Create
Learn
Share

Lecon 12

rename
nakmuayfr's version from 2016-05-02 11:49

Section

Question Answer
hôm nayaujourd'hui
trờiciel
rấttrès
chơi đise promener
thích喜欢
sở thúzoo
cây cốiarbres
thú vậtanimaux
người tales gens
chủ nhạtdimanche
như vậyalors
sợavoir peur
đám đôngla foule
memorize