Create
Learn
Share

Largest dams in india

rename
gndabcha's version from 2015-06-25 02:53

Section

Question Answer
tehri damuttrakhand(bhagirathi)
lakhwar damuttrakhand(yamuna)
idduki arch damkerela(periyar)
koyna dammaharashtra(koyana)
bhakra nangal dampunjab & himachal pradesh(sutlej)
sardar sarovar damgujarat(narmada)
srisailam damandhra pradesh(krishna)
ranjit sagar dampunjab(rav)
baglihar damj&k(chenab)
cheruthoni damkerela (cheruthoni)
hirakud damorrisa(maha nadi)
nagarjun sagar damandhra pradesh(krishna)
indira sagar dammadhya pradesh(narmada)
ukai damgujarat(tapi)
maithon damjharkhand(barakar)
krishnarajsagar damkarnataka(kaveri)
mettur damsalem,tamil nadu(kaveri)
tungabhadra damkarnataka(tungabhadra)
memorize