Create
Learn
Share

Lecon 14 - mots

rename
nakmuayfr's version from 2016-02-29 16:25

Section

Question Answer
pommeping2guo3
kilogong1jin1
(temps) fraisliang2kuai
météotian1qi4 yu4bao4
températurewen1du4
degrédu4
mourir deV + si3 le
(tempérament) calmewen2jing4
vif, remuanthuo2po
ne pas pouvoir supportershou4 bu liao3
caractèrexing4ge2
bananexiiang1jiao1
poireli2
raisonpu2tao
pastèquexi1gua1
clémentineju2zi
kilomètregong1li3
le fleuve jaunehuang2he2
yangtzéchang2jian1
memorize