Create
Learn
Share

Le souci des calories

rename
jevijako's version from 2018-04-18 12:05

Section 1

Question Answer
souci mтурбота
hangar mангар
bois mдерево (матеріал)
provisoire adjтимчасовий
provisoire mтимчасовість
dresserпідняти, поставити
terrain m1. місцевість (рельєф) 2. маєток
vague fхвиля
vague adjпокинутий, безлюдний
vague adjнечіткий неясний
vaquer тинятися, бродити, блукати
palissade fпалісад, частокіл
palissaderобгородити
chantier mбудівельний майданчик
ouvrier adjробітничий
refuge mсховище, притулок
Armée du salut fармія порятунку
à l'intérieurусередині
brouhaha mшум, гамір
cri mвигук, крик
remuer крутити, вертіти
se remuerрухатися, поквапитися
odeur fаромат, запах
mangeaille аїжа (жратва - розмовна мова)
tout de suiteнегайно
lambrisserобшивати панеллю
plateau mпіднос, таця
barrière fбар'єр, перепон, шлагбаум
vers1. до 2. біля
comptoir mстійка, прилавок
sauce fсоус
mijoterповарити на повільному вогні
doucement1. повільно 2. м'яко
serveuse fбарменка, офіціантка
pas à pasкрок за кроком, повільно, поступово
passage mпрохід, переїзд
en longeantуздовж
parmiсеред (групи і т.д.)
appel mвиклик, звернення
hurlerверещати, горлати
tumulte mшум, гамір, метушня
accueil mприйом (гостей і т.д.)
émigrant mемігрант
fond m1.дно 2. фон, задній план
contenu mу(в)міст
assiette fтарілка
ressemblance fсхожість, подібність
lointain1.віддалений 2.давній, минулий
délectableсмачний, приємний, блаженний
convive m/f гість
traînerтягти, волочитися
en face de(прямо)навпроти
reconnaîtreупізнати, розпізнати
misérable adjпоганий, жалюгідний, убогий
misérable mбідолаха
envelopper1. загорнути 2. обгорнути
se craquelerпотріскатися
dépasserвиходити
cou mшия
manche fрукав
manche mручка рукоятка, держак
manche mнезграба
éliméобшарпаний, занедбаний
expertiserоцінювати
railleurглузливий, насмішкуватий
à titre gracieux = gratuitementбезкоштовно, даром
gérerуправляти, керувати
fortune f1. щастя, фортуна 2. майно
fortunéбагатий, заможний
toucherторкатися, одержувати
toucher mдотик
prix mціна
avec soinуважно, обережно
soin m1.турбота 2. дбайливість
ainsiось так, таким чином
nettementвиразно, помітно
consistent1. консистентний, згуртований 2. густий
consister1. полягати, лежати (суть проблеми і т.д.) 2. складатися
mine f1.вигляд 2.міна 3. шахта 4. графіт
estomac mшлунок
coûteuxдорогий
baisserсхилити, спустити, опустити
pâtée fкорм
casseur mдробильщик
caillou mкамінчик
bouchée fшматок
appliquer1. реалізувати 2. накласти 3. затратити
appliqué1. старанний 2. накладений
perdreутрачати, загубити, програти
se perdreзагубитися, знукнути, заблукати
nourriture fїжа, харч, харчування
pitié fжалість, жаль, милість
brouillerперемішати (плутати)
multiplier1. множити, помножити 2.розмножити
mentalementрозумово
frais m plвитрати
aller à la failliteбанкрутувати, збанкрутувати
pourtantусе-таки, проте, однак
riche adjбагатий, заможний
riche mбагач, багатій
memorize