Create
Learn
Share

KVC1

rename
syokbe2's version from 2018-01-18 12:08

Section

Question Answer
mitral darlık için yanlıştırileri mitral darlıkta planimetrik alan 1 cm'den büyüktür
asiyonitik kalp defekti değildirtrunkus arteriosus
asiyonitik kalp defektleriVSD, ASD, PDA, Pulmoner stenoz, Aort stenozu, Aort koart.
miksoma özelliği değildirnonjelatinöz, oskültasyonda sistolik üfürüm
perikard boşluğuna ne kadar sıvı birikir ise tamponad olur150-200 cc
enfektif endokardit için predispozan değildirdilate kardiyomiyopati
enfektif endokardit profilaksisi gerektiren durum değildirsekundum tip ASD
çocuklarda görülen en sık primer kardiyak tümörrabdomiyom
enfektif endokardit risk faktörleriromatizmal kalp has., protez kapak, konjenital kalp has., intravenöz ilaç bağımlılığı
ASD için yanlıştırostium primum en sık görülen tipidir
siyonitik kalp defekti değildirASD
siyonitik kalp defektleritruncus arteriosus, triküspit atrezisi, fallot tetralojisi, büyük damar transpozisyonu, pulmoner atrezi, ebstein
mitral kapak biyoprotezi ile ilgili yanlıştırseslidir
fallot tetralojisinde yer almazASD
fallot tetralojisinde görülenlerpulmoner stenoz, VSD, sağa kaymış aort, sağ ventrikül hipertrofisi
kalp en sık primer malign tümöranjiyosarkom
perikard fonksiyonu değildirkalp kasılmasına yardımcı olur
enfektif endokarditte majör tanı bulgusudurkan kültür pozitifliği
benign olmayan kardiyak tümörfeokrositoma
anjiyosarkomun en çok etkilediği yersağ atrium ve perikard
kalp tamponadı ve konstrüktif perikardit ile ilgili yanlıştırtamponadda kussmaul işareti olabilir
en sık görülen konjenital kalp hastalığıVSD
enfektif endokardit komplikasyonlarıaritmi, serebral emboli, pulmoner emboli, janeway lezyonu (cevap: hepsi)
PDA ile ilgili yanlıştıregzersiz kapasitesine etkisi olmaz
mitral biyoprotez kapağın mekanik kapağa üstünlüğü değildirdaha uzun süre kullanılabilmeleri
yetişkinde en sık benign kardiyak tümörsol atrium miksoma
endokardit için yanlıştıretkenler gram pozitif basillerdir
carpentier tip 3aliflet kalınlaşması ve hareket bozukluğu
carpentier tip 1anüler dilatasyon
carpentier tip 2kord elangasyonu veya kopması
kalp tamponadı ve konstrüktif perikarditin kıyaslaması ile ilgiliy doğrudurpulsu paradoksus kalp tamponadında mevcuddur
sol tarafta doğal kapakta endokarditte acil cerrahi endikasyonuKKY'ye yol açan kalp disfonksiyonu ve fistül
kardiyak tümörler ile ilgili yanlıştırsemptomatik papiller fibroelastom ameliyat edilmemelidir
akut enfektif endokardit için yanlıştıretkeni genelde s.viridanstır
avuç içinde maküler kırmızı ve ağrısız lekejaneway lezyonu
rabdomiyom için yanlıştırmakroskopik tipleri saplı, jelatinöz ve kırılgan olmak üzere 3 tanedir
malign kalp tümörü değildirlipom
mekanik kalp kapağı için yanlıştırsessizdir
perikardiyosentezin en ciddi komplikasyonudurmyokard ve koronerlerin laserasyon ve perforasyonu
perikardiyosentez komplikayonu değildirdispne
mitral stenoz bulgusu değildirsistolik üfürüm
benign kardiyak tümör değildirmedüller fibroelastom
enfektik endokarditte en çok tutulan kapakmitral
mitral stenoz ile ilgili yanlıştırsol ventrikül hipertrofisi oluşur
VSD kapatılma endikayonları için hangisinin dikkate alınmasına gerek yokturmitral yetmezliğin olup olmaması
perikard tamponadında görülmezEKG'de amplitüd artışı
kardiyak kapak replasman komplikasyonu değildirmiyokard enfarktüsü
enfektif endokardit risk faktörü değildirparenteral ilaç bağımlılığı
enfektif endokardit en sık görülen komplikasyonsistemik emboli
majör duke kriteri değildirglomerülonefrit
kalp kapaklarını en çok tutan tümörpapilelr fibroelastom
kültür negatif enfektif endokardit nedenikültür öncesi antibiyotik kullanımı
PDA için söylenemezpulmoner hipertansiyon gelişmez
mitral stenozun en sık sebebiARF
duktus botalli (arteriosus) açık kalırsa hangi hastalık gelişirPDA
enfektif endokardit klinik bulgusu değildirgece terlemesi
memorize