truniketu. Největší odpad se pohybuje až k ventilátoru a proudem vzduchu je vynesen ven. Propadlé osivo prochází otáčejícím se turniketem a vypadává se stjně velkými nečistotami na skloněné vibrující síto (sklon 18°), nebo do horizontálně položeného šnekového dopravníku, uloženého v perforovaném pouzdru. Osivo je doprovázeno gravitační silou nebo šnekovým dopravníkem do výsypky a výnášeno elevátorem do vaku. Mezi vakem a dopravníkem proudí vzduch, který vynáší poslední nečistoty, jenž jsou lehčí než osivo. V osivu zůstávaji nečistoty stejné váhy a velikosti. Ty se dále dočišťují na fukarech. Pohon separačního bubnu, který je unístěn na kladkách, zajišťuje řetězový převod od turniketu rychlostí 25 ot./min. Turniket je na spodní straně utěsněn proti vnikání falešného vzduchu gomovými lištami.
Mechanizace zpracování těžebního odpadu umožňuje:Nahrazení spalování klestu na pasekách, čímž se omezuje riziko vzniku požárů, zvyšuje se hygiena a bezpečnost práce.
Co umožňují mechanizované technologie pro likvidaci těžebního odpadu?Kompletní zpracování klestu od jeho shrnutí přes drcení, štěpkování nebo balíkování až po dopravu k dalšímu průmyslovému zpracování, případně ponechání na ploše k obohacení humusové vrstvy.
Co je úkolem každého vlastníka lesa?Volba vhodné, především ekonomicky výhodné technologie pro likvidaci těžebního odpadu. V LH ČR můžeme odhadnout výši těžebního odpadu a tím možné biomasy pro další průmyslové nebo energetické využití na 2.5 mil. m3 ročně.
Využitím technologických postupů pro likvidaci biomasy v původním stavu zabráníme těmto rizikům:Šíření houbové infekce a ohrožování zůstávajících stromů, šíření škůdců, nejčastěji lýkožrouta lesklého, který napadá slabené stromy v okolních porostech.
Zůstávající dřevní odpad je i překážkou pro:Další nasazení lesnické mechanizace při obnově lesa, tzn. při přípravě půdy před zalesňováním nebo vlastním zalesňováním rýhovacím zalesňovacím strojem.
memorize