Create
Learn
Share

Krebsdyr

rename
groendahl13's version from 2018-01-29 13:53

Section

Question Answer
Hvor lever dyr fra underækken Crustacea?Marine, ferskvand, nogle få på land
Hvad hedder krebsdyr på latinsk?Crustacea.
Hvor mange antenner har krebsdyr?To par.
Hvor mange mandibler, maxiller og maxilipeder har krebsdyr?Et par mandibler, to par maxiller og et par maxilipeder.
Hvad er alle appendages ved krebsdyr?De er alle biramous (de har to hovedafdelinger)
Hvor mange tagmata har krebsdyr?3, hoved, thorax og abdomen. Ved de fleste er hoved og thorax fusioneret til cephalothorax.
Hvad er et carapace?Når den dorsale cuticle på hovedet er forlænget, så det danner et rygskjold.
Hvad er crustaceas exoskellet lavet af?Kitin, protein og kalk.
Udfyld de manglende felter på figur 1.Se svar.
Udfyld de manglende felter på figur 2.Se svar
Hvert segment som ikke har carapace har en dorsal plade kaldet ____ og to laterale plader kaldet ____ som former _____.tergum, pleurites, pleuron.
Hvor er kønsåbningen ved hunner og ved hanner, hos crustacea?Ved hunner er det ved 3. par gangben og ved hanner er det ved 5. par gangben.
Udfyld de mangelende felter ved figur 3.Se svar.
Udfyld de manglende felter ved figur 4.Se svar.
Hvad består den basale plan af ved krebsdyrs togrenede segmentvedhæng?Protopod, exopod og endopod.
Hvorfor siges det at krebsdyr har seriel homologi?Fordi at mundele, ben og svømmeben er opbygget efter samme biramouse plan.
Krebsdyrs exoskellet er indelt i 2 dele, hvor den ene del er yderligere inddelt i 2 dele. Hvad kaldes alle disse dele.Epikutikula og prokutikula. Prokutikula er yderligere inddelt i exokutikula og endokutikula.
Har krebsdyr åbne eller lukkede blodkredsløb?Åbne.
Hvordan fungerer krebsdyrs ekskretion?De har antennekirtler, hvor der her udskilles affaldstoffer. Det hydrostatiske tryk sørger for at presse væsken ind i en endesæk, som sørger for filtreringen.
Hvilken funktion har statocyster?Det er ligevægtsorganer. Har statolitsh som er former fra korn af sand, som rykker sig når dyret rykker sig. På den måde kan dyret kende forskel på op og ned.
Hvordan er krebsdyrs øjne?De har sammensatte everst øjne, ofte på stilke. De kan justere øjnene til forskellig lys-intensitet.
Er krebsdyr særkønnede eller hermafroditter?Særkønnede.
Udfyld de manglende felter på figur 5se svar
Nævn fem klasser indenfor krebsdyr.Ostracoda(muslingekrebs), branchiopoda(gællefødder), copepoda(vandlopper), thecostraca(rankefødder), malacostraca(storkrebs)
Næsvn 3 ordner indenfor branchiopoda.anostraca(férejer), notostraca(damrokker), diplostraca(dafnier)
Nævn 4 ordner indenfor malacostraca.isopoda (isopoder), amphipoda(amphipoder), euphausiacea(lyskrebs), decapoda(tibenede krebs)
Nævn tre karakteristika ved naupliuslarver1)Carapace 2)nauplius øje 3)3 par vedhæng.
Hvilket dyr ses på figur 6.Naupliuslarve
Forklar den hormonelle udløsning af hudskifte.En indre og ydre stimuli laver en reduktion i produktion af hudskifteinhiberende hormon fra x-organet. Giver en forøgelse af hudskiftehormonet fra y-organ. Sætter gang i hudskiftesekvens.
