Create
Learn
Share

Lægemidlers biotransformation

rename
malra16's version from 2018-01-23 15:38

Section

Question Answer
Redegør for lægemidlers passage over membranerPassagen kan ske igennem passiv transport og aktiv transport.
Redegør for lægemiddelabsorptionLægemidlet er absorberet når det er diffunderet ind i den celle, som er tættest på applikationsstedet. Det er karakteriseret ved absorptionsmekanisme, absorptionssted, absorptionsfraktion og absorptionshastighedskonstanten.
Beskriv de vigtigste lægemiddeltransportereDe består af SLC (Solute Carrier transportere). Så er der Organisk Anion transporter peptid (OATP) transportere, organiske anion transportere (OAT) og organiske kation transportere (OCT).
Definer biotilgængelighedDet definere hastighed og den grad, hvormed en aktiv forbindelse eller den aktive del af en kemisk forbindelse absorberes fra sin farmaceutiske forbindelse og bliver tilgængelig på virkningsstedet.
Redegør for fase 1 i biotransformationFase 1 reaktioner sker i Cytochrom P450-systemet. For det meste udøver CYP-enzymerne her oxidation, reduktion, og hydrolyser.
Redegør for fase 2 i biotransformation?Fase 2 reaktioner er generelt processer for at øge vandopløselighed.
Redegøre for cytokrom P450 enzymsystemet.Der er 57 CYP gener og 33 pseudogener. De er enzymer, som metaboliserer lægemidler tilhørende familierne 1, 2 og 3. Cytochrom P450 modtager elektroner og bliver exciteret, så den kan reducere en radikal og oxidere oxygen til vand.
memorize

Recent badges