Create
Learn
Share

Les mots, page 278

rename
jevijako's version from 2018-04-12 18:59

Section

Question Answer
essentiel (adj)основний, провідний
dispenser (verbe)звільнити
soin (m)турбота, дбайливість
développement (m)розвиток
sensoriel (adj)чутливий
observation (f)cпостереження
élémentaire (adj)елементарний, основний
préparatoire (adj) підготовчий
dessin (m)малювання
chant (m)спів
cycle (m)цикл
commun (adj)спільний
d'orientation (adj)орієнтований, певного напряму
humain (adj) людський, гуманний
formation (f)формування, навчання, підготовка, утворення
domaine (m)сфера, галузь, область
option (f)можливість, альтернатива
à la sortie deна виході з, по закінченню чогось
général (adj)загальний
après avoir terminéпісня закінчення (пісня мати закінченого - якщо буквально)
donnantдаючі ( це умовно дієприслівник від слова donner)
emploi (m)робота ( робоче місце )
clerc (m)клерк, стажист
tandis queпоки ( у той час поки)
offrir (verbe)запропонувати
second (adj) ( c = читається як g(ґ) )другий
terminal (adj)кінцевий, кінечний
couronner (verbe)завершити, закінчити
supérieur (adj)верхній, кращий
échec (m)невдача
nombreux (adj)численний
éliminer (verbe)виключити, усунути
memorize