Create
Learn
Share

Lectio sexta. Lingua Latina

rename
carol5477's version from 2015-12-15 21:17

Section 1

Question Answer
plautinispulmonalis, e
embolijaembolia, ae, f
išnirimasluxatio, ionis, f
opaulcus, eris. n
žarnaintertinum, i, n
kakliniscervicalis, e
veidinisfacialis, e
paralyžiusparalysis, is f
krizėcrisis, is, f
hipertoninishypertonicus, a, um
memorize

Section 2

Question Answer
trišakistrigeminus, a, um
priepuolinisparoxysmalis, e
skausmasdolor, oris, m
traumatrauma, atis, n
daugybinismultiplex, icis
gerybinisbenignus, a, um
bronchasbronchus, i, m
svetimasalienus, a, um
gydymascuratio, onis, f
baltasalbus, a, um
memorize

Section 3

Question Answer
muilassapo, onis, m
aštrusacer, cris, cre
sveikassaluber, salubris, salubre
sunkus(kilnoti)gravis, e
sunkus (sudėtingas)difficilis, e
lengvasfacilis, e
visiškastotalis, e
dalinispartialis, e
mirtinasletalis e
židininisfocalis, e
memorize

Section 4

Question Answer
šviežiasrecens, ntis
dažnasfrequens, ntis
paprastassimplex, icis
vidinismedialis, e
šoninislateralis, e
nugarinisdorsalis, e
pamatinisbasalis, e
vertikalusis, statusisverticalis, e
skersinistransversalis, e. transversus, a um
stėlinissagitallis, e
memorize

Section 5

Question Answer
tolimesnisdistalis, e
artimesnis proximalis, e
pilvinisventralis, e
uodeginiscaudalis, e
galviniscranialis, e
delninispalmaris, e
sąnarinisarticularis, e
padinisplantaris, e
paviršinissuperficialis, e
trumpasbrevis, e
minkštasmollis, e
plonastenuis, e
lygus, vienodas, porinispars, paris
nevienodasimpar, is
memorize

Section 6

Question Answer
kaktikaulisos frontale
momenkaulisos parietale
pakauškaulisos occipitale
pleištakaulisos sphenoidale
smilkinkaulisos temporale
akytkaulisos ethmoidale
gomurikaulisos palatinum
skruostikaulisos zygomaticum
nosikaulisos nasale
ašarikaulisos lacrimale
poliežuvinis kaulasos hyoideum
memorize

Section 7

Question Answer
Laimingų Naujųjų metųAnnum novum, faustum, felicem
visą, ką turiu su savimi nešuosiOmnia mea mecum porto
amžinas variklisPerpetuum mobile
Telydi laimėQuod bonum, felix, faustum fortunatumque sit.
didenybės daugiskaitaPluralis majestatis
protingam pakanka, protingas suprasSapienti sat
sveikata per vandenįSPA, sanitas per aqua
memorize

Recent badges