Create
Learn
Share

Ledorme

rename
groendahl13's version from 2018-01-30 14:04

Section

Question Answer
Hvad kaldes det når dyr har en kropshule?De har et coelom. Ledorme er eucoelomate, da de ægte coelmate.
Hvad kaldes ledorme på latinsk?Annelida
Ledorme har metamerism, hvad er det?Deres krop er delt ind i segmenter. Hvert segment indeholder det samme.
Mange ledorme har små børster, hvad kaldes de?setae.
Hvad er det væskefyldte coelom omringet af i hvert segment?lange og cirkulære muskler. De cirkulære muskler gør land og tynd og de lange muskler gør kort og tyk.
Der er en skillevæg imellem hvert segment. Hvad hedder denne skillevæg og hvilken funktion har den?Septa og den sørger for at væsken ikke løber fra det ene segment til det andet.
Hvad kaldes ledormens larver?Trochophor
Hvor lever ledorme?Marint, ferskvand og på land.
Kroppen har to-part hoved, hvad kaldes de to dele ved hovedet?Prostomium og peristomium.
Enden på ledormen hvor anus sidder, har et bestemt navn, hvad kaldes denne?pygidium
Hvor bliver nye segmenter dannet?Foran pygdium (foran enden på ledormen)
Hvad er peritoneum?Det er kropshuleepithel langs kropsvæg og langs indvolde.
Udfyld de mangelende felter på figur 1.se svar
Hvad former peritoneum?Det former et dorsalt og ventralt mesenterium.
Udfylde de manglende felter på figur 2se svar
Hvad udgør det hydrostatiske skellet?Coelom
Hvilke indre dele er ikke segmenteret?ventral nerve, tarm og blodkar.
Nævn tre klasser indenfor ledormepolychaeta, oligochaeta, hirudinida.
Nævn 2 ordner indenfor klassen polychaetaerrantia, sedentaria.
Nævn en orden indenfor klassen hirudinidahirudinea.
Hvor lever dyr fra ordnen Errantia?De fleste er marine.
Errantia har nogle parrede vedhæng, hvad hedder disse og på hvor mange segmenter sidder de på? Og hvad bruges de til?De hedder parapodier, og de sidder på oftest på alle segementer. De bruges til at kravle med og til respirationsorgan.
Har Errentia setae?ja, de har mange
Hvordan sker gasudveksling ved errantia?Over overfladen eller via parapodier.
Hvad spiser Errantia?De er kødædere eller ådselsædere.
Tarm systemet ved Errantia består af tre dele, hvad er disse dele? Fortarm, midttarm og endetarm.
Ved Errentia har parapodium to lapper, hvad kaldes disse lapper?dorsal notopodium og ventral neuropodium.
Hvordan formerer Errantia sig?De har ikke noget permenent kønsorgan. De udvikler en epitoke (seperat bagende), som bliver kastet mod overfladen hvor befrugtningen sker. Nogle laver dog også knopskydning.
Udfyld de manglende felter på figur 3 og nævn hvilken klasse og orden den tilhører.Den tilhører klassen polychaeta og ordenen errentia.
Hvad kan errantia med deres svælg?De kan udkrænge svælget.
Hvordan lever Sedentaria?De lever i rør eller huler under sand eller mudder, hvor de graver sig ned.
Sedentaria har ofte tentakler på hovedet. Hvad bruges de til?Til at fange mad med, eller som respirationsorgan.
Hvad bruger Sedentaria parapodier til?De er små, og bruges til at sætte sig fast i røret med. De kan også bruges til respiration, selvom nogle har gæller
Hvad spiser sedentaria?Partikler, som de opfanger med cillier. Nogle er ådselsædere. Nogle har også lange tentakler, kaldet radioles, som opfanger føden.
Nogle sedentaria lever i et u-formet rør, hvordan finder de deres føde, når de lever på denne måde?De får vandet til at strømme igennem røret, med deres bevægelser, også kan de spise de partikler som kommer med vandet.
Hvad er et clitellum?Det er en del af reproduktionssytemet. Det er en ring af celler i epidermis, som laver et tykt bånd rundt om kroppen.
Har oligochaeta parapodier?nej
Er oligochaeta hermafroditter eller kønnede?De er hermafroditter med direkte udvikling.
Forklar oligochaetas formering/parringDer kommer en slim fra clittellum som holder ormene sammen. Ormen udvikles i en kokon, som bliver lavet af clitellum. Der er ingen larve.
Hvor bliver kønsorganerne ved oligochaeta fundet henne?Ofte i segment 9-15.
Hvor lever oligochaeta?De fleste lever på land eller i ferskvand. Der er også marine og parasitiske former.
Har oligochaeta setae?Ja de har få
Hvad lever oligochaeta af?af dødt organisk stof.
Hvad gør Calciferous kirtler?De udskiller calcium ioner. Oligochaeta kan have højt calcium niveau i blodet, fra føden, derfor har de disse kirtler.
Hvordan er oligochaetas cirkulationssystem?De har lukket cirkulationssystem. Derudover har de et andet transport system som er coelom væske.
Har oligochaeta nogle specielle respiratoriske organer?Nej de ånder over hudoverfladen.
Hvordan er oligochaetas nervesystem og sanseorganer?Deres nervesystem består af et centralt nervesystem. De har også kæmpeaksoner. De har simple sanseorganer. Dog ingen øjne, men de kan reagere for lys.
Har klassen hirudinida clittelum, og hvad er det? Ja, men kun i parringssæson, da det er en del af reproduktionssystemet.
Har hirudinida parapodia?Nej
Er hirudinida hermfrafroditter eller kønnede? og hvordan er deres formering/parring?De er hermafroditter. De laver en kokon. Der er ingen larver.
Orden hirudinea har en speciel anordning både foran og bagpå. Hvad har de?De har en sugeskål
Hvor lever hirudinea?De er marine, nogle få lever i ferskvand og nogle ganske få kan gå på land.
Hvad lever hirudinea af? (hvad spiser de?)de er kødædere. Nogle lever som imidlertidige parasitter og nogle lever fast som parasitter.
Har hirudinea septum?nej
Hirudinea har et system af kanaler som er fyldt med væske, og fungerer som et cirkulations system. Hvad kaldes dette system?lacunae.
Hvordan er hirudineas respirationssystem?De har gasudveksling over huden, nogle har gæller.
Hvad er sensilla, og hvilken orden har dette?Det er et sanseorgan som orden hirudinea har.
Udfyld de manglende felter på figur 5 og sig hvilken orden, denne ledorm er.Hirudinea.
Hvilken klasse tilhører dyret på figur 6?Polychaeta
Hvilken klasse tilhører dyret på figur 7?Oligochaeta
Hvilken klasse tilhører dyret på figur 8?Hirudinida
Hirudinidaigler
Iglerhirudinida
memorize

Recent badges