Nævn 3 karakteristika ved ostacoda.1) der lateralt faldtrykte med bivalv skjold. 2) Marine ildfluer 3) Kan både være marine og ferskvand 4)Reducerende vedhæng.
Hvilken klasse ses på figur 7.Ostracoda
Nævn ét karakteristika ved notostraca.Har gællefødder.
Nævn tre karakteristika ved diplostraca.1) har et stort sammensat øje 2)Har jomfrufødsel, hvor der bliver produceret hunner, ved gode forhold 3) Laver befrugtede æg med hanner, når forhold er dårlige.
Nævn et karakterristika ved AnostracaHar intet skjold.
Hvilken klasse ses på figur 8, og hvilke ordner hører dyrene til?Klasse: Branchiopoda, ordner: Notostraca, diplostraca, anostraca.
Hvilken klasse og orden ses på figur 9?klasse: Branchiopoda, orden: diplostrace (dafnie). En dafnie med æg.
Nævn 4 karakteristika for copepoda.1)Marine eller ferskvand 2)Intet carapace(skjold) 3)nauplius øje 4)Antennules er længere end andre lemmer, og bruges til at svømme med 5)Kan være parasitter.
Hvilken klasse ses på figur 10?Copepoda.
Nævn 4 karakteristika for thecostraca.1)Hermafroditter 2)Fastsiddende 3)Carapce omgiver kroppen og udskiller kalkskaller 4)Hovedet reduceres 5)Abdomen forsvinder 6)Gangben bliver til cirri
Hvilken klasse ses på figur 11?Theocostraca
Nogle theocostraca lever som parasitter, bla. krabbeparasitten. Forklar hvad krabbeparasitten gør (livscyklus)Reproduktionen af parasitterne sker hvor krabben har sine reproducerende organer. Derfor vil hunkrabben begynde at behandle æggene som var det hendes egne æg og han krabben vil kasteres og opføre sig som en hun krabbe.
Nævn 4 karakteristika ved isoppoda.1)Mangler rygskjold 2)Øjnene er ikke på stilke 3)Dorso ventral sammentrykte 4)Ens gangben 5)Abdominale vedhæng med gæller/lunger 6)Indeholder bænkebidere som kan leve på land.
Hvilken klasse og orden ses på figur 12?Klasse: Malacostraca, Orden: Isopoda.
Nævn 5 karakteristika for amphipoda1)Mangler rygskjold 2)laterelt fladtrykte 3)Et par maxillipeder 4)Gæller under thorax 5)øjne sidder ikke på stilke 6)Har forskellige lemmer på thorax og abdomen 7)Marine, ferksvand, parasitter 8)direkte udvikling
Hvilken klasse og orden ses på figur 13?Klasse:malacostraca, orden: amphipoda
Nævn tre karakteristika for euphausiacea1)Har ingen maxillipeder 2)Kan producere lys 3)Kan være i enorme sværme 4)Har metamorfose.
Hvilken klasse og orden ses på figur 14?Klasse:malacostraca, orden:euphausiacea
Nogle dyr fra klassen decapoda, er det første par gangben blevet til noget andet, hvad?Knibetang. Dette er ved krabber.
Hvilken klasse og orden hører dyret fra figur 15 til?Klasse:malacostraca, orden: decapoda.
Ostracodamuslingekrebs
Muslingekrebsostracoda
Branchiopodagællefødder
gællefødderbranchiopoda
anostracaférejer
férejeranostraca
Notostracadamrokker
Damrokkernotostraca
Diplostracadafnier
Dafnierdiplostaca
coperdpodavandlopper
vandloppercorpedpoda
thecostracarankefødder
rankeføddertheostraca
malacostracastorkrebs
storkrebsmalacostraca
isopodaispoder
Amphipodaamphipoder
Amphipoderamiphipoda
Euphausiacealyskrebs
Lyskrebseuphausiacea
Decapodatibenede krebs
Tibenede krebsdecapoda.
memorize

Recent badges