Create
Learn
Share

Krybdyr

rename
groendahl13's version from 2018-06-18 10:45

Section

Question Answer
Hvad hedder de 4 membraner i amnion ægget og beskriv dem.1)chorin - lige under ægge skallen 2)amnion - beskytter fosteret 3)allantois - En speciel udvækst som fungerer som et ekstra respirationsorgan 4)blommesæk - indeholder blommen
Tidlige amnioter udviklede fenestra i kraniet på 3 måder. Hvad hedder disse tre måder og beskriv dem1)Anapsis - ingen huller/vinduer. Tidligste amnioter og skildpadder 2)Diapsid - to huller/vinduer. Det har de fleste fugle og reptiler 3)Synapsid - har et hul/vindue. Pattedyr og forfædre.
Hvilken form for befrugtning har alle amnioter?Intern befrugtning.
Nævn 4 karaktertræk for reproduktionen ved krybdyr.1)Intern befrugtning 2)Hanner med dobbelt penis (øgler og slanger) eller enkelt penis (krodiller og skildpadder) 3)Ovipare/vivipare/ovivipare 4)Nogle kan formere sig aseksuelt
Hvad afhænger kønnet af ved krokodiller, øgler og skildpadder?temperaturen
Reptiler har en tykkere og mere vandtæt hud, med et bestemt stof i, hvad kaldes det?Keratin. Nogle reptiler som firben og slanger smider den gamle keratin, imens skildpadder tilføjer nye lag.
Hvordan er respiration ved reptiler?Lungerne ventileres ved at bevæge brystkassen (øgler) eller ved at bevæge indvolde (krokodiller og skildpadder)
Beskriv cirkulationssytemet ved krybdyr.Det er et dobbelt kredsløbssytem. Højre atrium får uiltet blod fra kroppen og venstre atrium får iltet blod og disse er fuldstændigt opdelt. De har kun et hjertekammer. Hos krokodiller er hjertekammeret delvist opdelt.
Beskriv krybdyrs vandbalance.De har metanephridiske nyre, som filtrer men koncentrere ikke urinen, vandet absorberes i blæren. Eksretionsproduktet er urinsyre, men urinstof ved skildpadder og enkelte øgler. De har saltkirtler til eksretion af salt.
Hvad er lugtesansen forsynet med i firben og slanger? Og fortæl om hvordan det fungerer.Jacobsen organer, som sidder i toppen af munden. Når fx slangen fører tungen ud fanger tungen nogle molekyler. Når tungen føres ind i munden igen kommer det forbi jacobsens organ og informationerne sendes videre til hjernen.
Hvilke sanseorganer har krybdyr?Øjne og øre som generelt er veludviklet. Øre med trommehinde og enkelt mellemøreknogle. Slanger har grubeorgan, hvor de kan se infrarød.
Nævn to overordner indenfor krybdyr1) Lepidosauria 2)Archosauria
Nævn en orden under krybdyrTestudines (skildpadder)
Nævn 2 ordner under lepidosauria1) Sphenodonata (tuatara) 2)Squamata (øgler og slanger)
Nævn en orden under archosauria Crocodilia
Hvad er forskellen på de tidlige testudines (skildpadder) og de nulevende?De tidligste havde tænder og et reduceret skjold. De nulevende har ikke tænder, men har keratin plader til at gribe maden med.
Hvad er skjoldet lavet af ved testudines (skildpadder) og hvad er det 'smeltet sammen med'?Skjoldet er af ben, med keratin over og det er smeltet sammen med ribben.
Hvordan respirerer testudines (skildpadder)?de kan ikke bruge ribben, så de bruger muskler: abdorminal og pectoral muskler.
Hvordan sker fertilation ved testudines (skildpadder) og hvor bliver æggene lagt?Det er internt, de er ovipare og æggene ligges i jorden.
Forklar de to hovedindelinger af skildpadder.1)pelurodira (side-hals skildpadder, trækker halsen tilbage ved at bøje den til siden) 2)Cryptodira (trækker halsen tilbage i vertikalplanet)
Hvor lever Sphenodonata (tuatara)?I new zealand.
Forklar om Sphenodonata (tuatara) produktionsrate. De har en lav produktionsrate. De bliver først kønsmodne når de er mellem 10-20 år. De producerer kun æg hver 4. år. Ægget tager 7 måneder om at klække.
Nævn to specialiseringer for slanger.1) forlængelse af krop og organer 2)Kranie specialiseringer for at sluge bytte.
Hvad vil det sige at Squamata (øgler og slanger) har et kinetic kranie?De gør at bedre kan gribe og manipulere deres mad og det øger effektiviteten af at lukke kæbe muskler. Det er et mere bevægeligt kranie med et ekstra led
Hvor mange ben har øgler?4, men ved nogle er de reducerede og nogle har slet ikke ben.
Øgler har øjelåg, det har slanger ikke. Hvad har slanger i stedet?De har transparent cover over øjnene, som kaldes spectacle.
Hvordan kan Squamata (øgler og slanger) leve i ørkenområder?De har lipider i skinnet som mindsker vandtab. Og de er ektoterme og bruger derfor mindre energi end endoterme.
Nævn 6 karaktertræk for øgler.1)Firbenede eller lemmeløse 2)æglæggende eller ovovivipare 3)små til store former 4)lemmer orienteret vinkelret på kroppen 5)veludviklet syn, hørelse og lugtesans 6)forholdsvis simple lunger 7)tre-fler kammeret hjerte 8)kinetisk kranie
Hvad gør pit organs ved slanger og hvor sidder de?På toppen af hovedet. De responderer på stråle energi og er sensitive for varme fra kroppe på dyr som de spiser.
Forklar de 4 forskellige måder en slange kan bevæge sig på.1)Den typiske som er lateral undulation. Den følger en s-formet sti. 2)Concertina bevægelse: tillader dem at komme igennem smalle passager 3)Rectilinear bevægelse. Når de skal bevæge sig diskret mod fx bytte 4)Side-winding: tillader dem at komme hurtigt over løse overflader som fx sand
Hvilke typer gift findes der ved giftslanger.1)Neurotoxiner 2)Hæmolytiske toxiner 3)muskelopløsende
Hvordan er Crocodilia kranie?Forlænget robust kranie med massive kæbemuskler.
Hvad er specielt ved Crocodilia gane?De har en sekundær gane, hvilket kun patte dyr har. Det gør at den kan trække vejret imens den har mad eller vand i munden.
Er Crocodilia ovipare, vivipare eller ovovivipare?Ovipare. Hunnen lægger æg og vogter dem. Moren passer på ungerne til der er 2 år eller mere.
Hvorfor er klassen 'krybdyr' ikke en gyldig taksonomisk gruppe?Krybdyr er en parafyletisk gruppe, dvs. en gruppe, der ikke indeholder alle efterkommere af en fælles stamform. Det skyldes, at krybdyr er defineret ud fra primitive karaktertræk som amnioter, der ikke er fugle eller pattedyr. Den praktiske betydning er, at en gruppe som f.eks. øglerne ikke er mere beslægtet med skildpadder end med fugle
Nævn de fem danske arter af krybdyrSnog, Hugorm, markfirben, Levendefødende firben, Stålorm
Beskriv fem specielle tilpasninger hos slanger som f.eks. hugorme1)Tab af lemmer, forlænget rygrad og antal ribben 2)Specialiseret tunge (todelt) og lugteorgan (Jacobsons organ) 3)Gift-leveringssystem med giftkirtler og hule gifttænder 4)Grubeorgan (detektion af infrarød stråling) 5)Kinetisk kranie
memorize

Recent badges